Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje.

Autor citátu: N.N.     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. William Shakespeare | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu. Immanuel Kant | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetská přísloví | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou. Avicenna | Detail citátu

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. Hermann Hesse | Detail citátu

Dobré činy spasí svět. N.N. | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde. Aristide Maillol | Detail citátu

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. Konfucius | Detail citátu

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo. Jean Dutourd | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže. Česká přísloví | Detail citátu

Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje. N.N. | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Latinská přísloví | Detail citátu

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň. František Kožík | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje. Čečenská přísloví | Detail citátu

Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude. Francouzská přísloví | Detail citátu

Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Mark Twain | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Věc všeobecná je to, zdá se - strůjcem dobra jsme my, strůjcem zla osud zase. Ten často mýlí se, my máme pravdu vždy. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní. Démokritos | Detail citátu

Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. Maxim Gorkij | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..