Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.

Autor citátu: N.N.     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Je zajímavé, že to nejprimitivnější a nejjednodušší v lásce je to nejúspěšnější. Daněk Oldřich | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..