Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Téma: hloupost | Detail citátu

Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí. Téma: láska | Detail citátu

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat. Téma: láska | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Téma: láska | Detail citátu

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska. Téma: láska | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Téma: štěstí | Detail citátu

Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk existuje ve tvaru stálé a nevyhnutelné nevyrovnanosti. Téma: lidé | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Téma: láska | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Téma: láska | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Téma: život | Detail citátu

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Téma: láska | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Téma: láska | Detail citátu

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech. Téma: děti | Detail citátu

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje. Téma: lidé | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Téma: láska | Detail citátu