Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muž, který pořád nemůže najít tu pravou, je jako houbař, který hledá hříbek na louce plné žampionů. Ladislav Muška | Detail citátu

U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější, tím hezčí. Španělská přísloví | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší, nebo to hezčí. Georges Feydeau | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších. Pierre Abélard | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Nejpozději o své šedesátce musí se muž rozhodnout, chce-li si prodloužit mládí, nebo život. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Werich Jan | Detail citátu

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná. Stendhal | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Nic není na světě slabšího než muž. Homér | Detail citátu

Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musíme povzbudit, jiné zase nesmíme zastrašit. Jeane Antoinette de Pompadur | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Někteří muži jsou všichni stejní. N.N. | Detail citátu

Muži by byli velmi rádi věrnými, pravdomluvnými a ženatými ze všeho však jen trošičku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. N.N. | Detail citátu

Málokdy se najde padesátník, který by starostmi zkrásněl. Ve dvaapadesáti letech může většinou být svůdný jenom šťastný a dobře naložený muž. Sebemenší chmura mu vtiskne do tváře deset let navíc. Jean Dutourd | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Shakespeare William | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Lorenová Sophie | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Neruda Jan | Detail citátu

Muži jsou stejně divní. Mají vše, co jejich ženy chtějí, a ještě jim to není vhod. Oldřich Fišer | Detail citátu

Průměrný muž se zajímá víc o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu - jakoukoli - která má hezké nohy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Bůh stvořil muže a pak si řekl, že to dokáže znovu lépe a stvořil ženu. Rogersová Adela St. John | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Farkas Karoly | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. André Maurois | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. William Somerset Maugham | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Pro muže existují jen dvě lichotky, které jim mohou ženy vyslovit. "Umíš dobře vařit." a "Jsi dobrý v posteli." V prvním i druhém případě jde o nejdůležitější pudy. John Steinbeck | Detail citátu

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů? Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého. Henry Fielding | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný. Samuel Johnson | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen. George Santayana | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Sophia Lorenová | Detail citátu

Nejlepším a nejspolehlivějším prostředkem ke zvýšení mužské síly je pořádný kus ženské. Indická přísloví | Detail citátu

V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy. Mark Twain | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší. Dušan Radovič | Detail citátu

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Jan Werich | Detail citátu

Muži musí být reakční - musí na ženy reagovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. Jean Dutourd | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. William Shakespeare | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Definice muže: musí to být tvor, který mě přivede na myšlenku, že jsem žena. Elinor Glynová | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Chlapec se stává mužem tehdy, když obejde kaluž místo toho aby ji přeskočil. Platón | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku. Anne-Sophie Swetchine | Detail citátu

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mám ráda pouze dva druhy mužů - domácí a cizí. Mae Westová | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Karel Čapek | Detail citátu

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..