Užívej dne - možná je tvůj poslední.

Autor citátu: N.N.     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie | Detail citátu

Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední. Vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Bez povinností je život měkký a jakoby bez kostí - nedrží pohromadě. Joseph Joubert | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Život je jako bludište, ale cíl je vždy stejný. Kamulka13 | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

Kdo má čas, má život. Florio Giovanni | Detail citátu

Života nejlepší koření - dělat, k čemu jsme stvořeni. Paul Heyse | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... Arabské přísloví | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Na některé události v životě se dlouho připravujeme a když k nim dojde, nechápeme, proč jsme se na ně vlastně tak dlouho připravovali. Eduard Petiška | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost, člověk není nic jiného než jeho život. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Aristide Maillol | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je jak žebřík do kurníku, krátký a posraný. N.N. | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Swift Jonathan | Detail citátu

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života. Nic nám ji, právě ji, nenahradí. Josef Čapek | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě. Jules Renard | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tučeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..