Logika je plebejský způsob myšlení. Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešly. Gabriel Laub | Detail citátu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám, jsou nejvíce ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid. Anthony D'Angelo | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Intuice: rozum ve spěchu. Holbrook Jackson | Detail citátu

I když myšlenka už není nová a lidé ji neslyší poprvé, nakonec ji připíší tomu, kdo ji nejlépe opakuje. James Russel Lowell | Detail citátu

Lidstvo žije nad svoje poměry od té chvíle, kdy si poprvé dovolilo myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Myšlenky skáčou jako blechy od jednoho ke druhému. Ale každého nekousnou. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem stejného názoru s moudrými, promluví-li přede mnou. William Congreve | Detail citátu

Nemyslící si myslí, že nikdo nemyslí. Myslící to vědí. Gabriel Laub | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé dělají leccos, aby přišli na jiné myšlenky. Ale co dělají proto, aby přišli na ty první? Gabriel Laub | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Jako generální tajemník OSN nemám pro příštích pět let žádný vlastní názor. Kurt Waldheim | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jan Procházka | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Držet si hlavu rukama ještě neznamená přemýšlet. Josef Poláček | Detail citátu

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Josef Čapek | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých. Patricie Holečková | Detail citátu

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji. René Descartes | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo nemění své názory, vystavuje se nebezpečí, že se stanou oficiálními. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Velké myšlenky vycházejí ze srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí. Henry Ford | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Albert Einstein | Detail citátu

Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem. N.N. | Detail citátu

Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Je zbytečné cpát do malé hlavy velké myšlenky. Josef Poláček | Detail citátu

Většina lidí raději umře, než aby myslela. A přinejmenším jednou v životě to i udělají. Bertrand Russell | Detail citátu

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré. John Maynard Keynes | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Oscar Wilde | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková | Detail citátu

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta. Voltaire | Detail citátu

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Takt: nevyslovená část našich myšlenek. Julian Tuwim | Detail citátu

Všechno už bylo napsáno, naštěstí ne všechno promyšleno. N.N. | Detail citátu

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Romain Gary | Detail citátu

Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí. John Maynard Keynes | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Každá myšlenka je kradená - z prvků vesmíru. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nemá vlastní názor, s toho názorem jsou všichni zajedno. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Všechny dobré myšlenky přicházejí příliš pozdě. I tato. Gabriel Laub | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Keep smiling propagují všechny režimy - proto žádný z nich nemůže propagovat keep thinking. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel. Konfucius | Detail citátu

Hlásil jsem se k ideálům, potom k myšlenkám. Teď se hlásím k myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslet to dobře je oblíbená omluva lidí zkázu přinášejících. N.N. | Detail citátu

Stupňování přepychu: vlastní auto, vlastní vila, vlastní názory. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Když budou všichni intenzívně myslet, přijde snad někdo na nějakou myšlenku. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Odstranit špatnou myšlenku z hlavy těla je těžší než odstranit nádor z těla. Arabská přísloví | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Smí se při jásání myslet? Gabriel Laub | Detail citátu

Přání otcem myšlenky - jediný případ, kdy je impotence dědičná. Gabriel Laub | Detail citátu

Po třiceti letech práce se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. Gabriel Laub | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádná myšlenka nemůže být poražena tím, že jí bude znemožněno podstoupit zápas. Gabriel Laub | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Epidemie myšlení nejsou nebezpečné. Sanitní sbory vždy najdou dost imunních dobrovolníků. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..