Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Antoine de Saint-Exupéry     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido. Sigmund Freud | Detail citátu

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Karel Čapek | Detail citátu

Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil. Česká přísloví | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým. Jaromír John | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Avicenna | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Na světě jsou dvojí dobří lidé - mrtví a ti, kteří se doposud nenarodili. Julius Zeyer | Detail citátu

Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidojed člověkem nepohrdne. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..