Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte. Ronald Reagan | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Starosti jsou nejlepší zábavou. France Anatole | Detail citátu

Funkce v zaměstnání ani zdaleka neodpovídá na otázku "Co děláte?" Robert Fulghum | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Tři cesty k jisté zkáze: ženy, hazardní hry a řemeslník v domě. Georges Pompidou | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat. Denis Waitley | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Udělat si pauzu, vám může pomoci vrátit se do života. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý. P.J. Meyer | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Jednoduché věci řešil složitě, aby všichni věděli, jak náročnou má práci. Roman Kozel | Detail citátu

Musíš mít rád to co děláš, a potom se práce, i ta sebevětší, povznese na tvůrčí činnost. Maxim Gorkij | Detail citátu

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Budeme udivovat současníky i potomky. Perikles | Detail citátu

Vezmi do ruky sekeru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Pracujeme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravám. Saint-John Perse | Detail citátu

Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci. Paul Tsongas | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Když při práci nešetříme časem, zvládneme ji rychleji. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pracujeme tak, jak nás platí: málo, a jen jednou za měsíc. N.N. | Detail citátu

Na léčení svízelů je práce lepší než whisky. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínské přísloví | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce. Patricie Holečková | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Práce často vysouší slzy a dodává radost. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Hvězdy přitahují jiné hvězdy a ztracené existence sobě podobné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Workholik vědomě nevolí práci. Práce volí jeho. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesly tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. Leonid Maximovič Leonov | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Práce není medvěd - neuteče. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil. Douglas William Jerrold | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Když dva jedou na koni jeden musí sedět vzadu. Shakespeare | Detail citátu

Práce kvapná málo platná. Česká přísloví | Detail citátu

Práce je to, co nikdo nechce dělat. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Tím nejzřetelnějším na energii je, že nic jiného neexistuje. Lawrence Blair | Detail citátu

Opravář: persona non gratis. Václav Dušek | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk. Gabriel Laub | Detail citátu

Vytrvalost je tvrdá práce, kterou vykonáte poté, co jste se jinou prací už unavili. Newt Ginrich | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Dovolená: přídavek k celoročnímu odpočinku. Milan Růžička | Detail citátu

Chování každého z nás, řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci. Milan Růžička | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..