Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. Albert Camus | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Jan Werich | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých. František Xaver Šalda | Detail citátu

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Albert Einstein | Detail citátu

Když nečekáte nic dobrého, nečekejte. Gabriel Laub | Detail citátu

Mladí platí v lásce za to, co dělají, staří zase za to, co nedělají. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stáří nepřichází samo. Švýcarská přísloví | Detail citátu

Neschopnost využívat volného času vede k tomu, že chceme volného času stále víc. Georges Friedmann | Detail citátu

Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí. Jean Dutourd | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality. Immanuel Kant | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Oscar Wilde | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Mládí je pro mladé, že má budoucnost. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. N.N. | Detail citátu

V pravý čas - v pravou chvíli. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, nebo když jí začneme nadbíhat. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. To ještě zdaleka nedokazuje, že v krbu není oheň. Maurice Chevalier | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. William Shakespeare | Detail citátu

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké. Julian Tuwim | Detail citátu

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech - mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Stáří je parazit vlastního mládí. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. Franz Kafka | Detail citátu

Mladí lidé znají dříve lásku než krásu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška. Josef Čapek | Detail citátu

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká. N.N. | Detail citátu

Stárnou jen lidé bez zásad. Ludwig Börne | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! Fráňa Šrámek | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

Nic neběží rychleji než léta. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Hemingway | Detail citátu

Minulost? Neexistuje! Byla! Theodor Fontane | Detail citátu

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry. Theodor Fontane | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek. Božena Benešová | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí. Holandská přísloví | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Starý člověk chutná po mladém. Německá přísloví | Detail citátu

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Čínská přísloví | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet | Detail citátu

Čas je největší síla života. Karel Čapek | Detail citátu

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Je pravda, že v případě starých mužů zatížených na zajíce všechno závisí na těch mladých. Já bych taky chtěla mít kolem sebe spoustu mladých mužů, ale záleží to na nich. Stella Zázvorková | Detail citátu

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. Italská přísloví | Detail citátu

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost. Theodore Dreiser | Detail citátu

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní. Dante Alighieri | Detail citátu

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle. Oldřich Fišer | Detail citátu

Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je strašně relativní pojem. Karel Čapek | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. François Rabelais | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Budoucnosti nikdo živý neujde. Gabriel Laub | Detail citátu

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..