Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky. Ludovico Ariosto | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Zapomenout. Zapomenout, to se řekne lehce. Ale moje srdce zapomenout nechce. I.M. | Detail citátu

The deal is the handshake. The deal is that there won´t be any deals. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou. Pavla Buzková | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého. Jean Paul | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Fontana Ivan | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Láska je náš nejranější cit. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska založena jen na sexuální přitažlivosti chladne jako vařící voda v hrnci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska je krásná, když je vzájemná, láska bolí když je neopětovaná, ale bez lásky bychom nezjistili že máme city a nepochopili bychom že nejsme na světě sami, ale jsou tu i ostatní Neznámý autor | Detail citátu

Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem. Abraham Lincoln | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. N.N. | Detail citátu

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Pro mně jsi vzduch. A bez vzduchu se nedá žít! Neznámý autor | Detail citátu

Plamen lásky hoří jasně a silně pouze do té doby, než jej občas rozdmýchá pocit nejistoty. Jens Peter Jacobsen | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování, než změně osoby milence. Caballerová Fernán | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Chceš-li být milován, tak miluj. Řiháková Veronika | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný. Mauriac François Charles | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe.. Golichová Aneta | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí. Disraeli Benjamin | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare | Detail citátu

Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybuje, kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští. Epiktétos | Detail citátu

I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná. Scheinpflugová Olga | Detail citátu

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele a tím je život. Anouilh Jean | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska je věčná, ale to neznamená že je stálá. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

True friends will tell each other tough things. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

V očích milující ženy je i hlupák filosofem. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je nakažena žárlivostí a přátelství lichocením. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Stůněme na pláži zalité studeným sluncem. Rýma naší neupřímnosti se prodrala jako vyrážka do zmačkaných kapesníků našich tváří. Neznámý autor | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..