Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Téma: lidé | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Téma: život | Detail citátu

Jedině děti vědí co hledají. Téma: děti | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Téma: láska | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Téma: život | Detail citátu

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Téma: láska | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Téma: život | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Téma: lidé | Detail citátu

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme. Téma: láska | Detail citátu

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Téma: děti | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Téma: lidé | Detail citátu