Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery - ten který mu připisují, ten který si připisuje on sám, a konečně ten který fakticky má. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk se považuje za příliš důležitého a taky se tak chová. Chtěl by, aby se všechno točilo kolem něho. Erich von Däniken | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. Leszek Kumor | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk raději pozná vesmír než sebe samého. Ernest Hemingway | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk není nic jiného než řada jeho činů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepší medicína. Nigerijská přísloví | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Karolína Světlá | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jsem člověk, a nic lidského mi není cizí. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jsou lidé, které ani největší výhoda nepřiměje k tomu, aby se vzdali toho nejmenšího. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát. Jan Saudek | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Dobrý člověk dodržuje sliby. Lao-C' | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Homo sapiens. Carl von Linné | Detail citátu

Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov. Maxim Gorkij | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná. Pierre Reverdy | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují. Avicenna | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Někteří lidé začínají mluvit o chvíli dříve, než začnou myslet. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Erich Fromm | Detail citátu

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád. Herbert Casson | Detail citátu

Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci. John Steinbeck | Detail citátu

Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci. Alkmaión | Detail citátu

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém člověku hodnotné. Albert Camus | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Samuel Johnson | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější. August Kotzebue | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu. August Kotzebue | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší. Karl Kraus | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Karel Čapek | Detail citátu

Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Někteří neschopní lidé to dotáhli daleko. Kdo je neschopný, dokáže dělat všechno, schopný jenom to, co dovede. Dušan Radovič | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Honoré de Balzac | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!" Josef Pieper | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..