Blázen každého za blázna soudí. České přísloví | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák. Karel Čapek | Detail citátu

Seděl jsem vedle mladého, silami překypujícího idiota. Cítím se opět o něco blbější. Ilja Ilf | Detail citátu

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. Karel Čapek | Detail citátu

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius. František Vymazal | Detail citátu

Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se těší z dlouhého života. Démokritos | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nikdy nemyslí jinak. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Co Ťulpasové napíší, ať také Ťulpasové čtou. Twain Mark | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Bertrand Russell | Detail citátu

Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku. Jiří Žáček | Detail citátu

Blběnka - hloupá neteř. Škvorecký Josef | Detail citátu

Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů. Hérakleitos | Detail citátu

Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká. Česká přísloví | Detail citátu

Opilý se z toho vyspí, hlupák ne. Slovenská přísloví | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Samuel Johnson | Detail citátu

Pro hlupáka nebude nikdy ráno moudřejší večera. Lech Przeczek | Detail citátu

Svět má patřit bláznům. Pavel z Tarsu | Detail citátu

Pitomost je tak dokonalá vlastnost, že ji lze napodobit pouze za pomoci vysoké inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí. Geree Richard | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Největší potupa je, když člověka pochválí blbec. Villon Francois | Detail citátu

Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí. N.N. | Detail citátu

Buďme vděčni zato, že existují blbci, bez nich bychom nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt. Baltasar Gracian | Detail citátu

I když vezmeme-li úvahu lidskou hloupost, přece jen vědí lidé hodně. Jean Rostand | Detail citátu

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Mnozí lidé mají Achillovu patu v hlavě. Milovan Ilič-Minimaks | Detail citátu

Dějiny se sice neopakují, ale lidská hloupost je věčná a všudypřítomná. Ivan Sviták | Detail citátu

Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Jacques Prévert | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabská přísloví | Detail citátu

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. Aristoteles | Detail citátu

Nic člověka nenapadne samo od sebe, i hloupost se musí nejprve vymyslet. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem. Bertrand Russell | Detail citátu

Idioty máme, chybí nám Dostojevští. Milovan Vitezovič | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Fromm Erich | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabské přísloví | Detail citátu

Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Flaubert Gustav | Detail citátu

Střezte se šlápnout na nohu vzdělanému hlupákovi. Jeho kousnutí je nevyléčitelné. Paul Gauguin | Detail citátu

Občas i hlupák vhodně promluví. Latinská přísloví | Detail citátu

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Radit hlupákovi je jako pomáhat vrahovi. Friedrich Schiller | Detail citátu

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Latinská přísloví | Detail citátu

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Latinské přísloví | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních. František Vymazal | Detail citátu

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden | Detail citátu

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Náhoda nám jednoduše spočítá všechny hlouposti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidská blbost je věčná, životaschopná a nesmírně sebevědomá. Ohrožuje nás nejen zvenčí, ale i zevnitř. Je jako ten pohádkový drak, kterému za každou uťatou hlavu naroste nová. Necituji teď nějakého klasika? Žáček Jiří | Detail citátu

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne. Ruská přísloví | Detail citátu

Arogance je paruka k zakrytí duševní pleše. Werich Jan | Detail citátu

Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je. Gellner | Detail citátu

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hlupák dovede během jedné hodiny dát víc otázek, než moudrý člověk dát odpovědí za celý život. Julian Tuwim | Detail citátu

Jsou jisté hlouposti, kterých se může dopustit jen odborník. František Gellner | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý. Čínské přísloví | Detail citátu

Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném. Paul-Louis Courier | Detail citátu

Lidské tělo obsahuje až 80 % vody. U někoho se však celé toto množství koncentruje v hlavě. Trzaskalski | Detail citátu

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Říci někomu, že je idiot, to nemusí být urážka, ale diagnóza. Julian Tuwim | Detail citátu

Dřív si blbec přinejmenším jednou za rok uvědomil, že je blbec, ale dneska ani nápad. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Blbec je idiot, který neudělal kariéru. Gabriel Laub | Detail citátu

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou. Česká přísloví | Detail citátu

Blázen dá víc než má. České přísloví | Detail citátu

Co je platná většina, když nemá rozum. Modrzewski Andrzej Frycz | Detail citátu

Každý z nás je tak trochu blázen. Všechno záleží na společensky tolerované míře bláznovství. Lech Przeczek | Detail citátu

Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost. Karol Irzykowski | Detail citátu

Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Blbost je velký dar, činí člověka šťastným. Komárek Vladimír | Detail citátu

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. N.N. | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný i hloupostí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci. Platón | Detail citátu

V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách. Václav Dušek | Detail citátu

Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem. Čínská přísloví | Detail citátu

S hloupostí se nepouští do boje ani pánbůh. Marie Majerová | Detail citátu

Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím. Mika Toimi Waltari | Detail citátu

Tam, kde končí lidská blbost, začíná vojenská logika. N.N. | Detail citátu

Na myši je nejhloupější, že když už se chytí do pastičky, nespořádá aspoň ten špek, na který se nechala nalákat. Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Bohové nebojují proti hloupostí - žijí z ní. Jean Cocteau | Detail citátu

K snadnému štěstí stačí příslušná dávka hlouposti. Ale narodit se hloupý - k tomu je třeba štěstí. Gabriel Laub | Detail citátu

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Blbec nikdy nepřichází vstříc. Vždycky se postaví do cesty. Josef Poláček | Detail citátu

Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení. Titus Lucretius Carus | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Flaubert Gustav | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého. Voltaire | Detail citátu

Hlupák najde vždy ještě většího hlupáka, který ho obdivuje. Nicolas Boileau-Despréaux | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl. Česká přísloví | Detail citátu

Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada. N.N. | Detail citátu

Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. Julian Tuwim | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..