Hlupy mysli na to čo povedal, mudry mysli na to čo povie. Perské přísloví | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Erich Fromm | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nikdy nemyslí jinak. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vesmír a blbost jsem nekonečné. N.N. | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Mnozí lidé mají Achillovu patu v hlavě. Milovan Ilič-Minimaks | Detail citátu

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl. Česká přísloví | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabské přísloví | Detail citátu

Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš. Šalamoun | Detail citátu

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

K snadnému štěstí stačí příslušná dávka hlouposti. Ale narodit se hloupý - k tomu je třeba štěstí. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl. Česká přísloví | Detail citátu

Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze. Patricie Holečková | Detail citátu

Pro hlupáka nebude nikdy ráno moudřejší večera. Lech Przeczek | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Hlupáci často říkají moudré věci. Jen ne tehdy, když si to myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

V geometrii by byl tupým úhlem. Emil Krotkij | Detail citátu

Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Proti blbosti i bohové bojují marně. Jan Werich | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák. Karel Čapek | Detail citátu

Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Přemýšlel jen při chůzi, a chodil velmi málo. Emil Krotkij | Detail citátu

Co je platná většina, když nemá rozum. Modrzewski Andrzej Frycz | Detail citátu

Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Svět má patřit bláznům. Pavel z Tarsu | Detail citátu

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. N.N. | Detail citátu

Pravá únava je únava z nevědomosti. Avicenna | Detail citátu

Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. N.N. | Detail citátu

Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující - lidé, kteří vědí naprosto všechno, a lidé, kteří nevědí naprosto nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Hlupák, který tlachá o něčem co neví je užitečnější než mudrc, který mlčí o tom, co ví. Mongolské přísloví | Detail citátu

Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora. Kurt Tackman | Detail citátu

Blázni nepotřebují charaktery, ale bez charakterů by nebylo tolik bláznů. Julian Tuwim | Detail citátu

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí. Geree Richard | Detail citátu

Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost. Karol Irzykowski | Detail citátu

Hloupost je nemoc, která bolí jiné. Petan Žarko | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Hloupost je největší zlo. Jan Werich | Detail citátu

Každý z nás je tak trochu blázen. Všechno záleží na společensky tolerované míře bláznovství. Lech Przeczek | Detail citátu

Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Blbost je velký dar, činí člověka šťastným. Komárek Vladimír | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovské přísloví | Detail citátu

Bohové nebojují proti hloupostí - žijí z ní. Jean Cocteau | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on. André-Pierre Dac | Detail citátu

Blběnka - hloupá neteř. Škvorecký Josef | Detail citátu

Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci. Platón | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Hloupému člověku mohou být i vědomosti škodlivé. Arvo Valton | Detail citátu

Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Zamilovaní jsou blázni. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom my ostatní nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. Julian Tuwim | Detail citátu

Proč dělat v životě stejnou hloupost, když je tak bohatý výběr. N.N. | Detail citátu

Kdo nevěří, že je hlupák, je hloupý - neboť se tím zbavuje vznešeného pocitu sounáležitosti s většinou. Gabriel Laub | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabská přísloví | Detail citátu

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne. Ruská přísloví | Detail citátu

Hlupáci dělají pořád stejné hlouposti, chytří stále nové. Německá přísloví | Detail citátu

I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí. Elbert Hubbard | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Werich Jan | Detail citátu

Hloupost je nejen dědičná, ale bohužel taky nakažlivá. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Komu není shůry dáno, svolá denně poradu. N.N. | Detail citátu

Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným - je sám se sebou spokojen. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Seděl jsem vedle mladého, silami překypujícího idiota. Cítím se opět o něco blbější. Ilja Ilf | Detail citátu

Kde blb, tam nebezpečno. Jan Werich | Detail citátu

Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc. Čínská přísloví | Detail citátu

Kdo staví na lidské hlouposti, staví pevně a trvale. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Vnější zdání je pro hlupáky polovina života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů. Hérakleitos | Detail citátu

Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne. Perská přísloví | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Jacques Prévert | Detail citátu

Dřív si blbec přinejmenším jednou za rok uvědomil, že je blbec, ale dneska ani nápad. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Lazebník se učí na hlupákově bradě. Španělská přísloví | Detail citátu

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet. Karel Čapek | Detail citátu

Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví. Řecká přísloví | Detail citátu

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin | Detail citátu

Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje. Bengálská přísloví | Detail citátu

Jsou jisté hlouposti, kterých se může dopustit jen odborník. František Gellner | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Hlouposti mohou být půvabné, hloupost nikdy. Alberto Moravia | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofoklés | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Chytrému napověz, za hloupého to musíš udělat sám. N.N. | Detail citátu

Co Ťulpasové napíší, ať také Ťulpasové čtou. Twain Mark | Detail citátu

Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..