Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Téma: štěstí | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Téma: knihy | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Téma: přátelství | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Téma: přátelství | Detail citátu

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Téma: peníze | Detail citátu

Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník. Téma: zdraví | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Téma: pravda | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Téma: alkohol | Detail citátu

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Téma: knihy | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Téma: ženy | Detail citátu

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. Téma: alkohol | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Téma: čas | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Téma: přátelství | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Téma: manželství | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Téma: pravda | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Téma: přátelství | Detail citátu