Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. Česká přísloví | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Klaus Václav | Detail citátu

Pokaždé, když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás pozoruje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a hrůzy. André Maurois | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. William Collins | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. N.N. | Detail citátu

Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami. Čínské přísloví | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínská přísloví | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Božena Němcová | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Teplý úsměv hřeje celou zimu. Japonské přísloví | Detail citátu

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius | Detail citátu

Jistá míra neinformovanosti o druhém je předpokladem, aby dva lidé zůstali přáteli. Hermann Bahr | Detail citátu

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. André Maurois | Detail citátu

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. William Shakespeare | Detail citátu

Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly. Phahotep | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. Německá přísloví | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Francis | Detail citátu

Bez důvěry není přátelství. Epikúros | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem. William Somerset Maugham | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Muž a žena mohou být skutečnými přáteli až poté, co se spolu vyspí. Jaromír Nohavica | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze. České přísloví | Detail citátu

Lépe ztratit přítele než vtip. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy kdo prohrál. Hass Aaron | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Netrpím přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..