Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Přejete si pravdu ve víně? Přírodní - nebo oslazenou? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu. Joseph Joubert | Detail citátu

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců. Thomas Paine | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Když Pythagoras objevil svou poučku, obětoval sto volů. Od těch dob se všichni volové chvějí, když se objeví nová pravda. Ludwig Börne | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Latinská přísloví | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat. Stefan Zweig | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Tomáš Baťa | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Buď zvýšíte příkon nebo ztratíte výkon. Manfred De Vries | Detail citátu

Pravda je nahá, vídáme ji však většinou přioděnou. Lionel des Rieux | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Proč není pravda v octě? Nesnese snad zkoušku kyselinou? Gabriel Laub | Detail citátu

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině. N.N. | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Jan Procházka | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků. Jack Welch | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Každá nová pravda začíná jako kacířství - a končí jako pověra. Herbert Casson | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti. Martin Heidegger | Detail citátu

Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje. G.B.Shaw | Detail citátu

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí. Kjell A Nördström | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. Hal Urban | Detail citátu

Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Young | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Pravda existuje. Vymýšlet je třeba pouze lži. Georges Braque | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. Franz Kafka | Detail citátu

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Blaise Pascal | Detail citátu

Co mě zajímá, je pravda. Ne, to je snobské. Platnost. Tu hledám. Gerald Durrell | Detail citátu

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L.P.Smith | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není. Ivo Jahelka | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlupáci často říkají pravdu - pravda za to nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L. P. Smith | Detail citátu

Málokdo touží poznat pravdu. Většině lidí stačí, když vědí, co za pravdu platí. Gabriel Laub | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

Pravda vše přemáhá. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..