Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženy nevidí co pro ně děláme, ony vidí jen, to co neděláme. Courteline George | Detail citátu

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě. August Strindberg | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou. Pitigrilli | Detail citátu

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě zase více její tělo než její duši. Archias Aulus Licinius | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Zima Václav | Detail citátu

Coyot woman - ve státě Wyoming je označována žena, která je tak ošklivá, že když se vedle ní ráno probudíte a má hlavu na vaší ruce, raději si ruku uhryžete jako kojot než, aby jste ji probudil. Macek Miroslav | Detail citátu

Nepřístupnost žen je pouze vytříbený doplněk jejich půvabu. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. Italská přísloví | Detail citátu

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

Žena ze zajíce v lásce udělá do rána kance. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Ženy obvykle mnohem raději odhalují své tělo než svou duši. Lech Przeczek | Detail citátu

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. Achard Marcel | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Žena, která zhřeší a cítí, že nemohla jinak, a přitom je odhodlána za to trpět a ví, že na to doplatí, i když to vlastně není tak docela její vina - taková žena je podle mého názoru daleko morálnější než ostatní. John Erskine | Detail citátu

Žena nikdy nelituje svých omylů. Zato se za ně ráda mstí. Carlo Dossi | Detail citátu

Dáma není jen titul, dáma je vlastnost. Štuchal Jiří | Detail citátu

Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní. William Howe | Detail citátu

Dáma je žena, která činí z mužů gentlemany. Guiness Alec | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Dietrichová Marlén | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Nevybírej koně v dešti a ženu ve svátek. Každý kůň se v dešti leskne a každá žena ve svátečním zdá se být krasavicí. Tádžická přísloví | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety do popelníku. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Dvě krásné ženy se nikdy nemohou stát přítelkyněmi. Orientální přísloví | Detail citátu

Zdála se mi tak žádoucí. Dokud jsem ji podezříval, že mě klame. Moravia Alberto (Alberto Pincherle) | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Machiavelli Niccolo | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. Joseph Joubert | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Až náročná milenka vám ukáže, jak skromnou máte ženu. Jiří Novák | Detail citátu

Žena, která po svém muži nikdy nechce peníze na parádu, má bohatého milence. Žena, která je chce příliš často, ta se ho teprve snaží najít. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajské přísloví | Detail citátu

Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život později uchystá zklamání. Pasternak Boris Leonidovič | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Žena je jako přikrývka - jsi pod ní, je nepohodlno, jsi bez ní, je chladno. Ašantská přísloví | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství. Immanuel Kant | Detail citátu

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi žanci. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Není krasavice ta žena, která je krásná, ale ta, do které ses zamiloval. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". Sophia Lorenová | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Italská přísloví | Detail citátu

Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají. Dušan Radovič | Detail citátu

Pravá žena opovrhuje mužovou slabostí, protože se cítí silnější než on. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Žena může žít dva dny z pěkné poklony. Morganová Michéle | Detail citátu

Ženské srdce lze zraňovat i netečností. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polská přísloví | Detail citátu

Kdyby muži vyhynuli. tak bychom si my ženy o tom 3 dny povídaly a pak bychom si našly jiné zvíře. Bubílková Zuzana | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Každá žena pokládá své jméno, vyslovíš-li je ohnivě, za nejkrásnější, nejduchaplnější proslov. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Já mám v hlavě mnoho myšlenek, ale marně hledaj mozek. Bílá Lucie | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Každý genius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena. Stendhal | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. André Maurois | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu ať ji má nebo nemá. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..