Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem. N.N. | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Svobodný myslitel by neměl být ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Aristoteles | Detail citátu

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme. Dušan Radovič | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Julian Tuwim | Detail citátu

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Ve dvacátém století nesmíte myslet, že nesmíte myslet. Smíte myslet, že smíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Lidé dělají leccos, aby přišli na jiné myšlenky. Ale co dělají proto, aby přišli na ty první? Gabriel Laub | Detail citátu

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel. Konfucius | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsem stejného názoru s moudrými, promluví-li přede mnou. William Congreve | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

Skromný myslitel - myslí líp, než si myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Jen málo lidí si může dovolit největší přepych, který na tomto světě existuje: vlastní názor. Alec Guinness | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková | Detail citátu

Dejte mi hledisko, a já vám řeknu vlastní názor. T. Ber | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Glosa k Descartovi: někdy myslím, tedy někdy jsem. Paul Valéry | Detail citátu

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Ambrose Bierce | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Všechny dobré myšlenky přicházejí příliš pozdě. I tato. Gabriel Laub | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Smí se při jásání myslet? Gabriel Laub | Detail citátu

Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem. René Descartes | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Jako generální tajemník OSN nemám pro příštích pět let žádný vlastní názor. Kurt Waldheim | Detail citátu

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Někdy i otec myšlenky musí platit alimenty. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

Myšlenky nemohou přežít, jestliže člověk za ně nemůže bojovat. Thomas Mann | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš. Matti Kurjensaari | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Intuice: rozum ve spěchu. Holbrook Jackson | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Ze zdravotních důvodů zabraňujeme některým lidem myslet - jde hlavně o naše zdraví. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Po třiceti letech práce se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky má ledakdo, ale málokdo je domyslí do konce. František Vymazal | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky. Heinrich Heine | Detail citátu

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha | Detail citátu

Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Marcel Achard | Detail citátu

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslíme pouze, když se setkáme s problémem. John Dewey | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka by nikdy neměla být tak velká, aby se nevešla do hlavy. Tomáš Janovic | Detail citátu

Velké myšlenky vycházejí ze srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

V jeho systému myšlení je mnohem víc systému než myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlásil jsem se k ideálům, potom k myšlenkám. Teď se hlásím k myšlení. Gabriel Laub | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Když budou všichni intenzívně myslet, přijde snad někdo na nějakou myšlenku. Gabriel Laub | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Epidemie myšlení nejsou nebezpečné. Sanitní sbory vždy najdou dost imunních dobrovolníků. Gabriel Laub | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Romain Gary | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Oscar Wilde | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí. Henry Ford | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Važ si názoru druhých, i když nejsou v rozporu s tvými. M. Genin | Detail citátu

Ti, kteří jsou proti vašim myšlenkám, jsou nejvíce ti, kterým vaše myšlenky naruší jejich klid. Anthony D'Angelo | Detail citátu

Rozvíjel myšlenku tak dlouho, až zvadla. Josef Poláček | Detail citátu

Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí. George Patton | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých. Patricie Holečková | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jan Procházka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..