Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný. Gabriel Laub | Detail citátu

Keep smiling propagují všechny režimy - proto žádný z nich nemůže propagovat keep thinking. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí. Henry Ford | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozvíjel myšlenku tak dlouho, až zvadla. Josef Poláček | Detail citátu

Važ si názoru druhých, i když nejsou v rozporu s tvými. M. Genin | Detail citátu

Kdo nemá vlastní názor, s toho názorem jsou všichni zajedno. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné. Ladislav Muška | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Oscar Wilde | Detail citátu

Myšlenky má ledakdo, ale málokdo je domyslí do konce. František Vymazal | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Hlava a zadek jsou spojené nádoby. Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádám zdanění samostatného myšlení. Aby konečně bylo plně legální. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Většina lidí raději umře, než aby myslela. A přinejmenším jednou v životě to i udělají. Bertrand Russell | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Marcel Achard | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Logika je plebejský způsob myšlení. Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešly. Gabriel Laub | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Albert Einstein | Detail citátu

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha | Detail citátu

I když myšlenka už není nová a lidé ji neslyší poprvé, nakonec ji připíší tomu, kdo ji nejlépe opakuje. James Russel Lowell | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli potomci. Patricie Holečková | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Ambrose Bierce | Detail citátu

Odstranit špatnou myšlenku z hlavy těla je těžší než odstranit nádor z těla. Arabská přísloví | Detail citátu

Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré. John Maynard Keynes | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd | Detail citátu

Hlásil jsem se k ideálům, potom k myšlenkám. Teď se hlásím k myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Je zbytečné cpát do malé hlavy velké myšlenky. Josef Poláček | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. William Shakespeare | Detail citátu

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Lidé dělají leccos, aby přišli na jiné myšlenky. Ale co dělají proto, aby přišli na ty první? Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Intuice: rozum ve spěchu. Holbrook Jackson | Detail citátu

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel. Konfucius | Detail citátu

Držet si hlavu rukama ještě neznamená přemýšlet. Josef Poláček | Detail citátu

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých. Patricie Holečková | Detail citátu

Jako generální tajemník OSN nemám pro příštích pět let žádný vlastní názor. Kurt Waldheim | Detail citátu

Po třiceti letech práce se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. Gabriel Laub | Detail citátu

Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Glosa k Descartovi: někdy myslím, tedy někdy jsem. Paul Valéry | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stará, kup husu, dostal jsem nápad! Jakub Arbes | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Tvrdíte, obžalovaný, že vaše myšlenky byly správné. Nemůžete však popřít, že byly vaše. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Myšlenka - neprodejný odpad zakázkové intelektuální produkce. Gabriel Laub | Detail citátu

Takt: nevyslovená část našich myšlenek. Julian Tuwim | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Velké myšlenky vycházejí ze srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného. Václav Dušek | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Julian Tuwim | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Myšlení vede k nespokojenosti. Není lepší být spokojený blbec? Ladislav Muška | Detail citátu

Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem. René Descartes | Detail citátu

Ve dvacátém století nesmíte myslet, že nesmíte myslet. Smíte myslet, že smíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám, jsou nejvíce ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid. Anthony D'Angelo | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Svobodný myslitel by neměl být ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..