Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme. Jean de la Bruyére | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří se má vždycky ctít. Latinská přísloví | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Mladí platí v lásce za to, co dělají, staří zase za to, co nedělají. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Jean Paul | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, nebo když jí začneme nadbíhat. Gabriel Laub | Detail citátu

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyřicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet. Yves Montand | Detail citátu

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mladí jsme, dokud nejsme se světem spokojeni. Staří jsme, když už nejsme se světem spokojeni. Gabriel Laub | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel de Montaigne | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Stárnou jen lidé bez zásad. Ludwig Börne | Detail citátu

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Oscar Wilde | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Ze všech lidských neduhů má nepochybně nejdelší průběh stárnutí. Trvá vlastně celý život, od narození až do smrti. Robert J. Meltzer | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Čas je největsí síla života. N.N. | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé. Josef Čapek | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. To ještě zdaleka nedokazuje, že v krbu není oheň. Maurice Chevalier | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí. Jean Dutourd | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí. Holandská přísloví | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Immanuel Kant | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv. Není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří je parazit vlastního mládí. Karel Čapek | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Jan Werich | Detail citátu

Mládí je pro mladé, že má budoucnost. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Večer života přináší sebou i svoji lampu. Joseph Joubert | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Střeste čas - je to tkanivo, z kterého je utkán život. Samuel Richardson | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Jean Dutourd | Detail citátu

Mládí by mělo začínat láskou k životu. John Erskine | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. William Somerset Maugham | Detail citátu

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým dobrým časům. John Steinbeck | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. N.N. | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle. Oldřich Fišer | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, jsou-li vybízeni k něčemu jinému. Helen Rowlandová | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé. Jean Dutourd | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..