Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. N.N. | Detail citátu

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy. André-Pierre Dac | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Láska je znovunarození. Německé přísloví | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. N.N. | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců. Nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co v životě jsme postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy. Neznámý autor | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska, to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Láska je krásná, když je vzájemná, láska bolí když je neopětovaná, ale bez lásky bychom nezjistili že máme city a nepochopili bychom že nejsme na světě sami, ale jsou tu i ostatní Neznámý autor | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Všeho, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost. André Maurois | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Virginia Woolf | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Norské přísloví říká: Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Zaplať pánbu! Jaká by to byla nuda třicet let sáňkovat! Laub Gabriel | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Erich Fromm | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Kdo růže netrhal, neví, jak voní. Kdo lásku nepoznal, nevi, jak bolí. N.N. | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

True friends will tell each other tough things. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými. Baratynskij Jevgenij Abramovič | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Na lásku není nikdy pozdě, protože čím je kratší, tím je krásnější. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Samuel Butler | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. Dalajlama | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme. Camus Albert | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Platón | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem. Sarah Bernhardtová | Detail citátu

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Žena se musí vždycky líbit od hlavy až k patě, jinak to není jeho pravá láska k ní. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je. Jarošová Natálie | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je jako děcko v kočárku. Natahuje ruku po všem, co se mu dává na hraní. Charles Timothy Gibbson | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

V očích milující ženy je i hlupák filosofem. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Láska je nemoc a zdraví se nechce. České přísloví | Detail citátu

Velká láska jsou jen ostrůvky štěstí a moře neklidu. José von Espronceda | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili. Dalajlama | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně. Karel Čapek | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..