Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb.

Autor citátu: N.N.     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Zvykni si na to, že máš jenom sebe. Pod sebou peklo a nahoře nebe. Neznámý autor | Detail citátu

Život je jako řeka, nikdy nevíš kdy se proti Tobě vzbouří. Krejsová Sandra | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Holé šílenství je žít v nedostatku, abys zemřel jako boháč. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. N.N. | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu". Jan Neruda | Detail citátu

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím. Walt Whitman | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Každý den je začátkem života. Rilke Rainer Maria | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

První pravidlo provozu životních cest: většina dobře prošlapaných cest nikam nevede. Murphy | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji ! Neznámý autor | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit. Twain Mark | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Jestli ti vadí lidé, nemáš proč žít. Utéci před lidmi znamená spáchat sebevraždu. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Zachránit život jednomu člověku je víc než vystavět pagodu o sedmi patrech. Čínská přísloví | Detail citátu

Index životních nákladů - oddělený život dvou lidí je téměř dvakrát dražší než jejich život společný. Lansky Paul | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..