Nejlepší způsob jak ztratit dítě je držet ho stále u sebe. Karl Wilgelm Friedrich Schlegel | Detail citátu

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je. Jean Paul | Detail citátu

Aby se ulehčilo ženám, byly vymyšlené košile, které se nešpiní, šaty, které se nežehlí, a děti, které se nevychovávají. Dušan Radovič | Detail citátu

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. Čínská přísloví | Detail citátu

Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny ženiny děti spí. Italská přísloví | Detail citátu

Dětství je sen, který byl kdysi skutečností. Jiří Mucha | Detail citátu

Kdo má peníze, nemusí své děti milovat, stačí jen, když jim koupí to, co jiné děti nemají. Dušan Radovič | Detail citátu

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdyby děti dorůstaly dále tak, jak se ohlašují, měli bychom samé génie. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Mark Twain | Detail citátu

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost. John Ruskin | Detail citátu

Že dítě začíná dospívat poznáme nejlépe z toho, že už nechce vědět, jak příšlo na svět, a nechce říci, kam jde. N.N. | Detail citátu

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější. Dušan Radovič | Detail citátu

Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti. Peter Ustinov | Detail citátu

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. Winston Churchill | Detail citátu

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. John Locke | Detail citátu

Na nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou. Honoré de Balzac | Detail citátu

Díváme se do propastí a děti do nás zezadu strkají. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Slib daný dítěti je posvátný. Henri Troyat | Detail citátu

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant | Detail citátu

Kdo miluje své děti, nemůže mít to srdce, aby je i vychovával. Dušan Radovič | Detail citátu

Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco. Paul Cézanne | Detail citátu

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Démokritos | Detail citátu

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. Charlie Chaplin | Detail citátu

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. Immanuel Kant | Detail citátu

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás. John Boynton Priestley | Detail citátu

Kdyby se výprask nechal vypsat, dostal bys ode mne dlouhé psaní. Takhle ale nevím, co bych ti napsal. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně. Osho | Detail citátu

Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde | Detail citátu

O kolik ostřejší než hadí zub je nevděčnost vlastního dítěte. Eugene O'Nielle Gladstone | Detail citátu

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk. Novalis | Detail citátu

Děti povídají, co činí - staří, co činili - blázni, co by činit měli - stateční, co by rádi učinili a rozumní, co se činit sluší. Chorvatská přísloví | Detail citátu

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Nám teď stačí miň dětí - zbytek rámusu obstarávají rádio, kazety a desky. Gabriel Laub | Detail citátu

Jací jsme, takoví budou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít. Václav Dušek | Detail citátu

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče. Ernest Hemingway | Detail citátu

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Anglická přísloví | Detail citátu

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Není nic hezčího než dětský smích, hodnota, kterou nelze zmenšovat - srozumění se světem, s námi. Dorozumívání je i dětský pláč - ten pokoušet se umenšit. Jitka Molavcová | Detail citátu

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce. Japonská přísloví | Detail citátu

Důvěrnost plodí nevážnost - a děti. Mark Twain | Detail citátu

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Niccoló Paganini | Detail citátu

Děti - živé květiny země. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. Richard Brinsley Sheridan | Detail citátu

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. Erich Fromm | Detail citátu

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Ve svých dětech žijeme dál. Euripidés | Detail citátu

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. Arabská přísloví | Detail citátu

Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem. Ruth Rendellová | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nebyl jsem zázračným dítětem - to toho umí, když je dítětem, stejně i jako když dospěje. Will Rogers | Detail citátu

Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dítětem a čímkoli, co se dá rozbít. Jeff Rovin | Detail citátu

Jeho paní ho obdařila dítkem, jež někteří považovali za apokryfické. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Když se narodí dcera, jako by se sedm loupežníků do komory vloupalo. Polská přísloví | Detail citátu

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. Oesch | Detail citátu

Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, když to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíže. Mark Twain | Detail citátu

Nezlobte se na své děti! Děti se nejprve rodí jako důsledek vašich hloupostí, a teprve pak se stávají příčinou vašeho neštěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je optimista: věří, že jednou jeho dílo pochopí a vysvětlí mu je. Gabriel Laub | Detail citátu

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je pesimista: je přesvědčen, že nebudou chytřejší než on. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonská přísloví | Detail citátu

Jací jsme my, takové jsou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří. Jean Paul | Detail citátu

Manželství bez dětí je jako den bez slunce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči? Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nedůvěřuji svým dětem, když se smějí mým vtipům. John Steinbeck | Detail citátu

Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne. Čínská přísloví | Detail citátu

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává. Jan Procházka | Detail citátu

Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky. Artur Nils Lundkvist | Detail citátu

Není špatných dětí bez špatných matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. N.N. | Detail citátu

Děti jsou kotvy, které drží matčin život. Sofoklés | Detail citátu

Dobré děti se vychovávají samy. Norská přísloví | Detail citátu

Děti, když jsou malý, jsou svatý, i když stojí za hovno. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Starejte se o své děti, je jedno, že zlobí. Starejte se o své děti a milujte je! Protože nic není jisté. Halina Pawlowská | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. John James Osborne | Detail citátu

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas. Oldřich Fišer | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Jiří Žáček | Detail citátu

To jsou krásná dvojčátka! A jak jsou si podobná! Zvláště to jedno! Julian Tuwim | Detail citátu

Vrchol sebezapření je, když matka připustí, že i jiné matky mají hezké, chytré a hodné děti. Oldřich Fišer | Detail citátu

Děti potřebují spíš vzory než kritiku. Joseph Joubert | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: "Vilík nestojí za nic, prodáme ho!" Stephen Leacock | Detail citátu

Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy. Robert Fulghum | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků. Gabriel Laub | Detail citátu

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi. Martin Luther | Detail citátu

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. Latinská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..