Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. N.N. | Detail citátu

Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady. Jiří Žáček | Detail citátu

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává. Jan Procházka | Detail citátu

Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce. Japonská přísloví | Detail citátu

Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: "Vilík nestojí za nic, prodáme ho!" Stephen Leacock | Detail citátu

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Kdyby děti dorůstaly dále tak, jak se ohlašují, měli bychom samé génie. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant | Detail citátu

O kolik ostřejší než hadí zub je nevděčnost vlastního dítěte. Eugene O'Nielle Gladstone | Detail citátu

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Manželství bez dětí je jako den bez slunce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nepřehlížejte dětské chyby, které přerůstají v chyby mužů. Nehovte nikdy dětským vrtochům. John Locke | Detail citátu

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Niccoló Paganini | Detail citátu

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. Čínská přísloví | Detail citátu

Nezlobte se na své děti! Děti se nejprve rodí jako důsledek vašich hloupostí, a teprve pak se stávají příčinou vašeho neštěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, když to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíže. Mark Twain | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků. Gabriel Laub | Detail citátu

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne. Božena Němcová | Detail citátu

S malými dětmi je to jako s intelektuály: když dělají rámus, je to špatné, když jsou zticha, je to podezřelé. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde | Detail citátu

Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. John James Osborne | Detail citátu

Kdo tvoří pro potomky, je optimista: věří, že jednou jeho dílo pochopí a vysvětlí mu je. Gabriel Laub | Detail citátu

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. Charlie Chaplin | Detail citátu

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonská přísloví | Detail citátu

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. Richard Brinsley Sheridan | Detail citátu

Jací jsme my, takové jsou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. Erich Fromm | Detail citátu

Děti povídají, co činí - staří, co činili - blázni, co by činit měli - stateční, co by rádi učinili a rozumní, co se činit sluší. Chorvatská přísloví | Detail citátu

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás. John Boynton Priestley | Detail citátu

Díváme se do propastí a děti do nás zezadu strkají. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. Carl Gustav Jung | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Jiří Žáček | Detail citátu

Jací jsme, takoví budou naše děti. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Důvěrnost plodí nevážnost - a děti. Mark Twain | Detail citátu

Děti, když jsou malý, jsou svatý, i když stojí za hovno. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. Latinská přísloví | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Démokritos | Detail citátu

Jeho paní ho obdařila dítkem, jež někteří považovali za apokryfické. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Čínská přísloví | Detail citátu

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě. William Saroyan | Detail citátu

Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít. Židovská přísloví | Detail citátu

To jsou krásná dvojčátka! A jak jsou si podobná! Zvláště to jedno! Julian Tuwim | Detail citátu

S dětmi, s nimiž si rodiče nedělají starosti, často mívají starosti dějiny. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny ženiny děti spí. Italská přísloví | Detail citátu

Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty. Alexej Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! Jiří Žáček | Detail citátu

Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí. Jaromír John | Detail citátu

Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít. Václav Dušek | Detail citátu

Matka ukazuje dítěti torzo Venuše: "Takhle dopadneš, budeš-li si stále okusovat nehty!" Will Rogers | Detail citátu

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Anglická přísloví | Detail citátu

Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. Jean Anouilh | Detail citátu

Přímka je nejkratší vzdálenost mezi dítětem a čímkoli, co se dá rozbít. Jeff Rovin | Detail citátu

Aby se ulehčilo ženám, byly vymyšlené košile, které se nešpiní, šaty, které se nežehlí, a děti, které se nevychovávají. Dušan Radovič | Detail citátu

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. Immanuel Kant | Detail citátu

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky. Oesch | Detail citátu

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. Winston Churchill | Detail citátu

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí. Václav Dušek | Detail citátu

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější. Dušan Radovič | Detail citátu

Ženu napomínej v nepřítomnosti dětí, děti v nepřítomnosti cizích. Ruská přísloví | Detail citátu

Miminko je zažívací trubice s pronikavým hlasem na jednom konci a nezodpovědná na druhém. Elisabeth L. Adamsonová | Detail citátu

Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem. Ruth Rendellová | Detail citátu

Že dítě začíná dospívat poznáme nejlépe z toho, že už nechce vědět, jak příšlo na svět, a nechce říci, kam jde. N.N. | Detail citátu

Dobré děti se vychovávají samy. Norská přísloví | Detail citátu

Žena ztrácí dítě tím, že ho porodí. Narození je stejně slavnostní loučení jako smrt. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy. Robert Fulghum | Detail citátu

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Mark Twain | Detail citátu

Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti. Peter Ustinov | Detail citátu

Rozdíl mezi dětmi a rodiči je také v tom, že děti nerady ukazují fotografie svých rodičů. N.N. | Detail citátu

Děti jsou v ideálním věku tehdy, jsou-li již příliš staré na to, aby celé noci proplakaly, a ještě příliš mladé na to, aby celé noci proflámovaly. N.N. | Detail citátu

Dětství je sen, který byl kdysi skutečností. Jiří Mucha | Detail citátu

Vrchol sebezapření je, když matka připustí, že i jiné matky mají hezké, chytré a hodné děti. Oldřich Fišer | Detail citátu

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nám teď stačí miň dětí - zbytek rámusu obstarávají rádio, kazety a desky. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nebyl jsem zázračným dítětem - to toho umí, když je dítětem, stejně i jako když dospěje. Will Rogers | Detail citátu

Žádný otec a matka nepovažují své děti za ošklivé. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Na nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost. John Ruskin | Detail citátu

Dvojčata - živoucí stereo zařízení. Václav Dušek | Detail citátu

Kdo má peníze, nemusí své děti milovat, stačí jen, když jim koupí to, co jiné děti nemají. Dušan Radovič | Detail citátu

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou. Honoré de Balzac | Detail citátu

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je. Jean Paul | Detail citátu

Není v Americe člověka, který by někdy tajně nezatoužil nakopat dítě do zadku. William Claude Fields | Detail citátu

Ve svých dětech žijeme dál. Euripidés | Detail citátu

Odchovat děti je nejistá věc, neboť úspěch je tu pln zápasů a starostí a neúspěch je větší nad jiné bolesti. Démokritos | Detail citátu

Děti potřebují spíš vzory než kritiku. Joseph Joubert | Detail citátu

Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskyli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..