Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Téma: lidé | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Téma: lidé | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Téma: manželství | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Téma: přátelství | Detail citátu

Dříve než začneme milovat své nepřátele, měli bychom se začít chovat lépe ke svým přátelům. Téma: přátelství | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Téma: práce | Detail citátu

V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy. Téma: muži | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit. Téma: pravda | Detail citátu

Buďme vděčni zato, že existují blbci, bez nich bychom nemohli vyniknout. Téma: hloupost | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Téma: pravda | Detail citátu

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Téma: láska | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Téma: život | Detail citátu

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných. Téma: děti | Detail citátu

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane. Téma: ženy | Detail citátu

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák. Téma: muži | Detail citátu

Jsi-li na pochybách, řekni pravdu. Téma: pravda | Detail citátu

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom my ostatní nemohli vyniknout. Téma: hloupost | Detail citátu

Je to politováníhodné, že lidé odhazují tolik dobrých věc jen proto, že jsou nezdravé. Téma: zdraví | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Téma: lidé | Detail citátu

Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě. Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to už nejmíň tisíckrát. Téma: zdraví | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Téma: lidé | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Téma: pravda | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Téma: pravda | Detail citátu

Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Téma: omyly | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Téma: ostatní | Detail citátu

Svatba dělá ze dvou životů jeden celý. Téma: manželství | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Téma: lidé | Detail citátu

Buď dobrý - a budeš sám. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Jediný způsob, jak si uchovati zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí. Téma: zdraví | Detail citátu

Důvěrnost plodí nevážnost - a děti. Téma: děti | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Téma: knihy | Detail citátu

Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře. Téma: štěstí | Detail citátu

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte. Téma: muži | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Téma: štěstí | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Proto s ní musíme šetřit. Téma: pravda | Detail citátu

Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, když to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíže. Téma: děti | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu