V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého.

Autor citátu: N.N.     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

V manželství se varuj specializace. Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser Fritz | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Monogamie má dvě výhody - nebudí pohoršení ani závist a odpovídá našim příjmům. Jiří Suchý | Detail citátu

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. Blaise Pascal | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Mladý gentleman, který se hodlá oženit, by se rád seznámil se zkušeným člověkem, který by ho od tohoto kroku odradil. N.N. | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Vaše manželka vypadá jako zmetek z továrny na čarodejnice. Televize | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu - a ne každá epizoda za malér. Harold Nicolson | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Můj manžel je čestný, poctivý, pracovitý člověk. Nechápu, jak jsem si takového vola mohla vzít. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset. František Kožík | Detail citátu

Svou ženu bych si nechtěl vzít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Manželka je žena, s kterou můžeme spát. Gabriel Laub | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženě můžeš vždy nabít, ona už bude vědět proč. Arabská přísloví | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň připadá. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..