Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Neruda Jan | Detail citátu

Muž se cítí s ženou šťasten, když ho podporuje v jeho omylech. Johan Christian Günther | Detail citátu

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Když je muži padesát a cítí se na dvacet, tak prošvihnul třicet let svého života. N.N. | Detail citátu

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. Shaw George Bernard | Detail citátu

Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Jiří Žáček | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Ješitná žena potřebuje zrcadlo. Ješitný muž je svým vlastním zrcadlem. Françoise Saganová | Detail citátu

Mužové dělají málo věcí z rozumu, mnoho z vášně a většinu ze zvyku. Anne-Sophie Swetchine | Detail citátu

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Jan Werich | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

Pozbude-li muž vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ženu, nebo ženu a dítě, středem svého života, je jeho postavení beznadějné. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor. Thomas Browne | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Mark Twain | Detail citátu

Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco obdivoval. Matthias Claudius | Detail citátu

Opravdový muž je ten, co zatne zuby a vyhrne si rukávy. Perská přísloví | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muž je ten, kdo umí zatnout zuby a vyhrnout rukávy. Perské přísloví | Detail citátu

Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku je nastydlej a kapánek smrdí močůvkou. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel uplatnit. André Maurois | Detail citátu

Pořád se snažím dohonit toho svého muže, kterým bych chtěl být. Jules Supervielle | Detail citátu

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě. J. Jannesová | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Jan Neruda | Detail citátu

Pokud jde o mužnost, dávám Warrenovi Beatymu na desetibodové stupnici plných patnáct bodů. Liz Taylorová | Detail citátu

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. Laub Gabriel | Detail citátu

Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Tři moudří muži? To přece nemyslíte vážně! N.N. | Detail citátu

Muž může spát s kdekterou a nic se neděje, když to ale 19krát nebo 20krát nevyjde ženě, je hned coura. Riversova Joan | Detail citátu

Mužský jsou jako vrata. Občas se namažou, občas si vrznou. N.N. | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Kolik mužů již zestárlo, jak se nadřelo, aby vydělalo dost na to, aby jejich ženy vypadaly mladě. Fišer Oldřich | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly - to je za dnešního času zvláštnost! Karel Poláček | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Pascal Blaise | Detail citátu

Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta. Jack Kerouac | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Muž je jako koberec. Položte to dobře hned napoprvé a můžete po něm šlapat celý život. Marilyn Monroe | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Někteří muži jsou všichni stejní. N.N. | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy. Mark Twain | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost. Helen Rowlandová | Detail citátu

Velcí muži vždy šetřili časem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Werich Jan | Detail citátu

Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením. Oscar Wilde | Detail citátu

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru. Romain Rolland | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Karel Čapek | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh. Updike John | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Muž je v lásce jako primitivní stroj. Zmáčkneš knoflík a prastarý mechanismus pracuje přesně tak, jako v první den stvoření. Jean Dutourd | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Jsou jen dva druhy mužů - jedni mají peníze díky svým ženám, druzí mají ženy díky svým penězům. Liz Taylorová | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být. George Sandová | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Lorenová Sophie | Detail citátu

Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí muž najít rozum. Werich Jan | Detail citátu

Jaký je rozdíl mezi chlapci a muži? V ceně jejich hraček. Pospíšil Jaroslav | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..