Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit. André Maurois | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto - doma je doma. Jiří Robert Pick | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. N.N. | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Fosdick Harry Emerson | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Jean Paul | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí bojujících neustále o svá práva a nezávislost. Jones Jeffrey Duncan | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě. Fitzgerald Francis Scott | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Každý žena umí z ničeho udělat tři věci - klobouk, salát a manželskou scénu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Jean Anouilh | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu - a ne každá epizoda za malér. Harold Nicolson | Detail citátu

Vaše manželka vypadá jako zmetek z továrny na čarodejnice. Televize | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil. Oscar Wilde | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Svou ženu bych si nechtěl vzít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Manželství je satirická forma lásky. André Brie | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Nejchytřejší muž si bere svou poslední ženu hned jako první. Charles Boyer | Detail citátu

Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. Coco Chanelová | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. Douglas Kirk | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je. Manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je nájemný byt. V říjnu se nastěhujeme a v lednu odcházíte. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Honoré de Balzac | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou. Michel Quoist | Detail citátu

Protiklady se přitahují - například chudé mladé dívky a bohatí staří pání. Jayne Mansfieldová | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Dvacet let bujného života udělá ze ženy ruinu, dvacet let manželství z ní udělá vládní budovu. Jean Gabin | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Muži snáší manželství z lásky k ženě. Žena snáší muže z lásky k manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Spisovatel, říkával Diderot, může mít milenku, která píše knihy, musí však mít manželku, která mu žehlí košile. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný. Marcello Mastroianni | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manželi? Ale inteligentní muži se nikdy nežení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout. Johannes Eckhart | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Líp vlézt na půdu než být v domě se svou ženou v páru, jež má tak radost z potyček a svárů, že co chce manžel, má vždy nerada. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná pravda. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Gabriel Laub | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..