Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí.

Autor citátu: Karolína Světlá     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Lidojed člověkem nepohrdne. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lidé více věří očím než uším. Latinská přísloví | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější. August Kotzebue | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. Truman Capote | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk nechce znát hranice svých možností. Bohuslav Hlinka | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Denis Diderot | Detail citátu

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Člověk není nic jiného než řada jeho činů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Poznej člověka a poznáš celý vesmír. Tibetská přísloví | Detail citátu

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jsou lidé, které ani největší výhoda nepřiměje k tomu, aby se vzdali toho nejmenšího. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní. Jiří Menzel | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Hrozně je těší, když je někdo ještě menší. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: "Je dobře, že jsi!" Josef Pieper | Detail citátu

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Karolína Světlá | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít. Konrad Adenauer | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..