Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. William Collins | Detail citátu

Přítel, i když ti odloučí, ženu zůstává přítelem. N.N. | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polská přísloví | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. České přísloví | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se. André-Pierre Dac | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Francis Bacon | Detail citátu

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá. Gabriel Laub | Detail citátu

Přítel: člověk, který ti škodí zcela nezištně. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe. Slovinská přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dřive, než by o to požádal. N.N. | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel. Dušan Radovič | Detail citátu

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. Německá přísloví | Detail citátu

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Latinská přísloví | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zůstává trním a křovím. Orientální přísloví | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Přítel je člověk, u něhož si můžeme být jisti, že se na nás spoléhá. François Périer | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátelé. Anglické přísloví | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Bez důvěry není přátelství. Epikúros | Detail citátu

Drž se nové cesty a starého přítele. Slovenská přísloví | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy a staví na ně mokré sklenice. Edwin Arlington Robinson | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Václav Zima | Detail citátu

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. Mongolské přísloví | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? Josef Čapek | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Kde jsou přátelé, tam je i pomoc. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Nepřichází hora k hoře, ale měl by člověk k člověku. Perské přísloví | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Shakespeare William | Detail citátu

Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane. N.N. | Detail citátu

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Židovské přísloví | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..