K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Fišer Oldřich | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí. Alphonse Karr | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá? Moliére | Detail citátu

Muži jsou velmi rozdílní, ale jako manželé jsou jeden jako druhý. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel. Ephraim Kishon | Detail citátu

Smíšená (heterosexuální) manželství obvykle nedělají dobrotu. Trmalová Monika | Detail citátu

Manželství bez dětí, den bez slunéčka. České přísloví | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný. Marcello Mastroianni | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Rowlandová Helen | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois | Detail citátu

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželka je žena, s kterou můžeme spát. Gabriel Laub | Detail citátu

Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem. Marcel Achard | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná pravda. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu - a ne každá epizoda za malér. Harold Nicolson | Detail citátu

Manželství je satirická forma lásky. André Brie | Detail citátu

Každý muž si přeje ženu, která by v něm podněcovala jeho lepší vlastnosti a snahy - a druhou, která by mu pomohla na ně zapomenout. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muž, který si bere nehezkou dívku, je prachobyčejný lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset. František Kožík | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví. Oliver Herford | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Tajemstvím dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra. Max Ophüls | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je následek epidemie lásky. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě. Kurdská přísloví | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

Sňatek pro peníze - dostal od tchána pěkný kus chleba, ale musel si k tomu vzít ošklivý kus masa. Wilhelm Bush | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italské přísloví | Detail citátu

Velký třesk - počátek vesmíru, nebo konec manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Dívky! Hledáte celoživotního partnera, který je: bohatý, milý, hodný, věrný? V tom případě Vám poradím. Jděte do kina! Christová Ivana | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst. Alberto Sordi | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány. Oscar Wilde | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Mnozí nepovažují rozvod za možný, neboť se nemohou představit mladší o polovinu majetku. N.N. | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu. Lansky Paul | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Bohumil Mathesius | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. József Eötvös | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Manželství je válečné bojiště v malém. Louis Fürnberg | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Česká přísloví | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát! Ruská přísloví | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Jean de la Bruyére | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Ženatý má psí život, ale lidskou smrt, neženatý má psí smrt, ale žije jako člověk. Karatkevič Vladimír | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

V manželství se varuj specializace. Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Mají-li ženské sekat dobrotu, musí se muži mít čile k dílu. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..