Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří. Valéry Paul | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena bude raději škaredá s módou, než pěkná proti módě. František Vymazal | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženy! Ženy! Kdo je pochopí? Jejich úsměvy odporují jejich pohledům, jejich slova slibují i vábí a zvuk jejich hlasu odrazuje. Někdy ve vteřině postihnou a uhodnou naši nejtajnější myšlenku a hned zase nechápou nejjasnější narážky. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Francouzské přísloví | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů. Móric Jókai | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, ktere nám vnukají hlouposti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí. Ihara Saikaku | Detail citátu

Nechtějte od své ženy, aby byla dokonalá. Přejte si jen, aby věděla, že dokonalá není. Jean Rostand | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. René Descartes | Detail citátu

Ženy žádají od mužů to největší i nejmenší zároveň. Lásku. Ludwig Börne | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead Frederick Edvin | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. Anatole France | Detail citátu

Dáma není jen titul, dáma je vlastnost. Štuchal Jiří | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Žena - to není milenka, ale přítelkyně a družka našeho života. Musíme proto však přivyknout představě, že ji budeme milovat i ve zralém věku a i tehdy, až docela zestárne. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Když se žena musí svléknout, aby dokázala svůj sex-appeal, pak žádný nemá. Westová Mae | Detail citátu

Ženy nikdy neunaví naříkat mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí. Thomas Hardy | Detail citátu

Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Není krasavice ta žena, která je krásná, ale ta, do které ses zamiloval. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele z cigarety na koberec. Vittorio de Siza | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Žena je jako přikrývka - jsi pod ní, je nepohodlno, jsi bez ní, je chladno. Ašantská přísloví | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. France Anatole | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Má žena zahájila dietu. Kokosy a banány. Neztratila ani deko, ale umí lézt na stromy. Henry Youngman | Detail citátu

Když ženy rodí, zaříkají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. Bauer Bruno | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Jakmile vám dala žena jednou srdce, tak se už nezbavíte toho ostatního. John Vanbrugh | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Neměla co na sebe. Rozhodla se proto dělat striptérku. Lech Przeczek | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí? Ladislav Muška | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala. Kurt Götz | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí. Joubert Joseph | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji! Oscar Wilde | Detail citátu

Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Italská přísloví | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

Žena mě dohnala k pití a já v sobě nenašel ani dost slušnosti, abych jí poděkoval. William Claude Fields | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nestěžujte si, že je vaše slečna bez ducha. Co kdyby byla bez těla?! Ladislav Muška | Detail citátu

Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti. Čapek Karel | Detail citátu

Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. Conrad Joseph | Detail citátu

Žena je překážkou, není-li vzpruhou. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Mě ženy nikdy nepůsobily drobné nepříjemnosti, mě vždy zničily úplně (z filmové komedie Vražedný týden). Pešek Ladislav | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..