Děti jsou kotvy, které drží matčin život. Sofoklés | Detail citátu

Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem. Ruth Rendellová | Detail citátu

Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí. Václav Dušek | Detail citátu

Nejlepší způsob jak ztratit dítě je držet ho stále u sebe. Karl Wilgelm Friedrich Schlegel | Detail citátu

Miminko je zažívací trubice s pronikavým hlasem na jednom konci a nezodpovědná na druhém. Elisabeth L. Adamsonová | Detail citátu

Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy. Robert Fulghum | Detail citátu

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků. Michel de Montaigne | Detail citátu

Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče. Dušan Radovič | Detail citátu

Matka ukazuje dítěti torzo Venuše: "Takhle dopadneš, budeš-li si stále okusovat nehty!" Will Rogers | Detail citátu

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi. Martin Luther | Detail citátu

Kdyby děti dorůstaly dále tak, jak se ohlašují, měli bychom samé génie. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče. Ernest Hemingway | Detail citátu

Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: "Vilík nestojí za nic, prodáme ho!" Stephen Leacock | Detail citátu

Nedůvěřuji svým dětem, když se smějí mým vtipům. John Steinbeck | Detail citátu

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Niccoló Paganini | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. Charlie Chaplin | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas. Oldřich Fišer | Detail citátu

S malými dětmi je to jako s intelektuály: když dělají rámus, je to špatné, když jsou zticha, je to podezřelé. Gabriel Laub | Detail citátu

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Vrchol sebezapření je, když matka připustí, že i jiné matky mají hezké, chytré a hodné děti. Oldřich Fišer | Detail citátu

Děti jsou naše radost. Vedle toho se člověk z vlastní zkušenosti přesvědčí, že genialita je dědičná. Alexi Andrejev | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. N.N. | Detail citátu

Ve svých dětech žijeme dál. Euripidés | Detail citátu

S dětmi, s nimiž si rodiče nedělají starosti, často mívají starosti dějiny. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Dvojčata - živoucí stereo zařízení. Václav Dušek | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, když to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíže. Mark Twain | Detail citátu

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. John Locke | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Na nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. Božena Němcová | Detail citátu

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Děti, když jsou malý, jsou svatý, i když stojí za hovno. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči? Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nám teď stačí miň dětí - zbytek rámusu obstarávají rádio, kazety a desky. Gabriel Laub | Detail citátu

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Jací jsme, takoví budou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Anglická přísloví | Detail citátu

Jací jsme my, takové jsou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny ženiny děti spí. Italská přísloví | Detail citátu

Manželství bez dětí je jako den bez slunce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. Arabská přísloví | Detail citátu

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě. William Saroyan | Detail citátu

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! Jiří Žáček | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je optimista: věří, že jednou jeho dílo pochopí a vysvětlí mu je. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. Richard Brinsley Sheridan | Detail citátu

Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti. Peter Ustinov | Detail citátu

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. Latinská přísloví | Detail citátu

Není špatných dětí bez špatných matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Děti povídají, co činí - staří, co činili - blázni, co by činit měli - stateční, co by rádi učinili a rozumní, co se činit sluší. Chorvatská přísloví | Detail citátu

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonská přísloví | Detail citátu

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Mark Twain | Detail citátu

Kdo miluje své děti, nemůže mít to srdce, aby je i vychovával. Dušan Radovič | Detail citátu

Není nic hezčího než dětský smích, hodnota, kterou nelze zmenšovat - srozumění se světem, s námi. Dorozumívání je i dětský pláč - ten pokoušet se umenšit. Jitka Molavcová | Detail citátu

Nebyl jsem zázračným dítětem - to toho umí, když je dítětem, stejně i jako když dospěje. Will Rogers | Detail citátu

Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dítětem a čímkoli, co se dá rozbít. Jeff Rovin | Detail citátu

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je pesimista: je přesvědčen, že nebudou chytřejší než on. Gabriel Laub | Detail citátu

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce. Japonská přísloví | Detail citátu

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější. Dušan Radovič | Detail citátu

Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne. Čínská přísloví | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když děti nedělají nic, dělají neplechu. Henry Fielding | Detail citátu

To jsou krásná dvojčátka! A jak jsou si podobná! Zvláště to jedno! Julian Tuwim | Detail citátu

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk. Novalis | Detail citátu

Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. Jean Anouilh | Detail citátu

Není v Americe člověka, který by někdy tajně nezatoužil nakopat dítě do zadku. William Claude Fields | Detail citátu

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Čínská přísloví | Detail citátu

Matka vždy miluje dítě víc než otec. Ví, že je její. On se to jen domnívá. Menandros | Detail citátu

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně. Osho | Detail citátu

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. Čínská přísloví | Detail citátu

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ženu napomínej v nepřítomnosti dětí, děti v nepřítomnosti cizích. Ruská přísloví | Detail citátu

Dětství je sen, který byl kdysi skutečností. Jiří Mucha | Detail citátu

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Démokritos | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden | Detail citátu

Že dítě začíná dospívat poznáme nejlépe z toho, že už nechce vědět, jak příšlo na svět, a nechce říci, kam jde. N.N. | Detail citátu

Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. John James Osborne | Detail citátu

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je. Jean Paul | Detail citátu

Jako malý chlapec jsem neměl hodinky a zjišťoval jsem čas pomocí houslí. O půlnoci jsem začal cvičit, až soused začal ječet: "Kdo tu vrzá ve tři hodiny ráno!" Henry Youngman | Detail citátu

Když se narodí dcera, jako by se sedm loupežníků do komory vloupalo. Polská přísloví | Detail citátu

Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí. Jaromír John | Detail citátu

Dobré děti se vychovávají samy. Norská přísloví | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků. Gabriel Laub | Detail citátu

Starejte se o své děti, je jedno, že zlobí. Starejte se o své děti a milujte je! Protože nic není jisté. Halina Pawlowská | Detail citátu

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti. Démokritos | Detail citátu

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. Erich Fromm | Detail citátu

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít. Václav Dušek | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..