Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Umělec nikdy neukazuje život takový jaký je, protože by to bylo nesnesitelně nudné. Být pravdivý není tak těžké. Jean Dutourd | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha | Detail citátu

Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním. Jan Bauch | Detail citátu

Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Anatole France | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Josef Čapek | Detail citátu

Cílem umění není sen, nýbrž život. Romain Rolland | Detail citátu

Veškeré umění je zcela neužitečné. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Auguste Renoir | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Josef Čapek | Detail citátu

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru. Giuseppe Verdi | Detail citátu

Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku. Pablo Picasso | Detail citátu

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Umělec navštěvuje muzeum. Pedant se tam odstěhuje. George Santayana | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. Maxim Gorkij | Detail citátu

Uspěšný umělec je ten, kdo vydělá víc, než jeho žena stačí utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří nalézt takového muže. Sacha Guitry | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatole France | Detail citátu

Je holdem umělci, když ho vykrádají. Georges Braque | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Josef Čapek | Detail citátu

V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného. Voltaire | Detail citátu

Prý existují díla, která jsou nesrozumitelná, výstřední a šokující - a přesto nejsou umělecká. Gabriel Laub | Detail citátu

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

Zásada, že umělcem může být každý, neznamená demokratizaci umění, nýbrž její opak - pohrdání čtenáři, posluchači a diváky. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění. Josef Čapek | Detail citátu

Umět se postavit k malířskému stojanu nemusí být ještě vyjádřením uměleckého postoje. Josef Poláček | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Josef Čapek | Detail citátu

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Josef Čapek | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé by rádi fandili umělcům - ale musí vidět nějaký zápas. Gabriel Laub | Detail citátu

Učinit život věčným skrze slovo. Marina Ivanovna Cvetajevová | Detail citátu

Umělec nepotřebuje kritiku. Umělec potřebuje ocenění. Když potřebuje kritiku, není to umělec. G. Steinová | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Umění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést k vášni. On cestu nezná. Ray Bradbury | Detail citátu

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Josef Čapek | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. N.N. | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: "Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen." Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je květ života celé společnosti. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. N.N. | Detail citátu

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu. Hector Berlioz | Detail citátu

Umění vyžaduje oběti. Ale proč právě od diváků? Vladimír Lebeděv | Detail citátu

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Josef Čapek | Detail citátu

Když mlčí múzy, hovoří manželky umělců. Michal Turovskij | Detail citátu

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Ale pak není normální žádný umělec, neboť kdyby byl, nebyl by umělcem. Normální lidé netvoří umělecká díla. Jedí, spí, vykonávají rutinované práce a umírají. John Steinbeck | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jednou zestárnou výplody uměleckých šarlatánů natolik, že bychom je mohli odhalit jako podvod, aniž bychom se vystavovali nařčení z nepřátelství vůči modernímu umění. To ale už budou klasickými díly. Gabriel Laub | Detail citátu

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění lze mísit všechny styly, ale směs musí mít styl. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Jan Werich | Detail citátu

Existují umělci, kteří svou neschopnost dovedou pozvednout až na nový umělecký směr. Oldřich Fišer | Detail citátu

Mám v uměleckém díle rád jistou nešikovnost. Edgar Varése | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

Jen umění nám dává možnost vypovědět i to, co sami nevíme. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným - a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. Eugéne Ionesco | Detail citátu

I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

V umění, jako v průmyslu - kdo později začíná, je vybaven moderněji. A má lepší předpoklady pro standardizaci. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se Pegas na Parnasu neosvědčí, dělá tam úředního šimla. Václav Dušek | Detail citátu

Pegasové lítají nízko - budou pršet ceny. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..