Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Téma: čas | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Téma: čas | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Téma: život | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Téma: život | Detail citátu

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť. Téma: lidé | Detail citátu