Ministři před každým zasedáním vlády povinně titulují V.Klause: Ó Veliký siamský slone, nádobo moudrosti, tyglíku krásy, míro vkusu ... Komárek Martin | Detail citátu

Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Diplomat si nemusí myslet, co říká, alu musí myslet na to, co říká. N.N. | Detail citátu

Hrdinové dnešní etapy nebudou politici, ale podnikatelé. Klaus Václav | Detail citátu

Bývá snadnější založit novou stranu, než se krok za krokem vypracovat do čela té, která již existuje. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Přiznávám se, že jsem dostal k 58.narozeninám dort s modrým ptáčkem. Klaus Václav | Detail citátu

Koalice je manželství z rozumu, v němž se tráví líbánky v oddělených postelích. Jean Marivaux | Detail citátu

Čest ptáci! Pozdrav ODS | Detail citátu

Socialismus nebo smrt! Castro Fidél | Detail citátu

Myslím to upřímně! (volební heslo předsedy vlády ČSSD několik měsíců před korupční aférou) Gros Stanislav | Detail citátu

Rok a půl skládám dohromady hodinky, pak přijde slon a šlápne mi na ně Kinkel Klaus | Detail citátu

Poslanci parlamentu, kteří poruší zákaz používání mobilních telefonů, budou popraveni zastřelením prachem a olovem za úsvitu. Zeman Miloš | Detail citátu

Milion, dva miliony berou! Jakeš Miloš | Detail citátu

Teta z Orlických hor... Ježek Tomáš | Detail citátu

Kdo se ničemu nevyučil, má jen dvě možnosti - buď se stát pomocným dělníkem nebo jít do politiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Všichni politici jsou od počátku světa stejní, přestože se okolnosti mění a události se nikdy nevyvíjejí stejným způsobem. Jean Dutourd | Detail citátu

Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem. Albert Camus | Detail citátu

Pět úhlavních nepřátel socialismu: Jaro, léto, podzim, zima a imperialismus. ČSSR vtip | Detail citátu

V Čechách se zrada odpouští. Ale zrádcům se neodpouští. Klaus Václav | Detail citátu

Pane Zemane vy jste politický turista a s panem Klausem jste z jednoho hnízda ... Sládek Miroslav | Detail citátu

Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu. Ambrose Bierce | Detail citátu

Politikové klopýtají o své dnešní problémy a o svoje včerejší výroky. Rusk Dean | Detail citátu

Politika jako taková skýtá neustále náměty pro absurdní dramata. Josef Škvorecký | Detail citátu

Vyslanec je v diplomacii hodnostář vyslaný do cizí krajiny jako ztělesnění nepřátelství jeho panovníka. N.N. | Detail citátu

Čím je politika plodnější, tím víc nás stojí potraty. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsou lidé, kteří vlastní a lidé, kteří žijí. Zeman Miloš | Detail citátu

Působíte dojmem, že jste se již odrazil ode dna. Tauš Viktor | Detail citátu

Politika je akrobacie, při níž udržujeme rovnováhu tím, že říkáme opak toho. Co děláme. Maurice Barrés | Detail citátu

Nutnost kariéry nutí každého, aby byl straníkem. Oscar Wilde | Detail citátu

Při rozumné hospodářské politice bude za dva roky v ČSFR stejná životní úroveň jako v Rakousku (prosinec 89). Komárek Valtr | Detail citátu

Diplomacie je pokračováním války jinými prostředky. Čou En-Laj | Detail citátu

Jde-li o rybí polévku a o politiku, nesmíme se nikdy dívat, jak se dělají. Henri Tissot | Detail citátu

Pokud jsou blázni k smíchu, proč ovládají celý svět? Miler Jakub | Detail citátu

Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům. Charles de Gaulle | Detail citátu

Politika je úchylka obyčejných lidí, kteří - pokud v ní uspějí - stávají se důležitými v očích ještě obyčejnějších lidí. G. Nathan | Detail citátu

Volte toho, kdo vám nejméně slibuje - ten vás také nejméně zklame. Bernard Baruch | Detail citátu

Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stát by na tom byl dokonce někdy lépe, kdyby se nesnažil být bohatý. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Člověk, který nikdy nečte noviny, je informován lépe než ten, který je čte. Thomas Jefferson | Detail citátu

Václav Klaus je jediný politik, který radí svým poradcům. Klaus Václav | Detail citátu

Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat". Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Ženy jsou lepšími diplomaty než muži - pokud se jimi ovšem opravdu nestanou. Roger Peyrefitte | Detail citátu

Kdo financuje volební boj amerického prezidenta, smí se za trest stát velvyslancem. Roger Peyrefitte | Detail citátu

Diplomacie je nejdelší cesta od jednoho bodu k druhému. Adrien Decourcelle | Detail citátu

Dobrý politik má mít schopnost předvídat to, co se stane v budoucnosti, a vysvětlit, proč se tak nestalo. Winston Churchill | Detail citátu

Prohlašuji, že do 2 - 3 let se bude o ČR mluvit jako o hospodářském zázraku. Ježek Tomáš | Detail citátu

Politika v demokracii by byla celkem jednuduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby. Acheson Dean | Detail citátu

Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí. Lee Iacocca | Detail citátu

Všichni politikové postupují stejně. Nejdříve předpovědí. Jak to všechno proběhne, a potom vysvětlí, proč to bylo všechno jinak. Jean André François-Poncet | Detail citátu

Omyl soudruhu majore, já nejsem buržuj, já jsem feudál. Buržoazie je náš společný nepřítel (odpověď vojína PTP soudruha hraběte Šternberka). Černí baroni | Detail citátu

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného. Ambrose Bierce | Detail citátu

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Reálný kurs koruny k DM je tak 2 až 3 koruny. (leden 90) Komárek Valtr | Detail citátu

Nejhorší kocovinou bývá postižen politik, jenž se tak dlouho opájí vlastní mocí, až způsobí vystřízlivění národa. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Ve vnější politice je západ jako žena, která se brání znásilnění tím, že se sama nabízí. Gabriel Laub | Detail citátu

Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám. Ambrose Bierce | Detail citátu

Od amerického státníka se vždy můžeš dovědět pravdu, překročil-li sedmdesátku nebo vzdal-li se všech nadějí na prezidentský úřad. Wendell Phillips | Detail citátu

Musíte nám pomoct Vy řadoví komunisté, protože pak jsme my na Ústředním výboru KSČ jako kůl v plotě (Osudný projev na Červeném hrádku). Jakeš Miloš | Detail citátu

Státník se rodí s přednostmi i chybami, které odpovídají jeho postavení. Vysoký úřad je pak už jenom podpoří. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Do Moskvy se jezdíme radit, jak Vám (kapitalistům) zakroutit krkem … Gottwald Klement | Detail citátu

Americké volby spočívají v hlasování, který z kandidátů je podobnější Kennedymu. Kishon Ephraim | Detail citátu

Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlupáky. Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Přeji Václavu Klausovi k jeho 58.narozeninám vše nejlepší a aby ještě mnoho let strávil ve zdraví jako předseda nejsilnější opozičníční strany. Zeman Miloš | Detail citátu

Diplomat je člověk, který vás pošle do horoucích pekel takovým způsobem, že se na tu cestu dokonce těšíte. C. Stinnett | Detail citátu

Konference: setkání, na němž se dohodne, kdy se bude konat další setkání. Henry Ginsberg | Detail citátu

Pana Havla osobně neznám a ani ho netoužím poznat. (Jaro 89) Švorcová Milena | Detail citátu

Revoluce nesvrhávají ty nejhorší utlačovatele, jen ty nejslabší. Gabriel Laub | Detail citátu

V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek. František Ladislav Rieger | Detail citátu

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Máme nejenom hlavu, ale i srdce (Volební heslo ODS v roce 2000). Klaus Václav | Detail citátu

Kdo s inflací flirtuje, toho si vezme. George Hampton | Detail citátu

Ideologie byly vynalezeny pro uspokojení ambicí politiků a náboženských vůdců. Americký spisovatel | Detail citátu

Měníme systém, ne lidi. Klaus Václav | Detail citátu

Starý státník: muž, který je dost starý na to, aby měl vlastní názor, a který si ho ponechává pro sebe. Bernard Baruch | Detail citátu

Poslanec Jičínský napsal v roce 1956: Socialistická zákonnost se veřejně hlásí k tomu, že poraženým buržoazním třídám vědomě odnímá občanská práva, aby jim znemožnila znovu převzít moc. Jičínský | Detail citátu

Úspěšný diplomat má anglický venkovský dům, čínského kuchaře, americký plat a japonskou manželku. Neúspěšný diplomat má japonský dům, anglickou kuchařku, čínský plat a americkou manželku. N.N. | Detail citátu

Demenci se často podobá zoufalému pokusu dostat zubní pastu zpět do tuby. Kay Lorentz | Detail citátu

President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta. Ambrose Bierce | Detail citátu

Ředitelé ZOO protestují proti přirovnávání české ekonomiky k středoevropskému tygru (rok 1991). Komárek Martin | Detail citátu

Nás, Brity, charakterizuje touha po pokroku, pokud nám ovšem nepřináší příliš velké změny. Bernard Weatherill | Detail citátu

Myslíme jinak. Volební heslo ODS | Detail citátu

Zchátralý kůň (přezdívka Castra) běžící Havanou má na sedle nápis: Nestrkejte do mě upadnu sám! Vtip na Kubě | Detail citátu

Pravice, levice... Mozek má jak pravou, tak levou hemisféru. Gabriel Laub | Detail citátu

Politikové dělají vždy stejnou chybu - říkají: To je hloupé, a proto nemožné. Měli by raději říkat: Je to hloupé, a proto možné. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Mluvil jsem včera tady s jednou soudružkou, pracuje tady v drůbežárně, mají tam problémy s bojlery (Osudný projev na Červeném hrádku). Jakeš Miloš | Detail citátu

Kulturní dohoda: dohoda, kterou uzavírají dva státy, které se nedokázaly dohodnout v ničem jiném. Georges Elgozy | Detail citátu

Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. Margaret Hilda Thatcherová | Detail citátu

Politik není ruinován svými porážkami, ale svými Pyrrhovými vítězstvími. Harold Macmillan | Detail citátu

Politika je dobře placená lež, arogance a vysměch všem slušným lidem. Friedrichová Anna | Detail citátu

Diplomacie je box v glazé rukavičkách, při němž místo gongu zní cinkání sklenic se sektem. Georges Pompidou | Detail citátu

Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly. Woody Allen | Detail citátu

Notorik a tenista pomátli se dočista! Transparent při akci - Děkujeme odejděte | Detail citátu

Paní Zagorová, je to hodná holka ...(Osudný projev na Červeném hrádku). Jakeš Miloš | Detail citátu

Řekne-li diplomat ano, myslí snad. Řekne-li snad, má na mysli ne. Řekne-li ne, pak to není opravdový diplomat. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Při oficiální státní návštěvě Václava Havla, presidentka IR zdůraznila společný keltský původ českého a irského národa (účelový nesmysl jako noha - Češi jsou Slovani jako poleno). Presidentka Irské republiky | Detail citátu

Konzervativec je politik zamilovaný do existujícího zla, odlišující se od liberála, který ho chce nahradit novým zlem. N.N. | Detail citátu

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hlavu vzhůru! Volební heslo ODS | Detail citátu

Politik je člověk, s jehož politikou nesouhlasíš. V opačném případě je to státník. Lloyd George | Detail citátu

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. Winston Churchill | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..