Život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš. Forest Gump | Detail citátu

Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. John Ruskin | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život. Langston Hughes | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt. Jiří Mucha | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. William Saroyan | Detail citátu

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy - a srdce už se nenosí. Cocteau Jean | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je. T.A.Harris | Detail citátu

Pokud člověk nechápe pár jednoduchých pravidel, nemůže se podílet na tajemném aktu žití a nemá naději dosáhnout uspokojení. Og Mandino | Detail citátu

Nicnedělání je často ten nejlepší lék. Hippokratés | Detail citátu

Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesačlověku tři věci: naději, spánek a smích. Kant Immanuel | Detail citátu

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat, už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Je to něco, pro co lze žít. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Všechno v životě je pouze dočasné. Storm Theodor | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Život je řada po sobě následujících lekcí, kteréčlověk musí prožít aby jej pochopil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží. Sigmund Freud | Detail citátu

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Život je možnosť poznať seba samého v skúškach. Skalová Mária | Detail citátu

Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a). Neznámý autor | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Není nic poučnějšího, než rána do hlavy. Člověk aspoň zjistí, že do ní může dostat. Miler Jakub | Detail citátu

Kruci, to by se žilo, kdyby si dalo žít. N.N. | Detail citátu

Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ. Wojtkiewicz Witold | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Tennessee Williams | Detail citátu

Člověk by nikdy neměl podvádět, když má karty na výhru. Oscar Wilde | Detail citátu

Dobře prožitý život je dlouhý. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost. Immanuel Kant | Detail citátu

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život je jeden velký boj,ale stejně z něj nevyvázneme živí... Neznámý autor | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu. Neruda Jan | Detail citátu

Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm. Lewis Dowell | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života. Alain René le Sage | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Nežijeme jak chceme, ale jak umíme. Menandros | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdepak hlídat pořádek, půl života je pryč. Josef Saudek | Detail citátu

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života. Karel Schulz | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Život je jako řeka, nikdy nevíš kdy se proti Tobě vzbouří. Krejsová Sandra | Detail citátu

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich | Detail citátu

Člověk se rodí, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. Nelson Richard | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalajlama | Detail citátu

Naučit se žít, znamená naučit se vzdávat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozhodl jsem se, že budu žít věčně, a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. Joseph Heller | Detail citátu

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland | Detail citátu

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den. George Gordon Byron | Detail citátu

Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji ! Neznámý autor | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..