Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny. Jean Cocteau | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein | Detail citátu

Přesvědčení jsou věznice. F.Nietzsche | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Mám pro vás dobrou zprávu! Tu nejlepší část svého života máte možná před sebou. A pokud se rozhodnete jí využít, na věku ani na jiných okolnostech nezáleží. Tim Hansel | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Neříkej pravdu do očí, sic na tebe kyj vyskočí. Polská přísloví | Detail citátu

Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží. Winston Churchill | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není. Ivo Jahelka | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Pravda ve víně? Nekazí to chuť? Gabriel Laub | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob. Jan Bauch | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Netaktnost je prostě říci pravdu dříve, než je nutné. Mel Brooks | Detail citátu

Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti. Martin Heidegger | Detail citátu

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John Lubbock | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Artur Schnitzler | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. André Maurois | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé. Lech Przeczek | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

V životě si můžete vybrat jednu ze dvou cest: Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat. Stefan Zweig | Detail citátu

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš. Polská přísloví | Detail citátu

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Polopravda je horší než lež. Michail Sergejevič Gorbačov | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Když jím, jím a když spím, spím. Neznámý autor | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravda občas zvítězí, když jí přestane být. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L. P. Smith | Detail citátu

Pravda bývá nejnákladnějším z klamů. Stefan Kisielewski | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Stejnost je nakažlivá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Proč není pravda v octě? Nesnese snad zkoušku kyselinou? Gabriel Laub | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. Basile Hillaire | Detail citátu

To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku celý život. Jiří Žáček | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Jiří Žáček | Detail citátu

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Pravda je dcerou času. Aulus Gellius | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Gabriel Laub | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Buď zvýšíte příkon nebo ztratíte výkon. Manfred De Vries | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napiště něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat. Benjamin Franklin | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..