Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Josef Čapek | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat, už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Je to něco, pro co lze žít. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - se vším všudy, analýza nedostatků vám stejně nebude nic platná. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké. Swift Jonathan | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Život jde kupředu - kdo mu nestačí, zůstává osamocen. Maxim Gorkij | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Ideální by bylo mít dva životy. První proto, abychom mohli dělat všechny chyby, a druhý proto, abychom si jej mohli užít. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu". Jan Neruda | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. Albert Einstein | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Čím je život těžší, tím je hezčí. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - je krásný i tehdy, když je hloupý. Gabriel Laub | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Život je jako jízda na kolotoči. Dny rychle ubíhají pořád dokola, a když se někdy na chvíli zastavíme, tak se nám z toho točí hlava. Lech Przeczek | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. Walt Whitman | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Nežijeme jak chceme, ale jak umíme. Menandros | Detail citátu

Život je pestrý, ale nedokonalý. N.N. | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Život plyne a my ho necháváme plout jako vodu v řece. Teprve když odteče všimneme si, že už není. Deledda Grazia | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... Arabské přísloví | Detail citátu

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. Budha | Detail citátu

Umění dobře žít a dobře umřít je totéž. Epikúros | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Život? Život je to jako když lezeš po žebříku když si uvědomíš co děláš už na začátku máš možnost se vrátit, ale jestli se rozhodneš jít dál tak už je pozdě litovat. Na tvojí cestě je spousta nástrah a žebřík taky nemá všechny příčky. Může se zdát že už jsi u konce, ale zdání klame ... šlápneš vedle a spadneš dolů. Zlomí ti to srdce a ne jen to ... bude ti ještě dlouho trvat než budeš mít sílu jít dál ... a než najdeš někoho kdo by šel s tebou ... Terka Plavcová | Detail citátu

Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Všechno v životě je pouze dočasné. Storm Theodor | Detail citátu

Život je jak nehoda v autě, přežiješ anebo nepřežiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím. Walt Whitman | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná. Jiří Hubač | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat. Charles Kingsley | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! Marie Curie-Sklodowská | Detail citátu

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou? Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím poničenější se stává náš život. Dalajlama | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Oscar Wilde | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Pravý život začíná teprve, když začíná být součástí jiného života. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Život je krátký. Umění dlouhé. Vladimír Mináč | Detail citátu

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život. Buddha | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. N.N. | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane | Detail citátu

Chcete žít dobře? Kdo by nechtěl! Horatius | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..