Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Práce často vysouší slzy a dodává radost. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. Leonid Maximovič Leonov | Detail citátu

Šlechetný se nežene do řečí, ale spěchá do práce. Konfucius | Detail citátu

Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to! Richard Koch | Detail citátu

Vezmi do ruky sekeru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní. John Ruskin | Detail citátu

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. Robert Frost | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Budeme udivovat současníky i potomky. Perikles | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Workholik vědomě nevolí práci. Práce volí jeho. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Hledal dobré místo, ale všude mu nabízeli práci. Josef Poláček | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Shakespeare William | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Omne principium grave (Každý začátek je těžký). Latinské přísloví | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Chování každého z nás, řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch | Detail citátu

Kolektivnost v práci neznamená, že všichni dělají všechno. Jarmil Sekera | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Práce člověka živí, zahálka maří. Ruská přísloví | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Někteří lidé se zapojují do práce s olympijským heslem - účast je důležitější než výsledek. Alexi Andrejev | Detail citátu

Když dospělí nemají rádi svou práci, nestávkují. Chodí jen každý den do práce a dělají všechno na půl. Homer Simpson | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Práce není medvěd - neuteče. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti. Ivan Fontana | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Usilovná práce zmohla vše. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Místo reorganizace poskytněte lidem smysl toho, co dělají. Steve Balmer | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Addison Joseph | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Musíš mít rád to co děláš, a potom se práce, i ta sebevětší, povznese na tvůrčí činnost. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci. P. Quaronni | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Motivace je vnitřní elán. Denis Waitley | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. N.N. | Detail citátu

Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat. Denis Waitley | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Udělat si pauzu, vám může pomoci vrátit se do života. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Lidská vůle a práce dokážou zázraky. Nikolaj Alexejevič Někrasov | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Většina společností je řízena autopilotem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje. Martin Sorrel | Detail citátu

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci. William Faulkner | Detail citátu

Vždy když skončí války nastoupí nenápadní lidé, kteří dřinou zajistí prosperitu. Hora Josef | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate. Jim Warda | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil. Douglas William Jerrold | Detail citátu

Když dva jedou na koni jeden musí sedět vzadu. Shakespeare | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..