Vnější zdání je pro hlupáky polovina života. Téma: hloupost | Detail citátu

Žena je geniální jedině v přetvářce. Téma: ženy | Detail citátu

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub. Téma: láska | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Téma: přátelství | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Téma: láska | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Téma: láska | Detail citátu

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval. Téma: ženy | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Téma: ženy | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Téma: manželství | Detail citátu

Manželství je věda. Téma: manželství | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Téma: láska | Detail citátu

Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti. Téma: lidé | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Téma: manželství | Detail citátu

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. Téma: knihy | Detail citátu

Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné. Téma: sex | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Téma: lidé | Detail citátu

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Téma: ženy | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Téma: láska | Detail citátu

Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. Téma: děti | Detail citátu

Láska je poezií smyslů. Téma: láska | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Téma: přátelství | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Téma: manželství | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Téma: lidé | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Téma: ženy | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Téma: ženy | Detail citátu

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera. Téma: alkohol | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Téma: ženy | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Téma: ženy | Detail citátu

Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší. Téma: lidé | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Téma: muži | Detail citátu

Není špatných dětí bez špatných matek. Téma: děti | Detail citátu

Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno. Téma: láska | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Téma: ženy | Detail citátu

Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť. Téma: ženy | Detail citátu

Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým. Téma: lidé | Detail citátu

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti. Téma: ženy | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Téma: manželství | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Téma: manželství | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Téma: přátelství | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Téma: láska | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Téma: ženy | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Téma: práce | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Téma: manželství | Detail citátu

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Téma: lidé | Detail citátu

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. Téma: láska | Detail citátu

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát. Téma: ženy | Detail citátu

Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži. Téma: ženy | Detail citátu

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost. Téma: ženy | Detail citátu

Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. Téma: hloupost | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Téma: ženy | Detail citátu

Budoucnost národa je v rukou matek. Téma: čas | Detail citátu

Láska - odpouští všechno, anebo nic. Téma: láska | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Téma: láska | Detail citátu

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek. Téma: jídlo | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Téma: láska | Detail citátu

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Téma: práce | Detail citátu

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje! Téma: ženy | Detail citátu

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin. Téma: peníze | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Téma: ženy | Detail citátu

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Téma: manželství | Detail citátu

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou. Téma: děti | Detail citátu