Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek. José Eustasio Rivera | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Bohatství je jako moucha. Někdy na orchideji - někdy na hnoji. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Peníze jsou šestým smyslem, umožňujícím plně těžit z ostatních pěti. Orson Welles | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Beztrestnost - bohatství. N.N. | Detail citátu

Peníze nesmrdí. Vespasiánus | Detail citátu

Bohatí přicházejí o jedno potěšení - zaplacení poslední splátky. Peter Call | Detail citátu

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově. T. L. Ureh | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. Velmi dobře, ale proč tak málo? Marian Załucki | Detail citátu

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. Miloš Kopecký | Detail citátu

Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čím více peněz, tím méně svědomí. Maxim Gorkij | Detail citátu

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejveselejší mládenci, které jsem kdy viděl, neměli peněženku. A pokud ji měli, nic v ní nebylo. Trygve Hoff | Detail citátu

Peníze jsou chytrost hloupých. Horanský | Detail citátu

Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii. Václav Klaus | Detail citátu

Bratři jsou bratři, ale sýr za peníze. Srbská přísloví | Detail citátu

Člověk, který má milión dolarů, je na tom tak dobře, jako by byl boháč. John Jacob Astor III. | Detail citátu

Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho. Dánská přísloví | Detail citátu

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nikde jsem neviděl tolik nešťastných lidí vydělávajících 100 000 dolarů ročně jako zde v Hollywoodu. Samuel Goldwin | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Lepší málo nežli nic. A tím líp, čím je toho víc. N.N. | Detail citátu

Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin. Honoré de Balzac | Detail citátu

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. indiáni kmene Cree | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život. Josef Čapek | Detail citátu

Kdo je spokojen s ničím, má vše, čeho je mu třeba. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Věřil, že zelená barva uklidňuje. Vydržel se proto celé hodiny dívat na stokoruny. Lech Przeczek | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. Lech Przeczek | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi. Jules Renard | Detail citátu

Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. Kurt Götz | Detail citátu

Bohatství roste a lidé upadají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

S penězi to je zvláštní. Když už jich má člověk dost, tak je nepotřebuje. Charlie Chaplin | Detail citátu

Jdeš si pro dědictví a musíš zaplatit pohřeb. Židovská přísloví | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek | Detail citátu

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dal. Josef Poláček | Detail citátu

Poctivý obchod nepřináší bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Když promluví peníze, pravda zmlkne. Řecká přísloví | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí. František Vymazal | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Peníze slouží k tomu, abychom učinili všechno, co jsme si nepřáli po stránce krásy a dobra. Salvator Dalí | Detail citátu

Utrácím peníze, jako bych je měl. Mike Todd | Detail citátu

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

Mnoho lidí ve Skotsku má křivou páteř, protože jen málo Skotů kupuje noviny, ale všichni je chtějí číst. Denis Harwey | Detail citátu

Chcete-li se stát milionářem, musíte žít jako milionář. Mike Todd | Detail citátu

Lepší koruna v hrsti, než dolar na střeše. Lech Przeczek | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nejvražednější touha je touha po penězích. Eduard Fiker | Detail citátu

V životě není důležité, abychom měli peníze, ale aby je měli druzí. Sacha Guitry | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Oscar Wilde | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. George Bernard Shaw | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví | Detail citátu

Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu. Lucius Apuleius | Detail citátu

Nadbytek bohatství je nedotknutelný úvěr, ke kterému je vlastník nadosmrti upoután, aby jej spravoval pro dobro společnosti. Andrew Carnegie | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Nadbytek neznamená bohatství. Jan Werich | Detail citátu

Vliv na lidi je cennější než bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Celý svůj velký majetek získal v rámci malé privatizace. Lech Przeczek | Detail citátu

Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. Lucius Apuleius | Detail citátu

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství. Latinská přísloví | Detail citátu

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Hodnota je věc abstraktní. Cena je konkrétní. Gabriel Laub | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem. Americká přísloví | Detail citátu

Přílišné bohatství dává prostor k velké ztrátě. Curtius Rufus | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Aristoteles | Detail citátu

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos | Detail citátu

Peníze často stojí příliš mnoho. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. Samuel Butler | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..