Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Mezi chytrými nenajdete moudrého. Patricie Holečková | Detail citátu

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna | Detail citátu

Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří. Lao-C' | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel. Benjamin Franklin | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí. Orientální přísloví | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří. Česká přísloví | Detail citátu

Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni. Dušan Radovič | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud | Detail citátu

Není moudré být moudřejší než je nutno. Philippe Quinault | Detail citátu

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí. Aischylos | Detail citátu

Devět desetin moudrosti je být moudrý včas. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Inteligence proniká celým stvořením. Anatole France | Detail citátu

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých? Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví | Detail citátu

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Jan Procházka | Detail citátu

Chceš-li moudrým mužem slouti, dej mnohé řeči kolem sebe plouti. České přísloví | Detail citátu

Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. Švédská přísloví | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád. Bulharská přísloví | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné. Jean Giono | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Anatole France | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudrý má zkusit nejprve všechny jiné prostředky než zbraně. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. N.N. | Detail citátu

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme. Wilhelm Bush | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Holečková Patricie | Detail citátu

Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna. Jean Paul | Detail citátu

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou. Gabriel Laub | Detail citátu

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Doufám, že budu studentem až do konce života. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Inteligence není choroba nakažlivá. Oscar Wilde | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život. Voltaire | Detail citátu

Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní. Publilius Syrus | Detail citátu

Nechtěj být moudřejší než ostatní. N.N. | Detail citátu

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudrost stejně jako želví polévka není dostupná každému. Kozma Prutkov | Detail citátu

Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Babler Otto František | Detail citátu

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ti kdo jsou zdánlivě poslední, jsou u mne ti první. Hrabal Bohumil | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Co jsme Vy byli jsme i my. Co jsme my budete i Vy. Náhrobní nápis | Detail citátu

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu hloupého potěší, když odhalí podlost. Murphy | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Shakespeare William | Detail citátu

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát. Latinská přísloví | Detail citátu

Být moudrý je mezi přáteli netaktní. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pochybování je počátek moudrosti. René Descartes | Detail citátu

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost. Lao-C' | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste. N.N. | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Spinoza Baruch | Detail citátu

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví. Sofoklés | Detail citátu

Moudrost je často nepříjemná jako noční světlo v ložnici. Ludwig Börne | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao´c | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..