Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít.

Autor citátu: N.N.     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Živo dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Život je jak omalovánky. Je jen na člověku, jaké použije barvy! Jakub Hladík | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Člověk by se měl naučit obdivovat i to, co nemá rád. Flaubert Gustav | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Většina lidí zabijí sebe, protože nemá odvahu zabít druhé. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Když jsem se narodila, byla jsem z toho tak šokovaná, že jsem jeden a půl roku nemluvila. Allenová Gracie | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. Sokrates | Detail citátu

Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?! Karen | Detail citátu

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Umění dobře žít a dobře umřít je totéž. Epikúros | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..