Znej proto míru v lásce ať je stálá, chybí kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu. Novalis | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska se rodí v okamžiku organického spojení dvou očí. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí. John Thomas Flynn | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí. Archiás | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Co je pravá láska? Zamilovat se do toho, co tvým smyslům na první pohled nezalichotilo. Josephine Bakerová | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Dautdet Alphonse | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Člověk, zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Bolest nutí člověka plakat, láska mluvit... Turecké přísloví | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická. André Breton | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Není již života tam, kde není lásky. Balzac Honoré de | Detail citátu

If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Virginia Woolf | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Valéry Paul | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Zapomenout. Zapomenout, to se řekne lehce. Ale moje srdce zapomenout nechce. I.M. | Detail citátu

Chceš-li být milován, miluj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Giordano Bruno | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Láska je droga duše, která nejen utišuje a ukolébává, ale i dohání člověka až k nepříčetnosti. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. Thomas Browne | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Láska je vzájemné vyrovnání vlastních nedostatků předností druhého v zájmu potomků. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair | Detail citátu

Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy. Neznámý autor | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Žena se musí vždycky líbit od hlavy až k patě, jinak to není jeho pravá láska k ní. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami. Cato Starší | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..