Napomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.

Autor citátu: N.N.     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Browning Robert | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející. Titus Livius | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy a staví na ně mokré sklenice. Edwin Arlington Robinson | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Bernard Thomas | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabská přísloví | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé. Bertolt Brecht | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Žádná vlastnost nezíská člověku tolik přátel jako schopnost obdivovat vlastnosti druhých. James Boswell | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní. Ernest Hemingway | Detail citátu

Přeháníme úspěch jedněch známých jen proto, abychom zlehčili úspěch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Pokaždé, když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás pozoruje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglické přísloví | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel. Dušan Radovič | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. Česká přísloví | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. Shakespeare William | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..