Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky. Artur Nils Lundkvist | Detail citátu

Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti. Peter Ustinov | Detail citátu

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává. Jan Procházka | Detail citátu

Jeho paní ho obdařila dítkem, jež někteří považovali za apokryfické. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Manželství bez dětí je jako den bez slunce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Matka ukazuje dítěti torzo Venuše: "Takhle dopadneš, budeš-li si stále okusovat nehty!" Will Rogers | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Jean de la Bruyére | Detail citátu

O kolik ostřejší než hadí zub je nevděčnost vlastního dítěte. Eugene O'Nielle Gladstone | Detail citátu

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. Čínská přísloví | Detail citátu

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. Charlie Chaplin | Detail citátu

Kdyby děti dorůstaly dále tak, jak se ohlašují, měli bychom samé génie. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Děti - živé květiny země. Maxim Gorkij | Detail citátu

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti. Démokritos | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je optimista: věří, že jednou jeho dílo pochopí a vysvětlí mu je. Gabriel Laub | Detail citátu

Že dítě začíná dospívat poznáme nejlépe z toho, že už nechce vědět, jak příšlo na svět, a nechce říci, kam jde. N.N. | Detail citátu

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden | Detail citátu

Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskyli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči? Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny ženiny děti spí. Italská přísloví | Detail citátu

Aby se ulehčilo ženám, byly vymyšlené košile, které se nešpiní, šaty, které se nežehlí, a děti, které se nevychovávají. Dušan Radovič | Detail citátu

Starejte se o své děti, je jedno, že zlobí. Starejte se o své děti a milujte je! Protože nic není jisté. Halina Pawlowská | Detail citátu

Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: "Vilík nestojí za nic, prodáme ho!" Stephen Leacock | Detail citátu

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. N.N. | Detail citátu

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je. Jean Paul | Detail citátu

Slib daný dítěti je posvátný. Henri Troyat | Detail citátu

Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří. Jean Paul | Detail citátu

Kdo má peníze, nemusí své děti milovat, stačí jen, když jim koupí to, co jiné děti nemají. Dušan Radovič | Detail citátu

Nezlobte se na své děti! Děti se nejprve rodí jako důsledek vašich hloupostí, a teprve pak se stávají příčinou vašeho neštěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

S malými dětmi je to jako s intelektuály: když dělají rámus, je to špatné, když jsou zticha, je to podezřelé. Gabriel Laub | Detail citátu

Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy. Robert Fulghum | Detail citátu

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče. Ernest Hemingway | Detail citátu

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Čínská přísloví | Detail citátu

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Když se narodí dcera, jako by se sedm loupežníků do komory vloupalo. Polská přísloví | Detail citátu

Vrchol sebezapření je, když matka připustí, že i jiné matky mají hezké, chytré a hodné děti. Oldřich Fišer | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí. Jaromír John | Detail citátu

Jací jsme, takoví budou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne. Čínská přísloví | Detail citátu

Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dítětem a čímkoli, co se dá rozbít. Jeff Rovin | Detail citátu

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk. Novalis | Detail citátu

Děti jsou v ideálním věku tehdy, jsou-li již příliš staré na to, aby celé noci proplakaly, a ještě příliš mladé na to, aby celé noci proflámovaly. N.N. | Detail citátu

Dobré děti se vychovávají samy. Norská přísloví | Detail citátu

Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. Jean Anouilh | Detail citátu

Ženu napomínej v nepřítomnosti dětí, děti v nepřítomnosti cizích. Ruská přísloví | Detail citátu

Není nic hezčího než dětský smích, hodnota, kterou nelze zmenšovat - srozumění se světem, s námi. Dorozumívání je i dětský pláč - ten pokoušet se umenšit. Jitka Molavcová | Detail citátu

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dětství je sen, který byl kdysi skutečností. Jiří Mucha | Detail citátu

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít. Václav Dušek | Detail citátu

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. Božena Němcová | Detail citátu

Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. N.N. | Detail citátu

Děti, když jsou malý, jsou svatý, i když stojí za hovno. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. John Locke | Detail citátu

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi. Martin Luther | Detail citátu

Jací jsme my, takové jsou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Nám teď stačí miň dětí - zbytek rámusu obstarávají rádio, kazety a desky. Gabriel Laub | Detail citátu

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dvojčata - živoucí stereo zařízení. Václav Dušek | Detail citátu

Na nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost. John Ruskin | Detail citátu

Děti potřebují spíš vzory než kritiku. Joseph Joubert | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků. Gabriel Laub | Detail citátu

To jsou krásná dvojčátka! A jak jsou si podobná! Zvláště to jedno! Julian Tuwim | Detail citátu

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonská přísloví | Detail citátu

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. Richard Brinsley Sheridan | Detail citátu

Ve svých dětech žijeme dál. Euripidés | Detail citátu

Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. John James Osborne | Detail citátu

Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco. Paul Cézanne | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je pesimista: je přesvědčen, že nebudou chytřejší než on. Gabriel Laub | Detail citátu

Důvěrnost plodí nevážnost - a děti. Mark Twain | Detail citátu

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. Oesch | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Mark Twain | Detail citátu

Není špatných dětí bez špatných matek. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nedůvěřuji svým dětem, když se smějí mým vtipům. John Steinbeck | Detail citátu

Jako malý chlapec jsem neměl hodinky a zjišťoval jsem čas pomocí houslí. O půlnoci jsem začal cvičit, až soused začal ječet: "Kdo tu vrzá ve tři hodiny ráno!" Henry Youngman | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější. Dušan Radovič | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když děti nedělají nic, dělají neplechu. Henry Fielding | Detail citátu

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. Winston Churchill | Detail citátu

Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí. Václav Dušek | Detail citátu

Kdyby se výprask nechal vypsat, dostal bys ode mne dlouhé psaní. Takhle ale nevím, co bych ti napsal. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Niccoló Paganini | Detail citátu

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti. Arabská přísloví | Detail citátu

Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně. Osho | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde | Detail citátu

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas. Oldřich Fišer | Detail citátu

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. Immanuel Kant | Detail citátu

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. Erich Fromm | Detail citátu

Nebyl jsem zázračným dítětem - to toho umí, když je dítětem, stejně i jako když dospěje. Will Rogers | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..