Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Člověk, zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Dautdet Alphonse | Detail citátu

Ti, kdož milují musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat. René Clair | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí. Samuel Johnson | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard Pierre | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Bloch Jean-Richard | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Pro mně jsi vzduch. A bez vzduchu se nedá žít! Neznámý autor | Detail citátu

Druhá největší slast po lásce je hovořit o ní. Labé Louise | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Jak slza je láska. V oku vzniká, k srdci proniká. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lásku nelze vyléčit bylinkami. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši. Ramón de Campoamor y Campoosorio | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Pravá láska trpí a mlčky snáší utrpení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem. Wagger Henrich Karl | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř. Zig Ziglar | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy. André-Pierre Dac | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

člověk asi jednou musí být uplně sám, aby všechno pochopil Smolařka | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy. Euripidés | Detail citátu

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě. Thomas Mann | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Velká láska jsou jen ostrůvky štěstí a moře neklidu. José von Espronceda | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu. Robert Graves | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Jdi s tím, kdo tě miluje. Victor Hugo | Detail citátu

Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství. Louise Beal | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..