Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá. Téma: peníze | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Téma: čas | Detail citátu

Omyl je bez viny. Téma: omyly | Detail citátu

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč. Téma: děti | Detail citátu

Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz. Téma: zdraví | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Téma: život | Detail citátu

Opakování matka moudrosti. Téma: moudrost | Detail citátu

Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem. Téma: jídlo | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Téma: lidé | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Téma: pravda | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Téma: ženy | Detail citátu

Občas i hlupák vhodně promluví. Téma: hloupost | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Téma: lidé | Detail citátu

Každý svého osudu strůjce. Téma: osud | Detail citátu

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Téma: hloupost | Detail citátu

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Téma: knihy | Detail citátu

V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost. Téma: osud | Detail citátu

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Téma: život | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Téma: čas | Detail citátu

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Téma: peníze | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Téma: osud | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Téma: štěstí | Detail citátu

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. Téma: moudrost | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Téma: myšlení | Detail citátu

Alkoholik vždy lže. Téma: alkohol | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Téma: život | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Téma: peníze | Detail citátu

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát. Téma: moudrost | Detail citátu

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák. Téma: muži | Detail citátu

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Téma: přátelství | Detail citátu

Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské. Téma: omyly | Detail citátu

Stáří se má vždycky ctít. Téma: čas | Detail citátu

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství. Téma: peníze | Detail citátu

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Téma: práce | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Téma: život | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Téma: osud | Detail citátu

Čím víc lidé mají, tím více si přejí. Téma: lidé | Detail citátu

Nejlepší ve všem zachovat míru. Téma: jídlo | Detail citátu

Věrný přítel je medicínou duše. Téma: přátelství | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Téma: osud | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Téma: alkohol | Detail citátu

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude. Téma: peníze | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá. Téma: lidé | Detail citátu

Střídmý v jídle, sám sobě lékařem. Téma: jídlo | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Téma: lidé | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Téma: alkohol | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Téma: peníze | Detail citátu

Lidé více věří očím než uším. Téma: lidé | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Téma: láska | Detail citátu