Život je to, co z něj uděláme. Ilgner Miroslav | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Spánek je dobrý, smrt je lepší, ale vůbec nejlepší je se nenarodit. Reflex | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. N.N. | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J. D. Loori | Detail citátu

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby - zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé. Shaw George Bernard | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít. Schweitzer Albert | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Kdo žije bez disciplíny, umíra bez cti. N.N. | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život. Vasilij Vasiljevič Rozanov | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Staňte se někomu nezbytným a nikomu nestěžujte život. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Život je jeden velký boj,ale stejně z něj nevyvázneme živí... Neznámý autor | Detail citátu

Život spíše zakoušíme, než poznáváme. Josef Čapek | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ! Dvojčátko | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka. Gabriel Laub | Detail citátu

Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod. Římské přísloví | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek | Detail citátu

Není pořád májový večer. Holandská přísloví | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Milujte život jako ženskou. Nezapomínejte, kolik vás to bude stát, když se jej pokusíte oplodnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. N.N. | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Umění žít - to je žít s perspektivou. Gladkov Fjodor Vasiljevič | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký život. Lao´c | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? Neznámý autor | Detail citátu

Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. Maxim Gorkij | Detail citátu

Někteří ztratí život v jedné vteřině a někteří ho ztrácejí celý život. Odlas Jiří | Detail citátu

Člověk se celý život jenom za něčím žene a pořád někam spěchá, ale jakoukoliv cestou dojde pouze na konec svého života. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nicnedělání je často ten nejlepší lék. Hippokratés | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žiji, učí se člověk žít. A každý kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Je to těžké přizpůsobit se chaosu, ale jde to. Jste toho živoucím důkazem: jde to. Vonegut Kurt mladší | Detail citátu

Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Alfried | Detail citátu

I am not a has been, I am a will be. Lauren Bacall | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života. Karel Schulz | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat. Thornton Wilder | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život. Franklin Benjamin | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. William Hazlitt | Detail citátu

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano. Holandská přísloví | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Dokud žijeme, učíme se žít. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Latinská přísloví | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec. Henry de Montherlant | Detail citátu

Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. John Ruskin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..