Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Člověk občas narazí na štěstí, ale většinou se otřepe a jde zas dál. N.N. | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Zášť se chechtá, štěstí se usmívá. František Vymazal | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. Alois Jirásek | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je nevěsta. Heinrich Heine | Detail citátu

Netoužit po štěstí není v naší moci. Nicolas de Malebranche | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět. Publilius Syrus | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Jiří Žáček | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Nic nestárne tak rychle jako štěstí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jednu noc, věnuj se své milence. Chceš-li být šťasten jeden rok, věnuj se své manželce. Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě. N.N. | Detail citátu

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Štěstí má mnoho přátel. Česká přísloví | Detail citátu

Nevěř přítomnému štěstí. Titus Livius | Detail citátu

Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě. Makarenko Anton Semjonovič | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Werich Jan | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace. Carl Friedrich von Weizsäcker | Detail citátu

Kdo hledá štěstí, je jak pijan, který nemůže trefit domů, i když ví, kde bydlí. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Pascal Blaise | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. České přísloví | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Jak prostá a skromná věc je štěstí: sklenice vína, pečený kaštan, titěrný ohníček, zvuk moře. Kazantakis Nikos | Detail citátu

Není horší cesty za štěstím než hýření ve vybrané společnosti, neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Výhoda štěstí oproti neštěstí je také v tom, že štěstí se nemusí druhým dokazovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí. Anatolij Jevgenjevič Karpov | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Thomas Carlyle | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Josef Čapek | Detail citátu

Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému. Jirásek Alois | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Štěstí se nečekaně samo oznámí. Náhodou zívne pes - a moucha vlítne psovi do tlamy. Japonská přísloví | Detail citátu

Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Shakespeare William | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Francis Bacon | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme. Jules Romains | Detail citátu

Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka. Německé přísloví | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. William Shakespeare | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Camus Albert | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. MARK RUTHERFORD | Detail citátu

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt. Corneille Pierre | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..