Líp vlézt na půdu než být v domě se svou ženou v páru, jež má tak radost z potyček a svárů, že co chce manžel, má vždy nerada. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Manžel mi přišel na nevěru a udělal mi permanentní make up. Nováková Martina | Detail citátu

Mají-li ženské sekat dobrotu, musí se muži mít čile k dílu. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. József Eötvös | Detail citátu

Manželství je válečné bojiště v malém. Louis Fürnberg | Detail citátu

Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu. Sergej Michajlovič Ejzenštejn | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout. Johannes Eckhart | Detail citátu

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. Blaise Pascal | Detail citátu

Dvacet let bujného života udělá ze ženy ruinu, dvacet let manželství z ní udělá vládní budovu. Jean Gabin | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset. František Kožík | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Manželka je žena, s kterou můžeme spát. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou. Diogenés | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Manželství by bylo nejkrásnější věcí na světě, kdyby v něm bylo méně povinné jízdy a delší volný program. Jeanne Moreauová | Detail citátu

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Dívky se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud ji nenaleznou. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Stará, kdybych tě tenkrát zabil, tak bych dostal 15 let a dneska bych byl už na svobodě. Michálek Jiří | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw George Bernard | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Mládenec - páv. Ženich - lev. Ženáč - osel. Španělská přísloví | Detail citátu

Létající talíře nejsou nic nového - jsou tak staré jako manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Svatba dělá ze dvou životů jeden celý. Mark Twain | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Muži jsou na tom líp než ženy. Zaprvé vstupují do manželství později, za druhé dřív umírají. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah. Lansky Paul | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Oženit se znamená zdvonásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italské přísloví | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nejchytřejší muž si bere svou poslední ženu hned jako první. Charles Boyer | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Základem manželství je upřímnost. Stačí se jí zbavit a je vyhráno. N.N. | Detail citátu

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Kdyby se lidé brali pouze z lásky, většina lidí by vyhynula. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Ze všech vážných věcí je manželství ta nejsměšnější. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství? Ray Bradbury | Detail citátu

Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musíš jít domů. Roussin André | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou ano. Lansky Paul | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Manželství je jako loterie. Nikdo nesmí počítat, že on to bude, kdo vyhraje. Guy de Maupassant | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Julian Tuwim | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Každý žena umí z ničeho udělat tři věci - klobouk, salát a manželskou scénu. Francouzská přísloví | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Není nad ubožejší věc než manžel. Vilardová Ester | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Horatius | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..