Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Albert Einstein | Detail citátu

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Romain Gary | Detail citátu

Držet si hlavu rukama ještě neznamená přemýšlet. Josef Poláček | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Keep smiling propagují všechny režimy - proto žádný z nich nemůže propagovat keep thinking. Gabriel Laub | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Julian Tuwim | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Člověk, který nemyslí sám za sebe, nemyslí vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Važ si názoru druhých, i když nejsou v rozporu s tvými. M. Genin | Detail citátu

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů. Leonard Woolf | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Odstranit špatnou myšlenku z hlavy těla je těžší než odstranit nádor z těla. Arabská přísloví | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé se dělí na dva druhy. Jedni nejdříve myslí a potom jednají, druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinská přísloví | Detail citátu

Logika je plebejský způsob myšlení. Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešly. Gabriel Laub | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Kdo nemá vlastní názor, s toho názorem jsou všichni zajedno. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Josef Čapek | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme. Dušan Radovič | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli potomci. Patricie Holečková | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Hlava a zadek jsou spojené nádoby. Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechny dobré myšlenky přicházejí příliš pozdě. I tato. Gabriel Laub | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechno už bylo napsáno, naštěstí ne všechno promyšleno. N.N. | Detail citátu

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Přání otcem myšlenky - jediný případ, kdy je impotence dědičná. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Člověk, který nemění své postoje, není lidská bytost, ale pomník. Arnulf Overland | Detail citátu

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji. René Descartes | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jan Procházka | Detail citátu

Smí se při jásání myslet? Gabriel Laub | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Ambrose Bierce | Detail citátu

Když nežijeme, jak myslíme, nakonec budeme myslet tak, jak žijeme. Paul Bourget | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta. Voltaire | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Každá myšlenka je kradená - z prvků vesmíru. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Je zbytečné cpát do malé hlavy velké myšlenky. Josef Poláček | Detail citátu

Někdy i otec myšlenky musí platit alimenty. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Velké myšlenky vycházejí ze srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Stupňování přepychu: vlastní auto, vlastní vila, vlastní názory. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Rozvíjel myšlenku tak dlouho, až zvadla. Josef Poláček | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Svobodný myslitel by neměl být ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison | Detail citátu

Nemyslící si myslí, že nikdo nemyslí. Myslící to vědí. Gabriel Laub | Detail citátu

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Intuice: rozum ve spěchu. Holbrook Jackson | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel. Konfucius | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Skromný myslitel - myslí líp, než si myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Tvrdíte, obžalovaný, že vaše myšlenky byly správné. Nemůžete však popřít, že byly vaše. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky má ledakdo, ale málokdo je domyslí do konce. František Vymazal | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Ve dvacátém století nesmíte myslet, že nesmíte myslet. Smíte myslet, že smíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Glosa k Descartovi: někdy myslím, tedy někdy jsem. Paul Valéry | Detail citátu

Kdo nemění své názory, vystavuje se nebezpečí, že se stanou oficiálními. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Napsali o něm, že má schopnost myslet samostatně - sám přišel na to, co chtěli, aby si myslel. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidstvo žije nad svoje poměry od té chvíle, kdy si poprvé dovolilo myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Někteří lidé mluví tak, jak mysli, někteří myslí, jak mluví, a někteří mluví, jak jiní myslí. Gerhard Branstner | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Buddha | Detail citátu

Jen málo lidí si může dovolit největší přepych, který na tomto světě existuje: vlastní názor. Alec Guinness | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Ze zdravotních důvodů zabraňujeme některým lidem myslet - jde hlavně o naše zdraví. Gabriel Laub | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Někdo si žije nad poměry, někdo myslí nad poměry. Gerhard Branstner | Detail citátu

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. Victor Hugo | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..