Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy. Edward George Earl Bulwer-Lytton | Detail citátu

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání Platón | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Němcová Božena | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze. České přísloví | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Napomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli. N.N. | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Francis | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglické přísloví | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. České přísloví | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. Mongolské přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzské přísloví | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepším lékem. Africké přísloví | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Dočtete se, že máte odpouštět svým přátelům, ale nikdy se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům. N.N. | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Myslím, že absolutně nejbáječnější v životě je pocit, že vás někdo potřebuje. Schreiner Olive | Detail citátu

Přítel je chlapík, který má stejné nepřátele jako ty. Walter Winchell | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Klaus Václav | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem. William Somerset Maugham | Detail citátu

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. Camus Albert | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..