Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Čas je nemilosrdný. Jiří Marek | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Budoucnost patří mladým. Staří pouze určují, jak bude vzdálená. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé mají v zásadě jen dvě přání: zestárnout a přitom zůstat mladí. Peter Bamm | Detail citátu

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal | Detail citátu

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat. Ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Šedesát let je pro šedesátníka přiměřené stáří. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším. Marilyn Monroe | Detail citátu

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu. Synesius Kyrénský | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Sokrates | Detail citátu

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto. William Blake | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým dobrým časům. John Steinbeck | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! Fráňa Šrámek | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Mladí jsme, dokud nejsme se světem spokojeni. Staří jsme, když už nejsme se světem spokojeni. Gabriel Laub | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Staří jsme - ale jsme chytří? Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Jan Neruda | Detail citátu

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní. Dante Alighieri | Detail citátu

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech - mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Pablo Picasso | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. Karolína Světlá | Detail citátu

Když je člověk mladý, tak ho neustále něco rozptyluje. Robert Fulghum | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německá přísloví | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit. Graham Greene | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Mládí by mělo začínat láskou k životu. John Erskine | Detail citátu

Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě dopracovat. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. Franz Kafka | Detail citátu

Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk. Ludwig Börne | Detail citátu

Čtyřicítka - to je stáří mladých, padesátka - mládí starých. Victor Hugo | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Budoucnost je plna výzev a nadějí. Nathaniel Hawthorne | Detail citátu

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Mladí platí v lásce za to, co dělají, staří zase za to, co nedělají. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Když jsem byl mladý, říkali mi: "Uvidíte, až vám bude padesát." Dnes je mi padesát, a nevidím nic. Erik Satie | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Albert Einstein | Detail citátu

Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny. François Rabelais | Detail citátu

Čas odhalí pravdu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti. Joseph Addison | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Albert Schweitzer | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čas je největší síla života. Karel Čapek | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..