Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu. Francois de Rochefoucauld | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

Pracujeme všichni do úplného sebezničení. Někdo přitom dokonce občas něco udělá. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Johann Sebastian Bach | Detail citátu

Když gazelu v Africe probudí slunce ví, že musí dnes běžet rychleji než lev, jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet rychleji než gazela, jinak chcípne hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo gazela, vyjde-li slunce, musíš běžet. Lopez Jose Ignacio de Arriortua | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Mark Twain | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

V blízkosti chyb rostou úspěchy. Brecht Berthold | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. N.N. | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Někteří lidé se zapojují do práce s olympijským heslem - účast je důležitější než výsledek. Alexi Andrejev | Detail citátu

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí. Pythagoras | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Dovolená: přídavek k celoročnímu odpočinku. Milan Růžička | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. Leonid Maximovič Leonov | Detail citátu

Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé. John. C Maxwell | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Z jedné strany veďte, z druhé řiďte. Stephen R.Covey | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Popadne-li tě záchvat pracovního nadšení, zalez hezky do koutka a klidně čekej, až tě přejde. Rakouská přísloví | Detail citátu

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Usilovná práce zmohla vše. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Václav Bělohradský | Detail citátu

Vezmi do ruky sekeru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Řemeslo prý má zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesli tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Umění odpočinku je součástí umění práce. John Steinbeck | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti. Michael Porter | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moc je založena, a vždy byla založena na to, že poskytovala lidem sny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Na léčení svízelů je práce lepší než whisky. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Místo reorganizace poskytněte lidem smysl toho, co dělají. Steve Balmer | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Vždy když skončí války nastoupí nenápadní lidé, kteří dřinou zajistí prosperitu. Hora Josef | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce. Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Musíš mít rád to co děláš, a potom se práce, i ta sebevětší, povznese na tvůrčí činnost. Maxim Gorkij | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Karel Čapek | Detail citátu

Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Shakespeare William | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Jezme, pijme, veselme se, protože zítra možná budeme muset pracovat. Richard Burton | Detail citátu

Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací. Běhavý Josef | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Vytrvalost je tvrdá práce, kterou vykonáte poté, co jste se jinou prací už unavili. Newt Ginrich | Detail citátu

Práce je otec štěstí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje. Martin Sorrel | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných. Zig Ziglar | Detail citátu

Zatímco jeho nohy kráčely mechanicky k pracovišti, jeho myšlenky se vracely zpět. N.N. | Detail citátu

Motivace je vnitřní elán. Denis Waitley | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..