Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Téma: láska | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Téma: štěstí | Detail citátu

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. Téma: manželství | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Téma: přátelství | Detail citátu

Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Téma: pravda | Detail citátu

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh. Téma: lidé | Detail citátu

Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nedovedou zůstat v klidu své pracovny. Téma: muži | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Téma: peníze | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Téma: umění | Detail citátu

Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci. Téma: štěstí | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Téma: přátelství | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Téma: myšlení | Detail citátu

Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda - ale je to třtina myslící. Téma: lidé | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Téma: pravda | Detail citátu

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu. Téma: rozum | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Téma: lidé | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Téma: lidé | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Téma: pravda | Detail citátu

Rozum nikdy nepřekoná obrazotvornost, kdežto opak je běžný. Téma: rozum | Detail citátu

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje. Téma: rozum | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Téma: láska | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Téma: přátelství | Detail citátu