Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.

Autor citátu: N.N.     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Chytrý je bit, najde-li se chytřejší. Latinské přísloví | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím víc víš, tím je svět větší. Novák Dalibor | Detail citátu

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub | Detail citátu

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých? Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas. Čínské přísloví | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát. Latinská přísloví | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínská přísloví | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Anatole France | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N. | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao-C' | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého. Čínské přísloví | Detail citátu

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..