Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Nechtěl pochopit, že za minimální mzdu nemůže od svých zaměstnanců požadovat maximální výkony. Lech Przeczek | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Já jsem dáma, ty jsi dáma, a kdo bude svině pást? Portugalská přísloví | Detail citátu

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. Leonid Maximovič Leonov | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Práce není medvěd - neuteče. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter F. Drucker | Detail citátu

Šlechetný se nežene do řečí, ale spěchá do práce. Konfucius | Detail citátu

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle. Zig Ziglar | Detail citátu

Vždy když skončí války nastoupí nenápadní lidé, kteří dřinou zajistí prosperitu. Hora Josef | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Lepší je těžká práce než nečinnost. Konfucius | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé. John. C Maxwell | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul. Gabriel Laub | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví! A.A Lazarus | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás? František Vymazal | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Motivace je vnitřní elán. Denis Waitley | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý. P.J. Meyer | Detail citátu

Vytrvalost je tvrdá práce, kterou vykonáte poté, co jste se jinou prací už unavili. Newt Ginrich | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Mark Twain | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Václav Bělohradský | Detail citátu

Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Tím nejzřetelnějším na energii je, že nic jiného neexistuje. Lawrence Blair | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Práce člověka živí, zahálka maří. Ruská přísloví | Detail citátu

Umění odpočinku je součástí umění práce. John Steinbeck | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. N.N. | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných. Zig Ziglar | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti. Michael Porter | Detail citátu

Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Dovolená: přídavek k celoročnímu odpočinku. Milan Růžička | Detail citátu

Omne principium grave (Každý začátek je těžký). Latinské přísloví | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil. Lech Przeczek | Detail citátu

Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesly tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet. Portugalská přísloví | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Jednoduché věci řešil složitě, aby všichni věděli, jak náročnou má práci. Roman Kozel | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Tři cesty k jisté zkáze: ženy, hazardní hry a řemeslník v domě. Georges Pompidou | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Někteří lidé se zapojují do práce s olympijským heslem - účast je důležitější než výsledek. Alexi Andrejev | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..