Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli.

Autor citátu: N.N.     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Seneca | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná. Jiří Hubač | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. William Shakespeare | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Ničím nejsme před třicátým pátým rokem života, před čtyřicátým pátým, před padesátým pátým. Pořád musíme přesouvat hranici. Jules Renard | Detail citátu

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Josef Čapek | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Churchill Winston | Detail citátu

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu. Milan Růžička | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Život je jako pečeně, také ji musíte dobře nasolit, okořenit a k tomu skvěle upéct, aby vám chutnala. Šik Jakub | Detail citátu

Dobře uvázaná kravata znamená první vážný krok do života. Oscar Wilde | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Neuróza je často signálem, že je třeba v životě něco změnit, že jsme vešli do slepé uličky a tím zabrzdili normální vývoj. Antoni Kepiński | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. Neznámý autor | Detail citátu

Vzpomínat na vše je ztráta času, přemýšlet o budoucnosti též, zbývá se jen ohlédnout na přítomnost, která plyne dál a jež už se stává minulostí. Grünwald Richard | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. Václav Havel | Detail citátu

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt. Jiří Mucha | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..