Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům. Euripidés | Detail citátu

Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka? Hiller Arthur | Detail citátu

Moudrost je vždycky načasovaná. Proto má v každé době tolik potíží se současníky. Milan Růžička | Detail citátu

Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni. Dušan Radovič | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. Švédská přísloví | Detail citátu

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí | Detail citátu

I vejce je třeba vařit s rozumem. Arabské přísloví | Detail citátu

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Moudrý človek má moudrost v srdci, hlupák na jazyku. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají. Epikúros | Detail citátu

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké. Shaw George Bernard | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínské přísloví | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Lao-C' | Detail citátu

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností. Čínské přísloví | Detail citátu

Věčně jíme salát z pravdy a omylu. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého. Čínské přísloví | Detail citátu

Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste. N.N. | Detail citátu

Tragédie lidského rodu: všeobecně platí, že člověk je moudrý jednostranně, ale hloupý mnohostranně. Hirszfeld | Detail citátu

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti. Maugham William Somerset | Detail citátu

Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho. Hugo Victor | Detail citátu

Když moudrost přichází do let, stává se nudou. Oscar Wilde | Detail citátu

Jedni mudrci vědí, že nevědí a druzí nevědí že nevědí. Sokrates | Detail citátu

Člověk se směje, aby nemusel plakat. Arabské přísloví | Detail citátu

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nic není moudrosti vzdálenější než její předstírání. Patricie Holečková | Detail citátu

I mlčení může volat do nebe! Kdo zavře obě oči, hned vidí věci úplně jinak. Umění vyžaduje oběti. Proč ale vždy od posluchačů. Kriegel Hafale | Detail citátu

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí. Lao´c | Detail citátu

Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. Paul Cézanne | Detail citátu

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. Italské přísloví | Detail citátu

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou. Gabriel Laub | Detail citátu

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Moudřejší ustoupí hloupějšímu, je-li ten hloupější mocnější. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros | Detail citátu

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. Patricie Holečková | Detail citátu

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidem nezáleží na správných myšlenkách a názorech, nejčastěji se spokojují už jen s tím, že mají slova, kterých by mohli používat. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé. N.N. | Detail citátu

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším. Lenin Vladimír Iljič (Uljanov) | Detail citátu

Moudrost je často nepříjemná jako noční světlo v ložnici. Ludwig Börne | Detail citátu

Ti kdo jsou zdánlivě poslední, jsou u mne ti první. Hrabal Bohumil | Detail citátu

Nezoufejte když nejste nejchytřejší. Vždyť amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic. Klička Jan | Detail citátu

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. Abraham Lincoln | Detail citátu

Čím méně vím, tím lépe se cítím. Laser Karel | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Vědění je moc (když ho konstruktivně využijete). Schwartz David Joseph | Detail citátu

Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti. Ing. z Libanonu | Detail citátu

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti. Spinoza Baruch | Detail citátu

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. John Ruskin | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Latinská přísloví | Detail citátu

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země. Jan Procházka | Detail citátu

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech. N.N. | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. Čínské přísloví | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Čínská přísloví | Detail citátu

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub. Božena Němcová | Detail citátu

Čím víc víš, tím je svět větší. Novák Dalibor | Detail citátu

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. Japonská přísloví | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt. Gabriel Laub | Detail citátu

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabská přísloví | Detail citátu

Moudřejší je líbit se člověku než lidem. Arión | Detail citátu

Ze všech nejchytřejší je podle mého ten, kdo alespoň jednou za měsíc sám o sobě řekne, že je blbec. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Strom vědění není stromem života. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Čapek Karel | Detail citátu

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud | Detail citátu

Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám. Jonathan Swift | Detail citátu

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Budha | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. Shaw George Bernard | Detail citátu

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna | Detail citátu

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili. Laub Gabriel | Detail citátu

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Jan Werich | Detail citátu

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět. Arnimová Bettina von | Detail citátu

Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí. Anglická přísloví | Detail citátu

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností. David Gruber | Detail citátu

Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek. Čínské přísloví | Detail citátu

Chytrý je bit, najde-li se chytřejší. Latinské přísloví | Detail citátu

Kdo pěstuje myšlenky mnohé sklidí a bez srpu. Indické přísloví | Detail citátu

Poznání v sobě obsahuje organizační moc. Prostě stačí o něm vědět , být si vědom principů a poznání bude zpracováno vaším tělem a výsledky se dostaví opět spontánně. Chopra Deepak | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare | Detail citátu

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub | Detail citátu

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Jean Paul | Detail citátu

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

K vlastní moudrosti dodávej opatrně cizí hloupost. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Co jsme Vy byli jsme i my. Co jsme my budete i Vy. Náhrobní nápis | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..