Člověk je to, v co věří.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání. Milan Kundera | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Mark Twain | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Christian Morgenstern | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít. Konrad Adenauer | Detail citátu

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. Gustave Flaubert | Detail citátu

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní. Jiří Menzel | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Každý člověk má nezadatelné právo na svůj názor - pokud se shoduje s naším. Josh Billings | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Lidé i události potřebují správný odstup. Co se nám nelíbí na dálku, zblízka se nám líbí ještě méně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. Truman Capote | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil. Česká přísloví | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Latinská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..