Prožívejte, každý den tak, jako by byl poslední a neoddávejte se naději, že zítra bude všechno lepší.

Autor citátu: N.N.     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Mysli na to, jak je život krátký. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Zklamání je hořkost bytí. Koudelková Sabina | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit. Ellen Keyová | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Život jako celek nepřikládá smrti váhu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Pravý život začíná teprve, když začíná být součástí jiného života. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Život není boj. Je bojem, když ho neumíme žít. Brixiová Anna | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Pascal Blaise | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. William Shakespeare | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Život není to, co chceme, ale to co máme. Lustig Arnošt | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Není nic poučnějšího, než rána do hlavy. Člověk aspoň zjistí, že do ní může dostat. Miler Jakub | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Žít znamená ověřovat. Albert Camus | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ! Dvojčátko | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..