Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti. Weiserová Grethe | Detail citátu

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Sophia Lorenová | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ... Plzák Miroslav | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých. Lorenová Sophie | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nemluvme o dvou metrech, mluvme o pár centimetrech. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

Když je mužský jen o něco hezčí než čert, už je dost hezký. Slovenská přísloví | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Muži jsou stejně divní. Mají vše, co jejich ženy chtějí, a ještě jim to není vhod. Oldřich Fišer | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

Gentleman je muž, který se alespoň občas chová tak, jak by se měl chovat stále. Leighová Vivien | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Ješitná žena potřebuje zrcadlo. Ješitný muž je svým vlastním zrcadlem. Françoise Saganová | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Jan Neruda | Detail citátu

Sobota je den, kdy se koupou muži, kteří milují své ženy. Koupá-li se muž v jiný den, pak pozor dej. Dušan Radovič | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

Heren Paradise - představa všech mužů o ráji (alkohol, cigarety, karty, slečny, nepořádek) Kopecký Miloš | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Zamilovaný muž je nedokonalý, dokud se neožení. Pak je vyřízený. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen. George Santayana | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Mark Twain | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní. John Boynton Priestley | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Fitzgerald Kennedy | Detail citátu

Muž je jako koberec. Položte to dobře hned napoprvé a můžete po něm šlapat celý život. Marilyn Monroe | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Muž má dvě možnosti - buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

I z prostého domu vychází často i velký muž. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ňouma je muž, který osloví dívku deset minut po jejím odchodu. Jiří Suchý | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal. Německé přísloví | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta. Jack Kerouac | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná. Stendhal | Detail citátu

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Opravdový muž je ten, co zatne zuby a vyhrne si rukávy. Perská přísloví | Detail citátu

Někteří muži si vybírají ženu pro život při osvětlení, při němž by si nekoupili ani kravatu. Maurice Chevalier | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. William Shakespeare | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Mám ráda pouze dva druhy mužů - domácí a cizí. Mae Westová | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči. N.N. | Detail citátu

Muži mají víc problémů než ženy. Především musí vzít za vděk ženami. Françoise Saganová | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů? Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Plození je hlavní zaměstnání přírody a každý muž - ať mladý nebo starý - odhaluje při setkání s každou ženou možnost vzájemného sexuálního vztahu. Charlie Chaplin | Detail citátu

Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného, muž ženu a žena muže. Karinthy Frigyes | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Velcí muži vždy šetřili časem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzské přísloví | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..