Muži jsou stejně divní. Mají vše, co jejich ženy chtějí, a ještě jim to není vhod. Oldřich Fišer | Detail citátu

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti. Dušan Radovič | Detail citátu

Pořád se snažím dohonit toho svého muže, kterým bych chtěl být. Jules Supervielle | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem. Neruda Jan | Detail citátu

Nápadník je muž, který potká dívku a dostane dobrý nápad, že by se o ni mohl ucházet. Počíná-li si nenápadně, nikdy se nápadníkem nestane. Pokud si naopak počíná příliš nápadně, může se stát, že ho napadne jiný nápadník. Jiří Suchý | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě. Od narození asi do třetího roku. Pegas Meletius | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Někteří muži jsou všichni stejní. N.N. | Detail citátu

Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou. Karl Emil Franzos | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Jiří Žáček | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Mužská pýcha je pořádné břímě. Robert Fulghum | Detail citátu

Bůh stvořil muže a pak si řekl, že to dokáže znovu lépe a stvořil ženu. Rogersová Adela St. John | Detail citátu

Ošklivý a chytrý muž má někdy úspěch u žen, ale vzhledný blbec je neodolatelný. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí. Mae Westová | Detail citátu

Ňouma je muž, který osloví dívku deset minut po jejím odchodu. Jiří Suchý | Detail citátu

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Lorenová Sophie | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jsem první český feminista. Páral Vladimír | Detail citátu

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. Taylorová Liz | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Průměrný muž se zajímá víc o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu - jakoukoli - která má hezké nohy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Mezi inteligentním mužem a blbcem není žádný rozdíl, pokud se zamilují. N.N. | Detail citátu

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Silní muži musí silně páchnout. Georg Heym | Detail citátu

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil. Karel Čapek | Detail citátu

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hračky, když zestárnou, máme být jejich služkami. Karolína Světlá | Detail citátu

Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musíme povzbudit, jiné zase nesmíme zastrašit. Jeane Antoinette de Pompadur | Detail citátu

Muž se cítí s ženou šťasten, když ho podporuje v jeho omylech. Johan Christian Günther | Detail citátu

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky, chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení. Maurois André | Detail citátu

Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž. Homér | Detail citátu

Heren Paradise - představa všech mužů o ráji (alkohol, cigarety, karty, slečny, nepořádek) Kopecký Miloš | Detail citátu

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ... Plzák Miroslav | Detail citátu

Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo hezčí. Feydeau Georges | Detail citátu

Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších. Pierre Abélard | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná. Stendhal | Detail citátu

Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný. John Boynton Priestley | Detail citátu

Muži tvrdí, že všechny ženy jsou stejné. Ale musí se o tom stále přesvědčovat. N.N. | Detail citátu

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně mnohdy nemá co říci. Friedrich Wieck | Detail citátu

Jen málo mužů umí dobře líbat, ale já naštěstí vždy měla dost času je to naučit. Mae Westová | Detail citátu

Ať je mužský jako žába, pořád lepší než-li bába. Polská přísloví | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži si často v lásce kladou podmínky, ale sami nejsou schopni dodržet ani slovo. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Chovej se vůči každé ženě, jako bys do ní byl zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Muž, který ví jak zacházet se ženami, ví nejlépei to, jak se obejít bez nich. Baudelaire Charles | Detail citátu

Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti. Weiserová Grethe | Detail citátu

Všichni muži lžou. A co my? Věřit? Jsme hloupé. Nevěřit? Z toho jsou vrásky. František Kožík | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen. George Santayana | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Muž pevných zásad, vždy bude na svém stát. Horatius | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně. Stendhal | Detail citátu

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči. N.N. | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu. Shaw George Bernard | Detail citátu

Gentleman je pán, který používá kleštiček na cukr, i když je sám. Allais Alphonse | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Mark Twain | Detail citátu

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají. Jean Dutourd | Detail citátu

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu. Valéry Paul | Detail citátu

Věk okolo třicítky je pro muže kritický. Tehdy se dělají největší hlouposti, nebo spíš je to věk, kdy hlouposti, které provedeme, začínají být nenapravitelné. Jean Dutourd | Detail citátu

Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta. Jack Kerouac | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Blaise Pascal | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Shakespeare William | Detail citátu

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Největší předností některých mužů je jejich žena. Sandová George | Detail citátu

Pustili se do něčeho, do čeho se pouštějí mužové na celém světě, jakmile si připadají zbyteční. Začali vyvíjet horečnou činnost, která nebyla zaměřena na nic určitého. Bruno Traven | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Muž má dvě možnosti - buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..