Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. Miloš Kopecký | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Henry Ford | Detail citátu

Lepší koruna v hrsti, než dolar na střeše. Lech Przeczek | Detail citátu

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více. Ernesto Cardenal | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Peníze často stojí příliš mnoho. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Poctivý obchod nepřináší bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Bohatství je jako moucha. Někdy na orchideji - někdy na hnoji. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. Kurt Götz | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. indiáni kmene Cree | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. Samuel Johnson | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství. Latinská přísloví | Detail citátu

Peníze nesmrdí. Vespasiánus | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Utrácím peníze, jako bych je měl. Mike Todd | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví | Detail citátu

Celý svůj velký majetek získal v rámci malé privatizace. Lech Przeczek | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem. Ježíš Sirach | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Nejvražednější touha je touha po penězích. Eduard Fiker | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Oscar Wilde | Detail citátu

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin. Honoré de Balzac | Detail citátu

Bez peněz je i světlo tmavší. Litevská přísloví | Detail citátu

Na celém světě není nic, oč bychom se měli víc bát než milión dolarů - kromě deseti miliónů dolarů. G. W. Johnson | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí | Detail citátu

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze. Detlev von Liliencron | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon | Detail citátu

Peníze jsou šestým smyslem, umožňujícím plně těžit z ostatních pěti. Orson Welles | Detail citátu

Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. Samuel Butler | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví | Detail citátu

Vysvětlil jsem mu, že mám prostý vkus a že si nepřejí nic nápadného, ať to stojí cokoli. Art Buchwald | Detail citátu

Nejveselejší mládenci, které jsem kdy viděl, neměli peněženku. A pokud ji měli, nic v ní nebylo. Trygve Hoff | Detail citátu

Je příjemné brát si z velké hromady. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Člověk, který má milión dolarů, je na tom tak dobře, jako by byl boháč. John Jacob Astor III. | Detail citátu

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově. T. L. Ureh | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Vliv na lidi je cennější než bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze. František Vymazal | Detail citátu

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Nadbytek neznamená bohatství. Jan Werich | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

V životě je levné všechno, co lze zaplatit penězi. Ale - kdo na to má? Gabriel Laub | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Chcete-li se stát milionářem, musíte žít jako milionář. Mike Todd | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Život nás nejvíce žere tři dny před tím, než se bere. Rakouská přísloví | Detail citátu

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Hodnota je věc abstraktní. Cena je konkrétní. Gabriel Laub | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..