Miluj se, ale nezamiluj se.

Autor citátu: N.N.     Téma: sex

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma sex

Co v muži skutečně je, se pozná až podle toho, jak ráno obstojí v závěrečných milostných zkouškách. Asinius Pollio | Detail citátu

Sex, je-li dobrý, je velmi dobrý, a i když je špatný, je stále ještě dobrý. N.N. | Detail citátu

Ruce v klíně svědčí o podnikavosti muže. Pokud to není klín vlastní. Ladislav Muška | Detail citátu

Tělesná láska neuspokojuje člověka v duši a dokonce ani jeho tělo v smyslech. Důkazem toho je, že ji neustále vyhledává na jiných místech a za jiných okolností. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Otázka, jak se rozmnožovali lidé ve viktoriánské Anglii, nebyla dosud s plnou platností zodpovězena. M. Hottingerová | Detail citátu

Máme se milovat, a nebo se dívat na televizi, jak to jiní dělají atraktivněji? Dušan Radovič | Detail citátu

Milostný akt je duševní hra, v níž tělo hraje nikoliv bezvýznamnou roli. Gabriel Laub | Detail citátu

Z žen jsme se narodili, a snažíme do nich vracet. Miloš Kopecký | Detail citátu

Sex je jeden z devíti důvodů pro reinkarnaci. Ty ostatní nejsou důležité. Henry Miller | Detail citátu

Postel je opera chudých. Italská přísloví | Detail citátu

Tělesná láska proniká do duše vsakováním. Jean Dutourd | Detail citátu

Nezavrhuji masturbaci - je to sex s někým, koho miluji. Woody Allen | Detail citátu

Všichni dnes mluví o sexu. Není mně však jasné, kde na něj berou čas. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně. Woody Allen | Detail citátu

Sexualita je důležitou součástí vztahu mezi mužem a ženou, ale to v žádném případě není jediný nebo nejdůležitější způsob, jak projevit svou lásku k partnerovi. Leo Buscaglia | Detail citátu

Milovaní je jediná dřina, která stojí za to. Halina Pawlowská | Detail citátu

Erotika je zdokonalování překážek. Nejlákavější a nejoblíbenější překážkou je morálka. Karl Kraus | Detail citátu

Člověk v sexuálním životě v podstatě opakuje stále totéž, ale v podstatě ho k tomu žene touha po stále novém poznání. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Sex a politika mají společný základní rys. Jejich účel je jen záminkou, důležitá je jen samotná hra. Gabriel Laub | Detail citátu

V atomové době přivádíme lidi na svět stejnou technikou jako v době kamenné. Gabriel Laub | Detail citátu

Stará láska a nové pyžamo, jsou nebezpečné. Robert Fulghum | Detail citátu

Říkal tomu umělé dýchání, ale jak jsem nyní zjistila, budu s ním mít dítě. Anthony Burgess | Detail citátu

Milostná hra má stejné podmínky úspěchu jako hra na klavír. Teprve až přehrajete nějaké ty etudy, můžete si troufnout na koncert. Ladislav Muška | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jen ten, kdo není zamilován. Cesare Pavese | Detail citátu

S tělesnou láskou je tomu obvykle jako knihou: jen málokterou knihu chceme číst znovu a znovu, jakmile jednou známe zápletku. Robert Serling | Detail citátu

Sexus je generátorem evoluce. Camillo Boito | Detail citátu

Pohlavní vzdechy jsou součástí nesmrtelných myšlenek. Thomas Stearns Elliot | Detail citátu

Střeste se sexu! Od něho není daleko k lásce a odtud je k manželství již jen krůček. Václav Dušek | Detail citátu

Boj pohlaví se odbývá tradičními zbraněmi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Muži bývají nezřídka zamilováni do milování. Ženy téměř vždy do toho, komu je - často jako nutné zlo - poskytují. Ladislav Muška | Detail citátu

Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek. Romain Rolland | Detail citátu

Svět je malý, jednou se všichni setkáme v posteli. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Kdyby u nás bylo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by mnohem nižší populace. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Řeči o milování jsou trapné jak u mladých dívek, tak u starých mužů - u prvních proto, že jim bohužel věříme, u druhých proto, že jim bohudíky nevěříme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Co si o mně teď pomyslíte? Ptají se ženy - většinou až tehdy, když už o tom není pochyb. William Somerset Maugham | Detail citátu

Byl bych spokojen, kdybychom se mohli množit jako stromy bez spojení, nebo kdyby byl jiný způsob zachování světa, bez toho triviálního a vulgárního způsobu soulože. To je nejpošetilejší, co dělá moudrý muž ve svém životě. Thomas Browne | Detail citátu

Zapomeňme na dospělost a hrajme si. Halina Pawlowská | Detail citátu

Jste-li rozzlobeni, vyhněte se sexu. N.N. | Detail citátu

Produkt sexuální výchovy - panna s bohatými sexuálními zkušenostmi. Žarko Petan | Detail citátu

Sexuální výchova je proto oprávněná, že dívky se jinak včas nemohou dovědět, jak děti nepřicházejí na svět. Karl Kraus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..