Šetrnost nad bohatství. Česká přísloví | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším. Oscar Wilde | Detail citátu

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto. Oscar Wilde | Detail citátu

Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bratři jsou bratři, ale sýr za peníze. Srbská přísloví | Detail citátu

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Peníze nesmrdí. Vespasiánus | Detail citátu

I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty | Detail citátu

Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství? Turecká přísloví | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Henry Ford | Detail citátu

Zahrňte mne přepychem, všeho nezbytného se mohu vzdát. Oscar Wilde | Detail citátu

Je příjemné brát si z velké hromady. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejveselejší mládenci, které jsem kdy viděl, neměli peněženku. A pokud ji měli, nic v ní nebylo. Trygve Hoff | Detail citátu

Cesta civilizace je dlážděna daňovými výměry. Spiro Agnew | Detail citátu

Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. Lech Przeczek | Detail citátu

Bohatí přicházejí o jedno potěšení - zaplacení poslední splátky. Peter Call | Detail citátu

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Na celém světě není nic, oč bychom se měli víc bát než milión dolarů - kromě deseti miliónů dolarů. G. W. Johnson | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. Česká přísloví | Detail citátu

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové. Victor de Kowa | Detail citátu

Ta proklatá láska k penězům! Všechno smete pod sebe a za sebe. Oproti penězům připadá většině lidí všechno jako bajka a prázdný žvást. Ióannés Chrýsostomos | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dal. Josef Poláček | Detail citátu

Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením. Jean Baptiste Colbert | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. Malajská přísloví | Detail citátu

Přílišné bohatství dává prostor k velké ztrátě. Curtius Rufus | Detail citátu

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy. George Bernard Shaw | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Henry Ford | Detail citátu

Poctivý obchod nepřináší bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Bohatství jsou úspory mnohých v rukou jediného. John Pierpont Morgan | Detail citátu

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Albert Einstein | Detail citátu

Nadbytek neznamená bohatství. Jan Werich | Detail citátu

Peníze jsou nenasytné, samotným se jim stejská, chtějí se rozmnožovat. Edward Albee | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bohatství je jako moucha. Někdy na orchideji - někdy na hnoji. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. Publilius Syrus | Detail citátu

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. Samuel Johnson | Detail citátu

Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů. Alexi Andrejev | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem. Ježíš Sirach | Detail citátu

Život nás nejvíce žere tři dny před tím, než se bere. Rakouská přísloví | Detail citátu

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet. N.N. | Detail citátu

Bez peněz je i světlo tmavší. Litevská přísloví | Detail citátu

Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť kdyby chvíli přemýšlel, dal by polovic. František Vymazal | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství. Latinská přísloví | Detail citátu

Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Peníze nám pomáhají snášet chudobu. Alphonse Allais | Detail citátu

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. Albius Tibullus | Detail citátu

Peníze jsou chytrost hloupých. Horanský | Detail citátu

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji. Peter Ustinov | Detail citátu

Zlatem se dají vylomit i ocelové brány. Lucius Apuleius | Detail citátu

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. indiáni kmene Cree | Detail citátu

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čím více peněz, tím méně svědomí. Maxim Gorkij | Detail citátu

Mnozí dokáží utratit peníze za darebnosti a současně nemají na chleba. Hebrejská přísloví | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý. Démokritos | Detail citátu

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Peníze prý vynalezli Féničané. To není umění. My je musíme vynalézat stále. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Latinská přísloví | Detail citátu

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově. T. L. Ureh | Detail citátu

Peníze jsou šestým smyslem, umožňujícím plně těžit z ostatních pěti. Orson Welles | Detail citátu

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo. Jacques Tati | Detail citátu

Kdo je spokojen s ničím, má vše, čeho je mu třeba. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles | Detail citátu

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Čínská přísloví | Detail citátu

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze. František Vymazal | Detail citátu

Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii. Václav Klaus | Detail citátu

Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi. Jules Renard | Detail citátu

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý. Michel de Montaigne | Detail citátu

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí. František Vymazal | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. Thomas Carlyle | Detail citátu

Vliv na lidi je cennější než bohatství. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Líbil by se mi život chudáka se spoustou peněz. Pablo Picasso | Detail citátu

Peníze špiní ruce, když je jich málo. Když je jich hodně, myjí je. Pitigrilli | Detail citátu

Když promluví peníze, pravda zmlkne. Řecká přísloví | Detail citátu

Peníze nejsou všechno. Ale v každém případě nám umožňují zachovat kontakt s dětmi. Vladimír Kostiha | Detail citátu

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. Lech Przeczek | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Čínská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..