Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Téma: láska | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Téma: život | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Téma: lidé | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Téma: láska | Detail citátu

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Téma: život | Detail citátu

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme. Téma: láska | Detail citátu

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Téma: děti | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Téma: lidé | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Téma: život | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Téma: děti | Detail citátu