Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to jako veliká podívaná na divadle přihlížet tomu, jak lidé potají přemítají, jak by si navzájem mohli uškodit a jak si přesto, proti všem svým sklonům a úmyslům, navzájem musí pomáhat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Nejzákladnější ukazatel - procento člověka v člověku. Gabriel Laub | Detail citátu

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. Albert Camus | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem. Karol Irzykowski | Detail citátu

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost. Josef Kemr | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém. Alexandr Nikolajevič Radiščev | Detail citátu

Nejhorší na člověku nebývá to, jaký je, ale jaký není. Ladislav Muška | Detail citátu

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé hned rozdíl. Dáte-li jim jen nedokonalé, budou spokojeni. Gottfried Wilhelm Leibnitz | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Thomas Carlyle | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Lidé mají dobrou vůli posloužit, avšak jen do té doby, dokud nemají příležitost to dokázat. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Alexandr Isajeviš Solženicyn | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi. Alexander Pope | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan | Detail citátu

Netopýr schne od slunce, zlý člověk sám od sebe. Mongolská přísloví | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Erich Fromm | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. Friedrich Engels | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Pes, který štěká, nekouše. Člověk není pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako parní lokomotivy - individualisté, někteří jsou jako elektrické lokomotivy - napájené s centrály. Karol Irzykowski | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Člověk rád počítá své potíže, ale neumí počítat své radosti. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem. Matthew Arnold | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Lidstvo se množí mnohem rychleji než jeho celková zásoba myšlenek. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Denis Diderot | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Časy, kdy byl člověk člověku vlkem, jsou už za námi. Dnes jsme bohužel jeden druhému člověkem. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí! Jules Renard | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Denis Diderot | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní. Véra Linhartová | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Člověku neschází síla, ale vůle. Jan Neruda | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří. George Bernard Shaw | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!" Jean Dutourd | Detail citátu

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Lidé více věří očím než uším. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..