Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat.

Autor citátu: N.N.     Téma: muži

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma muži

Šarm je to, co muži zbude, když všechno ostatní odejde. Maurice Chevalier | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž, který ví jak zacházet se ženami, ví nejlépei to, jak se obejít bez nich. Baudelaire Charles | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Všichni muži lžou. A co my? Věřit? Jsme hloupé. Nevěřit? Z toho jsou vrásky. František Kožík | Detail citátu

Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musíme povzbudit, jiné zase nesmíme zastrašit. Jeane Antoinette de Pompadur | Detail citátu

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák. Mark Twain | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco obdivoval. Matthias Claudius | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. William Shakespeare | Detail citátu

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě. Od narození asi do třetího roku. Pegas Meletius | Detail citátu

Jsou muži, kteří se dovedou k ženám chovat jinak, než s nimi souložit. Francois Coppée | Detail citátu

My muži jsme ve slibech velcí a v lásce často malí. Shakespeare William | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Jan Neruda | Detail citátu

Muž je jako koberec. Položte to dobře hned napoprvé a můžete po něm šlapat celý život. Marilyn Monroe | Detail citátu

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Když je mužský jen o něco hezčí než čert, už je dost hezký. Slovenská přísloví | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž. Homér | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Winston Churchill | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Tezi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni. Gabriel Laub | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..