Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jsem jako víno. Čím starší - tím lepší. Friedrichová Anna | Detail citátu

Je třeba být zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru. Maxim Gorkij | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Georgie Moore | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život. Langston Hughes | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

Život ve vzpomínce znamená žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Neuróza je často signálem, že je třeba v životě něco změnit, že jsme vešli do slepé uličky a tím zabrzdili normální vývoj. Antoni Kepiński | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - čím opravdověji ho budete milovat, tím víc budete trpět. Gabriel Laub | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází- li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života. Abú Al Farah | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Život dokáže být občas milý, ale dělá to nerad. Gabriel Laub | Detail citátu

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat. Thornton Wilder | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čassi vždycky najde. Halley Arthur | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

První pravidlo provozu životních cest: většina dobře prošlapaných cest nikam nevede. Murphy | Detail citátu

Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a). Neznámý autor | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesačlověku tři věci: naději, spánek a smích. Kant Immanuel | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové. Murphy | Detail citátu

Nic nevyváží hodnotu lidského života - leda větší počet lidských životů. Gabriel Laub | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina | Detail citátu

Reálný život člověka je často život, který jsme nikdy nevedli. Oscar Wilde | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života, nic nám ji, právě ji, nenahradí. Čapek Josef | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život v představách vyžaduje stejné množství kyslíku a působí stejné, ne-li větší napětí než život skutečný. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Místo v životě končí místem na hřbitově. Odlas Jiří | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod. Římské přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Josef Čapek | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Rozhodl jsem se, že budu žít věčně, a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. Joseph Heller | Detail citátu

Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života. Alain René le Sage | Detail citátu

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Pouze od života se lze naučit životu a žádná pedagogika toto učení nenahradí - jedině tím, že žije, učí se člověk žít. A každý, kdo se narodí, musí s tímto učením začínat od prvopočátku. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Každý dobře prožitý život, je druhý život. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Svět je báječné místo k narozeníjistě, jenže zrovna když jste v nejlepšímpřijde usměvavý funebrák. Ferlinghetti Lawrence | Detail citátu

Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. Jan Werich | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Living is easy with closed eyes The Beatles | Detail citátu

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes. Jan Bosco | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy - a srdce už se nenosí. Cocteau Jean | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Život je jak omalovánky. Je jen na člověku, jaké použije barvy! Jakub Hladík | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Gustave Flaubert | Detail citátu

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - ale važte si ho. Gabriel Laub | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Život je krásný, daleká cesta, marné však není žádné volání, zemdlelý není ostudou světa hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá. Stanislav Kostka Neumann | Detail citátu

Většina lidí zabijí sebe, protože nemá odvahu zabít druhé. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Nicnedělání je často ten nejlepší lék. Hippokratés | Detail citátu

Mysli na to, jak je život krátký. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..