Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. Téma: život | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. Téma: život | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. Téma: manželství | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. Téma: život | Detail citátu

Láska je jak dlouhý most. Než ho přejdeš, máš ji dost. Téma: láska | Detail citátu

Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. Téma: práce | Detail citátu

Komu není shůry dáno, svolá denně poradu. Téma: hloupost | Detail citátu

Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí. Téma: hloupost | Detail citátu

Kdo léky polyká, ale správné životosprávy nedbá, toho lékař léčí marně. Téma: zdraví | Detail citátu

Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonost v dohodu již předem nezměnitelnou. Téma: přátelství | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. Téma: děti | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. Téma: osud | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. Téma: manželství | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. Téma: čas | Detail citátu

Vegetarián je člověk, který nepojídá živočichy, které lze pozorovat bez mikroskopu. Téma: jídlo | Detail citátu

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka. Téma: jídlo | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. Téma: přátelství | Detail citátu

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. Téma: štěstí | Detail citátu

Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá. Téma: život | Detail citátu

Minulost oživovaná vzpomínkami je hrozbou do budoucnosti. Téma: čas | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. Téma: život | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. Téma: život | Detail citátu

Že dítě začíná dospívat poznáme nejlépe z toho, že už nechce vědět, jak příšlo na svět, a nechce říci, kam jde. Téma: děti | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. Téma: štěstí | Detail citátu

Čtení? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky. Téma: knihy | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. Téma: život | Detail citátu

Mužský jsou jako vrata. Občas se namažou, občas si vrznou. Téma: muži | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. Téma: přátelství | Detail citátu

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Téma: láska | Detail citátu

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. Téma: láska | Detail citátu

Popisovat, to není nic. Duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. Téma: knihy | Detail citátu

Láska kvete na všech cestách, věrnost jenom v ústraní, láska ta se lehce najde, věrnost ta dá hledání. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. Téma: láska | Detail citátu

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by vášně, nastal by konec světa. Téma: rozum | Detail citátu

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek. Téma: ženy | Detail citátu

Mnozí nepovažují rozvod za možný, neboť se nemohou představit mladší o polovinu majetku. Téma: manželství | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. Téma: manželství | Detail citátu

Úspěchy jiných mě málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. Téma: přátelství | Detail citátu

Kruci, to by se žilo, kdyby si dalo žít. Téma: život | Detail citátu

Pravda je věc relativní. Téma: pravda | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. Téma: manželství | Detail citátu

Jsem šťasten, neboť jeji kroky se blíží. Třebaže jde oklikou. Téma: láska | Detail citátu

Miluj se, ale nezamiluj se. Téma: sex | Detail citátu

Jste-li rozzlobeni, vyhněte se sexu. Téma: sex | Detail citátu

Není osud, který by se nepřekonal pohrdáním. Téma: osud | Detail citátu

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu. Téma: osud | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. Téma: muži | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Téma: čas | Detail citátu

Chytrému napověz, za hloupého to musíš udělat sám. Téma: hloupost | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Téma: láska | Detail citátu

Jít s ženou nakupovat je jako jít s ďáblem do pekla. Nemáš jistotu kdy a jestli se vrátíš. Téma: ženy | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. Téma: život | Detail citátu

Proč dělat v životě stejnou hloupost, když je tak bohatý výběr. Téma: hloupost | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. Téma: historie | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. Téma: láska | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. Téma: manželství | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. Téma: život | Detail citátu

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. Téma: láska | Detail citátu

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. Téma: hloupost | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině. Téma: pravda | Detail citátu

Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin. Člověk s dvojími si není nikdy jistý. Téma: čas | Detail citátu

Proti blbcům není ochrany, jsou příliš vynalézavý. Téma: hloupost | Detail citátu

Vyslanec je v diplomacii hodnostář vyslaný do cizí krajiny jako ztělesnění nepřátelství jeho panovníka. Téma: politika | Detail citátu

Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval. Téma: láska | Detail citátu

Vtip je náhlá svatba dvou myšlenek. Před jejich spojením nikdo nevěřil, že se k sobě hodí. Téma: humor | Detail citátu

Lidé mluví o volném čase a mají na mysli mytí vozu. Téma: čas | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. Téma: štěstí | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. Téma: čas | Detail citátu

Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. Téma: děti | Detail citátu

Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. Téma: manželství | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. Téma: přátelství | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. Téma: život | Detail citátu

Kdo růže netrhal, neví, jak voní. Kdo lásku nepoznal, nevi, jak bolí. Téma: láska | Detail citátu

Zatímco láska je věcí chemie, sex je záležitostí fyziky (pohyb dvou těles ke vztažnému bodu postel). Téma: sex | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. Téma: historie | Detail citátu

Mladý gentleman, který se hodlá oženit, by se rád seznámil se zkušeným člověkem, který by ho od tohoto kroku odradil. Téma: manželství | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. Téma: lidé | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. Téma: přátelství | Detail citátu

Nejpříjemnější nemoc je skleróza. To se pořád dovídáte nové a nové věci. Téma: zdraví | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. Téma: práce | Detail citátu

Zatímco jeho nohy kráčely mechanicky k pracovišti, jeho myšlenky se vracely zpět. Téma: práce | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. Téma: manželství | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. Téma: přátelství | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. Téma: umění | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Téma: láska | Detail citátu

Všechno už bylo napsáno, naštěstí ne všechno promyšleno. Téma: myšlení | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. Téma: čas | Detail citátu

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. Téma: manželství | Detail citátu

Někteří muži jsou všichni stejní. Téma: muži | Detail citátu

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. Téma: čas | Detail citátu

Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali. Téma: čas | Detail citátu

Napomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli. Téma: přátelství | Detail citátu

Je lepší zemřít na AIDS od hezký holky než na infarkt od blbýho šéfa. Téma: sex | Detail citátu

Děti jsou v ideálním věku tehdy, jsou-li již příliš staré na to, aby celé noci proplakaly, a ještě příliš mladé na to, aby celé noci proflámovaly. Téma: děti | Detail citátu

Jsou jen věci lepší než sex a horší než sex. Téma: sex | Detail citátu

Tam, kde končí lidská blbost, začíná vojenská logika. Téma: hloupost | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. Téma: myšlení | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Milenci, stejně jako hluchoněmí, hovoří rukama. Téma: sex | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. Téma: hloupost | Detail citátu

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. Téma: přátelství | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. Téma: pravda | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. Téma: manželství | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. Téma: život | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. Téma: peníze | Detail citátu

Prázdnou hlavu plnost kapsy zakryje. Téma: hloupost | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. Téma: čas | Detail citátu

Pravidla pro záchranu utonulých: 1. dostat utonulého z vody, 2. dostat vodu z utonulého. Téma: zdraví | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. Téma: láska | Detail citátu

Chovej se tak, abys nemusel chovat. Téma: sex | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. Téma: knihy | Detail citátu

Zasij myšlenku a sklidíš čin. Zasij čin a sklidíš zvyk. Zasij zvyk a sklidíš charakter. Zasij charakter a sklidíš osud. Téma: osud | Detail citátu

Historik - pomlouvač velkého formátu. Téma: historie | Detail citátu

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dřive, než by o to požádal. Téma: přátelství | Detail citátu

Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem. Téma: myšlení | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Téma: láska | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. Téma: manželství | Detail citátu

Od ženy, která právě sestupuje z váhy, nemůžeme žádat líbezný úsměv. Téma: jídlo | Detail citátu

Sex je dědičný. Jestliže jej vaši rodiče nikdy nezažili, je docela pravděpodobné, že vy také ne. Téma: sex | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. Téma: moudrost | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. Téma: láska | Detail citátu

Labužník je člověk, který si kope hrob vlastními zuby. Téma: jídlo | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. Téma: osud | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. Téma: láska | Detail citátu

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. Téma: život | Detail citátu

Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích. Téma: omyly | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. Téma: přátelství | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. Téma: umění | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. Téma: láska | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. Téma: manželství | Detail citátu

Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde. Téma: zdraví | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. Téma: život | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. Téma: hloupost | Detail citátu

Před bránou dobrého lékaře je vždycky mnoho nemocných. Téma: zdraví | Detail citátu

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného. Téma: láska | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. Téma: přátelství | Detail citátu

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt. Téma: knihy | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. Téma: život | Detail citátu

Život nejenom, že začíná po čtyřicítce - on se začíná předvádět! Téma: život | Detail citátu

Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada. Téma: hloupost | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. Téma: láska | Detail citátu

Život je pestrý, ale nedokonalý. Téma: život | Detail citátu

Když je muži padesát a cítí se na dvacet, tak prošvihnul třicet let svého života. Téma: muži | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. Téma: peníze | Detail citátu

Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme? Téma: život | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. Téma: práce | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. Téma: osud | Detail citátu

Čas je největsí síla života. Téma: čas | Detail citátu

Nejde-li o život, jde o hovno. Téma: život | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Téma: přátelství | Detail citátu

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. Téma: přátelství | Detail citátu

Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako její otec. Téma: manželství | Detail citátu

Úspěšný diplomat má anglický venkovský dům, čínského kuchaře, americký plat a japonskou manželku. Neúspěšný diplomat má japonský dům, anglickou kuchařku, čínský plat a americkou manželku. Téma: politika | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. Téma: láska | Detail citátu

Myslet to dobře je oblíbená omluva lidí zkázu přinášejících. Téma: myšlení | Detail citátu

Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti. Téma: život | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. Téma: život | Detail citátu

Vesmír a blbost jsem nekonečné. Téma: hloupost | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. Téma: život | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. Téma: přátelství | Detail citátu

Mít svůj stůl znamená mít v jistém lokále na jistém místě jistý stůl, k němuž o jisté hodině usednou jistí hosté, aby po požití jistého množství jistého nápoje z jistých nádob diskutovali o jistých tématech, a potom po jisté době se zvednou. Téma: jídlo | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. Téma: muži | Detail citátu

Sex, je-li dobrý, je velmi dobrý, a i když je špatný, je stále ještě dobrý. Téma: sex | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. Téma: moudrost | Detail citátu

Ledviny mám pryč, srdce nadranc, játra zničená a vůbec mi nějak není dobře. Téma: zdraví | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. Téma: láska | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. Téma: manželství | Detail citátu

Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší. Téma: knihy | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. Téma: práce | Detail citátu

Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát. Téma: pravda | Detail citátu

Člověk občas narazí na štěstí, ale většinou se otřepe a jde zas dál. Téma: štěstí | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. Téma: manželství | Detail citátu

Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! Téma: muži | Detail citátu

Diplomacie je umění dovolit někomu udělat to, co chcete. Téma: politika | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. Téma: láska | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. Téma: život | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. Téma: přátelství | Detail citátu

Prožívejte, každý den tak, jako by byl poslední a neoddávejte se naději, že zítra bude všechno lepší. Téma: život | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. Téma: práce | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. Téma: život | Detail citátu

Konzervativec je politik zamilovaný do existujícího zla, odlišující se od liberála, který ho chce nahradit novým zlem. Téma: politika | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. Téma: práce | Detail citátu

Pracujeme tak, jak nás platí: málo, a jen jednou za měsíc. Téma: práce | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. Téma: peníze | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. Téma: historie | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. Téma: čas | Detail citátu

Diplomat si nemusí myslet, co říká, alu musí myslet na to, co říká. Téma: politika | Detail citátu

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. Téma: moudrost | Detail citátu

Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. Téma: přátelství | Detail citátu

Lepší usouložit se k smrti, než v domě důchodců vzpomínat na pracovní úspěchy. Téma: sex | Detail citátu

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči. Téma: muži | Detail citátu

Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste. Téma: moudrost | Detail citátu

Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání. Téma: láska | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. Téma: manželství | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč. Téma: přátelství | Detail citátu

Přidáte-li k jakékoli večeři nudle, získáte libovolné množství porcí. Téma: jídlo | Detail citátu

Pravda vše přemáhá. Téma: pravda | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. Téma: knihy | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. Téma: život | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. Téma: moudrost | Detail citátu

Základem manželství je upřímnost. Stačí se jí zbavit a je vyhráno. Téma: manželství | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. Téma: historie | Detail citátu

Z těsta na buchty neuděláš nic než buchty. Téma: jídlo | Detail citátu