Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Artur Schnitzler | Detail citátu

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy. Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme. Willard Van Orman Quine | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L.P.Smith | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravda ve víně? Nekazí to chuť? Gabriel Laub | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit. Dale Carnegie | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte. H.S.Judd | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. Basile Hillaire | Detail citátu

Když Pythagoras objevil svou poučku, obětoval sto volů. Od těch dob se všichni volové chvějí, když se objeví nová pravda. Ludwig Börne | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá. Gabriel Laub | Detail citátu

Otřepaná pravda stále platí. Robert Fulghum | Detail citátu

Netaktnost je prostě říci pravdu dříve, než je nutné. Mel Brooks | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Jan Procházka | Detail citátu

Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé. Giacomo Leopardi | Detail citátu

Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost. Zig Ziglar | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé. Lech Przeczek | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Francis Bacon | Detail citátu

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Nesuď hovno podle čichu, ale podle chuti. Neznámý autor | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou. André Brie | Detail citátu

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné. Dan Brown | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Pochybovat se smí jen o těch pravdách, které hlásají cizí proroci. Židovská přísloví | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Naše předsudky jsou tak mocné, že podvědomě zablokují a upraví to, co vidí naše oči. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. Zig Ziglar | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda existuje. Vymýšlet je třeba pouze lži. Georges Braque | Detail citátu

Pravda bývá nejnákladnějším z klamů. Stefan Kisielewski | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím. Čínské přísloví | Detail citátu

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř. Zdeněk Chromý | Detail citátu

S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku celý život. Jiří Žáček | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo. Thomas Kempenský | Detail citátu

Pravda je věc relativní. N.N. | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Pravda vítězí. Pyrrhos Epirský | Detail citátu

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Neříkej pravdu do očí, sic na tebe kyj vyskočí. Polská přísloví | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Mark Twain | Detail citátu

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Až keď je dostatočná tma, vidno hviezdy... Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..