Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Pracujeme všichni do úplného sebezničení. Někdo přitom dokonce občas něco udělá. Gabriel Laub | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Lech Przeczek | Detail citátu

Starosti jsou nejlepší zábavou. France Anatole | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti. Ivan Fontana | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

I nejošklivější práce má své dobré stránky. Kdybych byl hrobařem nebo katem, věděl bych o několika lidech, kterým bych s radostí posloužil. Douglas William Jerrold | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Situace na pracovišti se vyhrotila do té míry, že se lidé báli i pochvaly. Václav Zima | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz. Gabriel Laub | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Špatný tesař se hádá se svými nástroji. Špatný generál viní své vojáky z prohrané bitvy. Johann Goethe | Detail citátu

Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti. Michael Porter | Detail citátu

Funkce v zaměstnání ani zdaleka neodpovídá na otázku "Co děláte?" Robert Fulghum | Detail citátu

Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil. Lech Przeczek | Detail citátu

Musíš mít rád to co děláš, a potom se práce, i ta sebevětší, povznese na tvůrčí činnost. Maxim Gorkij | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Když při práci nešetříme časem, zvládneme ji rychleji. Gabriel Laub | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí. Pythagoras | Detail citátu

Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno !!! Peter Urs Bender | Detail citátu

Zatímco jeho nohy kráčely mechanicky k pracovišti, jeho myšlenky se vracely zpět. N.N. | Detail citátu

Mnozí lidé nezastávají žádné stanovisko proto, aby mohli zastávat svou práci. P. Quaronni | Detail citátu

Skvělá práce dodá vašemu životu vzrušení a smysl. Nesprávná práce váš život vyčerpá. Jack Welch | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kolektivnost v práci neznamená, že všichni dělají všechno. Jarmil Sekera | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Chcete-li, aby lidé žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají. Jack Welch | Detail citátu

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle. Zig Ziglar | Detail citátu

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Honoré de Balzac | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Motivace je vnitřní elán. Denis Waitley | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu. Leonid Maximovič Leonov | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Je lepšie zhorieť ako vyhasnúť. Cobain Kurt Donald | Detail citátu

Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Mark Twain | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami. Oscar Wilde | Detail citátu

Hledal dobré místo, ale všude mu nabízeli práci. Josef Poláček | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Jednoduché věci řešil složitě, aby všichni věděli, jak náročnou má práci. Roman Kozel | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Soustavná práce zvítězí nad vším. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Johann Sebastian Bach | Detail citátu

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravám. Saint-John Perse | Detail citátu

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska. Ian McDermott | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. Saroyan William | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..