První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Shaw George Bernard | Detail citátu

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc. Guy de Maupassant | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení. Léon Bloy | Detail citátu

Neopětovaná láska je horší než nenávist. Honová Jana | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. N.N. | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví France Anatole | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

Zamilovaní jsou zatím spojenci tím, že spolu dokáží žít, takže si vůbec neuvědomují, že by kdy jednou dokázali společně žít i bez sebe. Daphne du Maurierová | Detail citátu

Láska je rozkoš, ale působí bolest. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Oldřich Fišer | Detail citátu

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání, neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. Mahler Zdeněk | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí. Erich Fromm | Detail citátu

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Ten kdo nemiluje nemá vědět, že je milován. Epiktétos | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval. Vincent van Gogh | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Těžkou hádankou je život, ale láska ji snadno řeší. Německé přísloví | Detail citátu

Jak slza je láska. V oku vzniká, k srdci proniká. Publilius Syrus | Detail citátu

Vzpomínky jsou jediný ráj ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Nováková Milena | Detail citátu

Láska k lidem je zklamaná láska k jinému pohlaví. Láska k sobě je zklamaná láska k lidem. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Čím víc ji dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Láska je poezií smyslů. Honoré de Balzac | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Láska je jako děcko v kočárku. Natahuje ruku po všem, co se mu dává na hraní. Charles Timothy Gibbson | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Člověk potřebuje odběratele citů, jinak mu puká srdce. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí. Casson Herbert | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny. Jeremy Bentham | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je. Jarošová Natálie | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Balzac Honoré de | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Valéry Paul | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. Baudelaire Charles | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Samota to je prázdný džbán, který dno nemá, každý ví, jak bolí být sám, každý své dno hledá,¨většinou ale tam, kde není třeba. Někdo podléhá hrám, jiný pivu třeba, ale zase jenom Pán dá ti najíst „Lásky chleba.“ Řezáč Jan | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..