Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Josef Čapek | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Oscar Wilde | Detail citátu

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze. Detlev von Liliencron | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Člověk, který má milión dolarů, je na tom tak dobře, jako by byl boháč. John Jacob Astor III. | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Julian Tuwim | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. Lech Przeczek | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin. Honoré de Balzac | Detail citátu

Peníze často stojí příliš mnoho. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. Samuel Johnson | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

V životě je levné všechno, co lze zaplatit penězi. Ale - kdo na to má? Gabriel Laub | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Utrácím peníze, jako bych je měl. Mike Todd | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Když promluví peníze, pravda zmlkne. Řecká přísloví | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. Velmi dobře, ale proč tak málo? Marian Załucki | Detail citátu

Je příjemné brát si z velké hromady. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více. Ernesto Cardenal | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Mnozí dokáží utratit peníze za darebnosti a současně nemají na chleba. Hebrejská přísloví | Detail citátu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Nadbytek neznamená bohatství. Jan Werich | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nezáviď boháčům! Jeden francouzský mudrc bystře podotkl, že často nosívají veselí nosičové v pozlacených nosítkách naříkajícího pána. Kozma Prutkov | Detail citátu

Přílišné bohatství dává prostor k velké ztrátě. Curtius Rufus | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. Samuel Butler | Detail citátu

Lepší koruna v hrsti, než dolar na střeše. Lech Przeczek | Detail citátu

Chcete-li se stát milionářem, musíte žít jako milionář. Mike Todd | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. Michel de Montaigne | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem. Americká přísloví | Detail citátu

Nejvražednější touha je touha po penězích. Eduard Fiker | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Peníze nejsou všechno. Ale v každém případě nám umožňují zachovat kontakt s dětmi. Vladimír Kostiha | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Kdo je spokojen s ničím, má vše, čeho je mu třeba. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. Lucius Apuleius | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

Poctivý obchod nepřináší bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. N.N. | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Vliv na lidi je cennější než bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles | Detail citátu

Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. Miloš Kopecký | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho. Dánská přísloví | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Peníze jsou šestým smyslem, umožňujícím plně těžit z ostatních pěti. Orson Welles | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. N.N. | Detail citátu

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů. Alexi Andrejev | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. Thomas Carlyle | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Henry Ford | Detail citátu

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos | Detail citátu

Bratři jsou bratři, ale sýr za peníze. Srbská přísloví | Detail citátu

Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu. Lucius Apuleius | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Čím více peněz, tím méně svědomí. Maxim Gorkij | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem. Ježíš Sirach | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..