Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli | Detail citátu

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává. Láska, která hovoří o obětech, už přestává být pravou láskou. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Láska dokáže být nekonečně dlouhá, jako nit, ale dá se i lehce přetrhnout. maniaX | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk potřebuje odběratele citů, jinak mu puká srdce. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí. Božena Němcová | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je to, co v srdci bolí, když umírá. Odlas Jiří | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Láska je spíše břemenem života, než jeho ulehčením. James Hilton | Detail citátu

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Bloch Jean-Richard | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je světlo, láska je zář. Jsi pro mě všechno, tvoříme pár. Láska je obzor, láska je med. Dej si proto pozor, ať ji potkáš hned. Láska je krásná, láska je sen. Kdo ji však pozná, nechce už ven. Každý s ní stůně, už našla i nás. Neznámý autor | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. N.N. | Detail citátu

Láska povznáší člověka z propastné přízemnosti až na vrcholky, jenž ční nad mračna. Louis Fürnberg | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Hálek Vítězslav | Detail citátu

Láska je jako cesta. Buď dojdeme v pořádku a nebo s odřenými patami. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je droga duše, která nejen utišuje a ukolébává, ale i dohání člověka až k nepříčetnosti. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska je pyšný a svěží kvítek, věnčící a završující život individua. Ale jako všechny ostatní květy i ona musí být rozvinuta jednou stranou, a to tou lepší, ke společnému nebi. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých. Louis Aragon | Detail citátu

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. Publilius Syrus | Detail citátu

Kašel, koně a lásku a lze ukrýt velmi těžko. Franklin Benjamin | Detail citátu

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody. Robert Browning | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. Exupéry Saint de Antoine | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost. Bertrand Russell | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Erich Fromm | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Helen Keller | Detail citátu

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Blaise Pascal | Detail citátu

Zapomenout. Zapomenout, to se řekne lehce. Ale moje srdce zapomenout nechce. I.M. | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Émile Zola | Detail citátu

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist. Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky. Platón | Detail citátu

Zamilovaní zavírají oči při líbání, protože chtějí vidět srdcem. Maurier Du Daphne | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..