Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Shakespeare William | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci. Milan Růžička | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví! A.A Lazarus | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz. Gabriel Laub | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Jednoduché věci řešil složitě, aby všichni věděli, jak náročnou má práci. Roman Kozel | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Pracujeme všichni do úplného sebezničení. Někdo přitom dokonce občas něco udělá. Gabriel Laub | Detail citátu

Soustavná práce zvítězí nad vším. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Lech Przeczek | Detail citátu

Příliš těžká práce, když žádný výsledek nemá. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Kolektivnost v práci neznamená, že všichni dělají všechno. Jarmil Sekera | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Když dospělí nemají rádi svou práci, nestávkují. Chodí jen každý den do práce a dělají všechno na půl. Homer Simpson | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Jezme, pijme, veselme se, protože zítra možná budeme muset pracovat. Richard Burton | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos | Detail citátu

Řemeslo prý má zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesli tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Světa nepřebudu, díla nepředělám. Česká přísloví | Detail citátu

Udělat si pauzu, vám může pomoci vrátit se do života. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristoteles | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce. Patricie Holečková | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Když gazelu v Africe probudí slunce ví, že musí dnes běžet rychleji než lev, jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet rychleji než gazela, jinak chcípne hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo gazela, vyjde-li slunce, musíš běžet. Lopez Jose Ignacio de Arriortua | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu. Francois de Rochefoucauld | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínská přísloví | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Addison Joseph | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul. Gabriel Laub | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Tři cesty k jisté zkáze: ženy, hazardní hry a řemeslník v domě. Georges Pompidou | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. Pascal Blaise | Detail citátu

Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci. P. Quaronni | Detail citátu

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil. Jack Welch | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska. Ian McDermott | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..