Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Když jím, jím a když spím, spím. Neznámý autor | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Někdo bojuje o pravdu, někdo o živobytí - a pak se ukáže, že lepší pravdu má ten, kdo má lepší živobytí. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení. Josef Čapek | Detail citátu

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků. Jack Welch | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Musíme se rozloučit s hledáním jedné pravdy a naučit se žít s pravdami. Willy Brandt | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. T. S. Eliot | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku celý život. Jiří Žáček | Detail citátu

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině. N.N. | Detail citátu

Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo. Thomas Kempenský | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Leckdo se opil pravdou - a měl pak příšernou opici. Gabriel Laub | Detail citátu

Otřepaná pravda stále platí. Robert Fulghum | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Neříkej příteli celou pravdu najednou, mysli na zadní kolečka. Gabriel Laub | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí. Kjell A Nördström | Detail citátu

Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. Franz Kafka | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Nesuď hovno podle čichu, ale podle chuti. Neznámý autor | Detail citátu

Trpět je snadnější než jednat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. Zig Ziglar | Detail citátu

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob. Jan Bauch | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo. Epiktétos | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L. P. Smith | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda se neztratí, ale život je možno zardousit, příkladů je dost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Pravda lež nikdy nedohoní. Americká přísloví | Detail citátu

Každá nová pravda začíná jako kacířství - a končí jako pověra. Herbert Casson | Detail citátu

Nejhorší, co o kterém člověku můžeš říci, je pravda. František Vymazal | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Až keď je dostatočná tma, vidno hviezdy... Neznámý autor | Detail citátu

Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Artur Schnitzler | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

I těm, kteří snesou hodně vína, se dělá špatně, když se nalokají pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Pravda ve víně? Nekazí to chuť? Gabriel Laub | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napiště něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat. Benjamin Franklin | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Buď zvýšíte příkon nebo ztratíte výkon. Manfred De Vries | Detail citátu

Proč toužíme po nahé pravdě? Přistrojená slovy je mnohem parádnější. Gabriel Laub | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti. Martin Heidegger | Detail citátu

Pravda vítězí. Pyrrhos Epirský | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikde neleží pravda na povrchu. Albert Einstein | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit. Dale Carnegie | Detail citátu

Rci pravdu, a viz, kudy utečeš. Česká přísloví | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. Oscar Wild | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..