Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Lidojed člověkem nepohrdne. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Jean Dutourd | Detail citátu

Lidé lidem dveře otevírají. Jiří Wolker | Detail citátu

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda. Jane Austenová | Detail citátu

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe. Vladimír Lvovič Levi | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Lidé, kteří se podávají svým citům, jsou prostě břemenem pro ostatní. John Erskine | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido. Sigmund Freud | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Teprve tehdy se staneš člověkem, až se naučíš vidět člověka v tom druhém. Alexandr Nikolajevič Radiščev | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

I když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..