Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Lidí se nebojme, bojme se sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Člověk se považuje za příliš důležitého a taky se tak chová. Chtěl by, aby se všechno točilo kolem něho. Erich von Däniken | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem. Karol Irzykowski | Detail citátu

Lidé by neměli zapomínat, že každý z nich je originál. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidstvo se občas odchyluje od logiky svého vývoje. Proto, ještě existuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. Gustave Flaubert | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Marcel Achard | Detail citátu

Tím, co je uvnitř našich hlav, se navzájem lišíme stějně jako se lišíme tím, co máme zvenčí. Robert Fulghum | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek. Kurdská přísloví | Detail citátu

Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. Friedrich Engels | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Lidská povaha je plná rozporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov - má strany hezké i nehezké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád. Herbert Casson | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Úcta k druhým je důvodem, proč si člověk váží sám sebe. John Galsworthy | Detail citátu

Člověk s dlouhým seznamem nároků je podobný dámě s těžkými kufry. Kazí potěšení sobě i ostatním členům zájezdu, kteří se cítí do jisté míry povinni jí pomoci. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. Truman Capote | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou dost významní, se rádi dělají velkými. Friedl Beutelrock | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim. Laurence Peter | Detail citátu

Být člověkem znamená nejasně cítit, že v každém je něco ze všech a ve všech něco z každého. Paul Valéry | Detail citátu

Jsem také člověk, ale prosím vás, neříkejte to nikomu. Gabriel Laub | Detail citátu

Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Člověk je opice, která proklouzla cenzurou. Gabriel Laub | Detail citátu

Netopýr schne od slunce, zlý člověk sám od sebe. Mongolská přísloví | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé, jako ostatní živočichové, se navzájem milují právě v tom, co je blízké jejich horší polovině. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Lidé více věří očím než uším. Latinská přísloví | Detail citátu

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Alexandr Isajeviš Solženicyn | Detail citátu

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci. John Steinbeck | Detail citátu

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub | Detail citátu

Pes, který štěká, nekouše. Člověk není pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to dobré. Jan Werich | Detail citátu

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. Erich Fromm | Detail citátu

Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům nic nezmůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Jan Werich | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..