Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie.

Autor citátu: N.N.     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

To všechno už tu bylo a ještě bude. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Tyran reprezentuje všechnu malost, omezenost, zbabělost... Může být vládce reprezentativnější? Gabriel Laub | Detail citátu

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. Bertrand Russell | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii - svobodnou volbou. Gabriel Laub | Detail citátu

I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč. Gabriel Laub | Detail citátu

Ó místo bezmezného zármutku. Přehořké slzy v proudech po věky Tě budou omývat (verše na mohyle padlých bojovníků). Lipany | Detail citátu

Byl to skvělý špatný muž (výrok o O.Cromwelovi). Anglický hrabě | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují. M. Buser | Detail citátu

Každá velká doba Vám tak velká nepřipadá pokud ji žijete. Daněk Oldřich | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." Gabriel Laub | Detail citátu

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig | Detail citátu

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád. Daněk Oldřich | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. N.N. | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva (při volbě papeže tři duchovní pálí tři hrsti koudele a recitují tuto větu). Volba papeže | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..