Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. Hal Urban | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Ne každý snese pohled na nahou pravdu bez následků. Lech Przeczek | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Latinská přísloví | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Pochybovat se smí jen o těch pravdách, které hlásají cizí proroci. Židovská přísloví | Detail citátu

Pište pravdu, a jen pravdu. Ale ne celou pravdu. Helmuth Moltke starší | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Někdo bojuje o pravdu, někdo o živobytí - a pak se ukáže, že lepší pravdu má ten, kdo má lepší živobytí. Gabriel Laub | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein | Detail citátu

Proč toužíme po nahé pravdě? Přistrojená slovy je mnohem parádnější. Gabriel Laub | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Až keď je dostatočná tma, vidno hviezdy... Neznámý autor | Detail citátu

Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji. John C. Maxwell | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Netaktnost je prostě říci pravdu dříve, než je nutné. Mel Brooks | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Každá nová pravda začíná jako kacířství - a končí jako pověra. Herbert Casson | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Pravda každého z nás je především to, co se snažíme skrýt. André Malraux | Detail citátu

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Blaise Pascal | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Francis Bacon | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo. Epiktétos | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit. Mark Twain | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

"Nejen chlebem živ jest člověk..." A může být živ jen pravdou? Gabriel Laub | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát. N.N. | Detail citátu

Zdvořilost je pravda mírněná taktem. Victor de Kowa | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. T. S. Eliot | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. N.N. | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

It is not necessary to change. Survival is not mandatory. Johnny Carson | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. André Maurois | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. Lao-C' | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat. Josef Poláček | Detail citátu

Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. Franz Kafka | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Neznámý autor | Detail citátu

Nejhorší, co o kterém člověku můžeš říci, je pravda. František Vymazal | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Jan Procházka | Detail citátu

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím. Čínské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..