To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět. Téma: muži | Detail citátu

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí. Téma: lidé | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Téma: knihy | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Téma: lidé | Detail citátu

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna. Téma: alkohol | Detail citátu

Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne. Téma: čas | Detail citátu

Jsou lidé, kteří předpokládají, že vše, co se dělá s vážnou tváří, je rozumné. Téma: lidé | Detail citátu

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. Téma: práce | Detail citátu

Jeho paní ho obdařila dítkem, jež někteří považovali za apokryfické. Téma: děti | Detail citátu

Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí. Téma: hloupost | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Téma: knihy | Detail citátu

Dlouhé štěstí ztrácí již svým prostým vytrváním. Téma: štěstí | Detail citátu

Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Téma: omyly | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Téma: knihy | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Téma: lidé | Detail citátu

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet. Téma: knihy | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Téma: lidé | Detail citátu

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení. Téma: moudrost | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Téma: omyly | Detail citátu

Nejnebezpečnější lidé jsou nadšenci bez schopností. Téma: lidé | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Téma: knihy | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Téma: život | Detail citátu

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Téma: omyly | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že rozumné je všechno, co se dělá s vážnou tváří. Téma: rozum | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Téma: lidé | Detail citátu

Spolykal mnohou moudrost, bylo to ale, jako by mu to šlo do nesprávné dírky. Téma: hloupost | Detail citátu

Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, nad kterým se pohoršil. Téma: humor | Detail citátu

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol. Téma: knihy | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Téma: láska | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Téma: lidé | Detail citátu

Pocit plného zdraví získáme jen nemocí. Téma: zdraví | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Téma: lidé | Detail citátu