Žena nás zamíchává do života. Téma: ženy | Detail citátu

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor. Téma: lidé | Detail citátu

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku. Téma: lidé | Detail citátu

Kdo chce zůstat věrný sám sobě, nemůže mockrát zůstat věrný jiným. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Téma: lidé | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Téma: lidé | Detail citátu

Zdravý člověk je krásný, ale musí na něj přijít trochu nějaké nemoci, aby se stal taky duchovně krásným. Téma: zdraví | Detail citátu