Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé.

Autor citátu: N.N.     Téma: moudrost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma moudrost

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se snáze vyrovnají i se svými hloupostmi. Nietzsche Friedrich Wilhelm | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností. Čínské přísloví | Detail citátu

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost. Lao-C' | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému. Kozma Prutkov | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Shakespeare William | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao-C' | Detail citátu

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu. Baltasar Gracian | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešit proti duchu. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Pod svícnem bývá největší tma. České přísloví | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě. Indické přísloví | Detail citátu

Člověk se směje, aby nemusel plakat. Arabské přísloví | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Moudrost je často nepříjemná jako noční světlo v ložnici. Ludwig Börne | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Protivenství činí člověka moudrým, nikoli však bohatým. Anglická přísloví | Detail citátu

Jediné, co vím je, že nevím nic. Sokrates | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Pareto Vilfredo | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Pochybování je počátek moudrosti. René Descartes | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..