Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. Sophia Lorenová | Detail citátu

Nejlepším a nejspolehlivějším prostředkem ke zvýšení mužské síly je pořádný kus ženské. Indická přísloví | Detail citátu

Všichni muži lžou. A co my? Věřit? Jsme hloupé. Nevěřit? Z toho jsou vrásky. František Kožík | Detail citátu

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

S mužskými ví žena, na čem je, jen když je v kolébce na smrtelné posteli. Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Pro muže je velice znepokojující, když začíná působit na ženy uklidňujícím dojmem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Ženy to taky někdy nemívají snadné, ale my, muži, se musíme holit. Tucholsky Kurt | Detail citátu

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. Jane Austenová | Detail citátu

Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou. Michel de Montaigne | Detail citátu

Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená práce ženy. Thomas Browne | Detail citátu

Muži jsou stejně divní. Mají vše, co jejich ženy chtějí, a ještě jim to není vhod. Oldřich Fišer | Detail citátu

Muži si často v lásce kladou podmínky, ale sami nejsou schopni dodržet ani slovo. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí. Dušan Radovič | Detail citátu

Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších. Pierre Abélard | Detail citátu

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muž nepláče pro lásku, která ho zradila, ale propokoření, že si nezasloužil důvěry. Pavese Cesare | Detail citátu

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák. Latinská přísloví | Detail citátu

Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku je nastydlej a kapánek smrdí močůvkou. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu. Alberto Moravia | Detail citátu

Muž je dítětem svého díla. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Streisandová Barbra | Detail citátu

Nedospělci touží po milostných hrách s ženami, praví milenci o ně bojují na život a na smrt. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Střežte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Winston Churchill | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Jiří Žáček | Detail citátu

Jsou muži, jimž je možno nasadit parohy s každou ženou. Kraus Karl | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzské přísloví | Detail citátu

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy. Konfucius | Detail citátu

Muž bez ženy - kůň bez vody. Vietnamská přísloví | Detail citátu

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Muž, který pořád nemůže najít tu pravou, je jako houbař, který hledá hříbek na louce plné žampionů. Ladislav Muška | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Mark Twain | Detail citátu

Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Gentleman je muž, který se alespoň občas chová tak, jak by se měl chovat stále. Leighová Vivien | Detail citátu

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jediných talentem muže je to, že dokáže opravdu milovat ale ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Čapek Karel | Detail citátu

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead | Detail citátu

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Chovej se vůči každé ženě, jako bys do ní byl zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muž, který příliš miluje ženy, není nevěrný proto, že touží po opaku, nýbrž proto, že nenalézá na světě tu jedinou ženu, jež by se podobala obrazu, který si o ženě utvořil. André Maurois | Detail citátu

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň. Clarke Arthur Charles | Detail citátu

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. Friedrich Schiller | Detail citátu

Muž může být velice zaměstnaný, i když jen stojí a kouká ven. John Erskine | Detail citátu

Tezi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni. Gabriel Laub | Detail citátu

Muž, který je pro jednu ženu milencem, je pro dvě ženy nevěrníkem té první. Žena je pro jednoho muže milenkou, pro dva přítelkyní. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy. Étienne Rey | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. William Shakespeare | Detail citátu

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Oč mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek. Rowlandová Helen | Detail citátu

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Pořád se snažím dohonit toho svého muže, kterým bych chtěl být. Jules Supervielle | Detail citátu

Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí. Robert Lembke | Detail citátu

Ješitná žena potřebuje zrcadlo. Ješitný muž je svým vlastním zrcadlem. Françoise Saganová | Detail citátu

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským. Stefan Zweig | Detail citátu

Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Mám ráda, když se muži chovají jako muži - energicky a dětinsky. Françoise Saganová | Detail citátu

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Jeden muž v domě je lepší než dva na ulici. Mae Westová | Detail citátu

To mám muže! Nikam se mi hoditi nechce - do postele tuze malý, do kolébky tuze velký. Česká přísloví | Detail citátu

Mužové, zvláště když se znají, se většinou cítí nepohodlně, když si nemají co povídat. Proto je polovina všeho, co muži spolu mluví, nesmysl v podstatě ještě zbytečnější, než plácání starých bab u necek. Bruno Traven | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Tristan Bernard | Detail citátu

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy - manželky, milenky, přítelkyně. André Maurois | Detail citátu

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. Gustave Flaubert | Detail citátu

Jsem první český feminista. Páral Vladimír | Detail citátu

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Muži se dělí na dvě skupiny. Jsou zdvořilí a nezdvořilí. Nezdvořilý muž nenabídne dámě své místo. Zdvořilý muž, když postřehne vstupující dámu, zamhouří oči a dělá, jako když spí. Karel Poláček | Detail citátu

Kolik mužů již zestárlo, jak se nadřelo, aby vydělalo dost na to, aby jejich ženy vypadaly mladě. Fišer Oldřich | Detail citátu

Miloval všechny ženy. Samozřejmě kromě té své. Lech Przeczek | Detail citátu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. Pythagoras ze Samu | Detail citátu

Mluvíš-li s mužem o něm samém, bude ti naslouchat celé hodiny. Benjamin Disraeli | Detail citátu

V životě měl velké štěstí na ženy, žádná si jej nechtěla vzít. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Velcí muži vždy šetřili časem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Opravdový muž je ten, co zatne zuby a vyhrne si rukávy. Perská přísloví | Detail citátu

Muži by byli velmi rádi věrnými, pravdomluvnými a ženatými ze všeho však jen trošičku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Muži, kteří posuzují ženu, zapomínají, jak těžké je jí být. George Sandová | Detail citátu

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram. Rowlandová Helen | Detail citátu

Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. Slovenská přísloví | Detail citátu

Když je mužský jen o něco hezčí než čert, už je dost hezký. Slovenská přísloví | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Ňouma je muž, který osloví dívku deset minut po jejím odchodu. Jiří Suchý | Detail citátu

Chlap nemá čas na to bejt zoufalej ... Hubač Jiří | Detail citátu

Chlapec se stává mužem tehdy, když obejde kaluž místo toho aby ji přeskočil. Platón | Detail citátu

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy. Jonathan Swift | Detail citátu

Největší předností některých mužů je jejich žena. Sandová George | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire | Detail citátu

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Werich Jan | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..