Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá. Franz Kafka | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. Čínské přísloví | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života. Antonín Macek | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Laub Gabriel | Detail citátu

Nejde-li o život, jde o hovno. N.N. | Detail citátu

Život je pevnost, o které ani já, ani vy nic nevíme. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život. Buddha | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země. Michel Quoist | Detail citátu

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu. Milan Růžička | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků. Josef Čapek | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Boccaccio Giovanni | Detail citátu

Života nejlepší koření - dělat, k čemu jsme stvořeni. Paul Heyse | Detail citátu

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy - a srdce už se nenosí. Cocteau Jean | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Svůj život můžeš změnit i pouhým přístupem k němu. Honová Jana | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký život. Lao´c | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - se vším všudy, analýza nedostatků vám stejně nebude nic platná. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou? Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život. Langston Hughes | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. Albert Einstein | Detail citátu

Dobře prožitý život je dlouhý. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Dobře žít, to znamena udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života. Maurice Chevalier | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Zklamání je hořkost bytí. Koudelková Sabina | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených. André Gide | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové. Murphy | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon | Detail citátu

Život není nic lehkého. Miny jsou vždycky někde ukryté. Robert Fulghum | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. Ed Boenis | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké. Jonathan Swift | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Není pořád májový večer. Holandská přísloví | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plútarchos | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..