Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Kdyby hlupáci nechodili na trh, špatné zboží by zůstalo neprodáno. Randall Cotgrave | Detail citátu

Blázen každého za blázna soudí. České přísloví | Detail citátu

Jak je obtížné zbavit se pitomců vykonávajících svůj posvátný úřad. Jules Supervielle | Detail citátu

Opilý se z toho vyspí, hlupák ne. Slovenská přísloví | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. Julian Tuwim | Detail citátu

Kdo moc počítá, je vždy v nebezpečí, že se přepočítá. Hloupá kráva vždycky najde správnou trávu. Theodor Fontane | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Hlupák, který tlachá o něčem co neví je užitečnější než mudrc, který mlčí o tom, co ví. Mongolské přísloví | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Samuel Johnson | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. N.N. | Detail citátu

Každá pitomost se tváří vážně. Josef Poláček | Detail citátu

Narodit se hloupý, to je nevyléčitelná choroba. Ben Johnson | Detail citátu

Prázdnou hlavu plnost kapsy zakryje. N.N. | Detail citátu

Na světě jsou milióny hlupáků. A každý z nich to myslí dobře. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Fromm Erich | Detail citátu

Lidská blbost je věčná, životaschopná a nesmírně sebevědomá. Ohrožuje nás nejen zvenčí, ale i zevnitř. Je jako ten pohádkový drak, kterému za každou uťatou hlavu naroste nová. Necituji teď nějakého klasika? Žáček Jiří | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného. Šalamoun | Detail citátu

Kdo myje oslovi hlavu, plýtvá mýdlem. Italská přísloví | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého. Voltaire | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabská přísloví | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý. Čínské přísloví | Detail citátu

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt. Hegesias | Detail citátu

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin | Detail citátu

Blběnka - hloupá neteř. Škvorecký Josef | Detail citátu

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí. Geree Richard | Detail citátu

Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdo nedokáže obdivovat, je hlupák. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách. Václav Dušek | Detail citátu

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin. Koukolík František | Detail citátu

Hlupáci často říkají moudré věci. Jen ne tehdy, když si to myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Blázen dá víc než má. České přísloví | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů. Hérakleitos | Detail citátu

Buďme vděčni zato, že existují blbci, bez nich bychom nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou. Česká přísloví | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Jiří Žáček | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Erich Fromm | Detail citátu

Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Hlupy mysli na to čo povedal, mudry mysli na to čo povie. Perské přísloví | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Co Ťulpasové napíší, ať také Ťulpasové čtou. Twain Mark | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Flaubert Gustav | Detail citátu

Blbci jsou ve své blbosti nesmírně kreativní. Wabi Daněk | Detail citátu

Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne. Perská přísloví | Detail citátu

U hlupáků jazyk předhání myšlenku. Isokratés | Detail citátu

Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ní zaútočil, na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Hradby Jericha se zřítily, když zazněly trouby. Proto pozor, ozývá-li se trouba. Václav Dušek | Detail citátu

Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný i hloupostí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Pitomost je tak dokonalá vlastnost, že ji lze napodobit pouze za pomoci vysoké inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Tristan Bernard | Detail citátu

Kde blb, tam nebezpečno. Jan Werich | Detail citátu

Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný. Moliére | Detail citátu

Lazebník se učí na hlupákově bradě. Španělská přísloví | Detail citátu

Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on. André-Pierre Dac | Detail citátu

Hlupák dovede během jedné hodiny dát víc otázek, než moudrý člověk dát odpovědí za celý život. Julian Tuwim | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Arogance je paruka k zakrytí duševní pleše. Werich Jan | Detail citátu

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Flaubert Gustav | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. Aristoteles | Detail citátu

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Proč dělat v životě stejnou hloupost, když je tak bohatý výběr. N.N. | Detail citátu

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Hlupák zůstane celý život hlupákem, ale blbec to vždy někam dotáhne. Patricie Holečková | Detail citátu

Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným. Vladimír Komárek | Detail citátu

Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze. Patricie Holečková | Detail citátu

Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní. Staročeská přísloví | Detail citátu

Hlouposti mohou být půvabné, hloupost nikdy. Alberto Moravia | Detail citátu

Velcí lidé podnikají velké věci právě proto, že jsou velcí - blázni proto, že je berou na lehkou váhu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Hloupost je nemoc, která bolí jiné. Petan Žarko | Detail citátu

Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se těší z dlouhého života. Démokritos | Detail citátu

Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká. Česká přísloví | Detail citátu

Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Blázen dává, moudrý bere. České přísloví | Detail citátu

Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost. Karol Irzykowski | Detail citátu

Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. Ruská přísloví | Detail citátu

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Spolykal mnohou moudrost, bylo to ale, jako by mu to šlo do nesprávné dírky. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

S hloupostí se nepouští do boje ani pánbůh. Marie Majerová | Detail citátu

Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci. Platón | Detail citátu

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare | Detail citátu

Jdou dvě nekonečna - Bůh a pitomost. Edgar Varése | Detail citátu

Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, ale prostá diagnóza. Tuwim Julian | Detail citátu

Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit. Patricie Holečková | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..