Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny. Africká přísloví | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátele. Anglické přísloví | Detail citátu

Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. William Collins | Detail citátu

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. Twain Mark | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Latinská přísloví | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joseph Joubert | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Netrpím přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Nepřichází hora k hoře, ale měl by člověk k člověku. Perské přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

S přáteli je dobré mít krátké účty a dlouhá přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Bez důvěry není přátelství. Epikúros | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínská přísloví | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. Jack London | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. William Shakespeare | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde. Marden Orison Swett | Detail citátu

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Úspěch je něco, co ti přátele nikdy neodpustí. Julian Tuwim | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje. Německá přísloví | Detail citátu

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. Němcová Božena | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se. André-Pierre Dac | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Jistá míra neinformovanosti o druhém je předpokladem, aby dva lidé zůstali přáteli. Hermann Bahr | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich Logau | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Bacon Francis | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. Crane | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přeháníme úspěch jedněch známých jen proto, abychom zlehčili úspěch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry Jane | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..