V lásce jde podvod skoro vždy dál než nedůvěra. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Téma: přátelství | Detail citátu

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše. Téma: přátelství | Detail citátu

Pokaždé, když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás pozoruje se stejnou božskou a nadřazenou nestranností. Téma: přátelství | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Téma: omyly | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Téma: čas | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Téma: čas | Detail citátu

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí. Téma: lidé | Detail citátu

Není na světě člověk tak chytrý, aby znal celou svoji hloupost. Téma: hloupost | Detail citátu

Slabost je jediná chyba, kterou není možné napravit. Téma: omyly | Detail citátu

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Téma: peníze | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Téma: pravda | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Téma: láska | Detail citátu

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých. Téma: omyly | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Téma: lidé | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Téma: štěstí | Detail citátu

Staří lidé dávají rádi dobrá ponaučení, aby si vynahradili, že už nemohou dávat špatný příklad. Téma: čas | Detail citátu

V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře. Téma: přátelství | Detail citátu

Kdo žije bez bláhovostí, není tak moudrý, jak si myslí. Téma: moudrost | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Téma: přátelství | Detail citátu

Je těké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. Téma: láska | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Téma: láska | Detail citátu

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů. Téma: peníze | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Téma: pravda | Detail citátu

Každý vytýká druhým, co zasluhuje vytknout sám. Téma: lidé | Detail citátu

Ke snášení štěstí je nám třeba ctností mnohem větších než ke snášení neštěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Nejvíc se zesměšňují staří lidé, kteří bývali roztomilí, když zapomínají, že už nejsou. Téma: čas | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Téma: myšlení | Detail citátu

Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali. Téma: láska | Detail citátu

Žena je jako lilie - jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji. Téma: ženy | Detail citátu

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím. Téma: čas | Detail citátu

Ztráty přátel neželíme podle toho, jak jsme si jich vážili, nýbrž podle toho, jak si vážili oni nás. Téma: přátelství | Detail citátu

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. Téma: láska | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Téma: omyly | Detail citátu

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti. Téma: čas | Detail citátu

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat. Téma: moudrost | Detail citátu

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby. Téma: peníze | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Téma: přátelství | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Většina mladých si myslí, že jsou přirození a otevření, a zatím jsou jen nevycválaní a hrubí. Téma: čas | Detail citátu

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Téma: přátelství | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Téma: myšlení | Detail citátu

Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my. Téma: omyly | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Téma: život | Detail citátu

Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou. Téma: politika | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Téma: láska | Detail citátu

Pokud o nic nejde, mají rozumbradové spoustu rozumu. V nejzávažnějších chvílích života ho nemají vůbec. Téma: rozum | Detail citátu

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně. Téma: přátelství | Detail citátu

Je snadné být moudrým pro ostatní než pro sebe. Téma: moudrost | Detail citátu

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme. Téma: přátelství | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Zdrženlivost v jídle je buď láska k vlastnímu zdraví, nebo neschopnost pořádně se najíst. Téma: jídlo | Detail citátu

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem léme než oni. Téma: lidé | Detail citátu

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho. Téma: přátelství | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Téma: přátelství | Detail citátu

Řeči o milování jsou trapné jak u mladých dívek, tak u starých mužů - u prvních proto, že jim bohužel věříme, u druhých proto, že jim bohudíky nevěříme. Téma: sex | Detail citátu

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit. Téma: omyly | Detail citátu

Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Téma: manželství | Detail citátu

Hůř zachováme věrnost milence, s kterou jsme šťastni, než takové, která nás trápí. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu. Téma: přátelství | Detail citátu

Zdánlivě dobří skrývají své chyby před sebou i před ostatními, skutečně dobří je znají a přiznávají je. Téma: omyly | Detail citátu

Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami. Téma: lidé | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Téma: přátelství | Detail citátu

Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít, jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je. Téma: štěstí | Detail citátu

Nedůvěra k příteli ospravedlňuje jeho proradnost. Téma: přátelství | Detail citátu

V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. Téma: přátelství | Detail citátu

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti. Téma: ženy | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Téma: štěstí | Detail citátu

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Téma: moudrost | Detail citátu

Vždycky máme víc rozumu než síly. Téma: rozum | Detail citátu

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy. Téma: lidé | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Téma: přátelství | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Téma: čas | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Téma: peníze | Detail citátu

Jsou ženy, které neměly ani jedno milostné dobrodružství. Ale zřídka se najde žena, která by měla jen to jedno. Téma: sex | Detail citátu

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. Téma: láska | Detail citátu

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. Téma: osud | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Téma: čas | Detail citátu

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. Téma: peníze | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Téma: štěstí | Detail citátu

Jen díky rozumu provádíme ty největší nerozumnosti. Téma: rozum | Detail citátu

Přílišná chytrost je nepravá vytříbenost, pravá vytříbenost je zdravá chytrost. Téma: moudrost | Detail citátu

Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti? Téma: čas | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Téma: lidé | Detail citátu

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. Téma: přátelství | Detail citátu

Máte-li peníze, jste takřka bez chyby. Téma: peníze | Detail citátu

O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov - má strany hezké i nehezké. Téma: lidé | Detail citátu

Opravdový úspěch máme tehdy, když nám ho musí přiznat i závistivci. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne. Téma: manželství | Detail citátu

Štěstěna se zdá slepá především těm, které přehlíží. Téma: štěstí | Detail citátu

Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily. Téma: přátelství | Detail citátu

Chtít vždy a nade všechny vyniknout rozumem je holý nerozum. Téma: rozum | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti. Téma: omyly | Detail citátu

Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Téma: hloupost | Detail citátu

Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat. Téma: omyly | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Téma: štěstí | Detail citátu

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Lidé i události potřebují správný odstup. Co se nám nelíbí na dálku, zblízka se nám líbí ještě méně. Téma: lidé | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Téma: přátelství | Detail citátu

Lidé nemívají málo ani tak inteligence jako spíš humoru. Téma: humor | Detail citátu

Kdekdo zdůrazňuje, že nikdy nemá srdce v kalhotách. O rozumu se nezmiňuje. Téma: rozum | Detail citátu

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy. Téma: ženy | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Téma: lidé | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Téma: přátelství | Detail citátu

Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou? Téma: čas | Detail citátu

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo. Téma: moudrost | Detail citátu

Světem vládnou peníze a náhody. Téma: peníze | Detail citátu

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska. Téma: přátelství | Detail citátu

Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají. Téma: přátelství | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Téma: osud | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Téma: omyly | Detail citátu

Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí. Téma: rozum | Detail citátu

Žhavost mládí nemá k spasení o nic dále než vlažnost stáří. Téma: čas | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Téma: lidé | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Téma: štěstí | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Téma: práce | Detail citátu

K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké. Téma: omyly | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Téma: život | Detail citátu

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Téma: štěstí | Detail citátu

Střídmost je buď láska k vlastnímu zdraví, nebo neschopnost se pořádně najíst. Téma: jídlo | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou. Téma: přátelství | Detail citátu

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Téma: život | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Téma: přátelství | Detail citátu

Mravnost bývá výsledkem příjmů. Téma: peníze | Detail citátu

Kdybychom přátelům nic nepředstírali, nikdy bychom žádné neměli. Téma: přátelství | Detail citátu

Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli. Téma: štěstí | Detail citátu

Moudrého učiní šťastným docela málo, pošetilého nic na světě. Proto jsou téměř všichni lidé nespokojeni. Téma: štěstí | Detail citátu

Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já. Téma: rozum | Detail citátu

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. Téma: láska | Detail citátu

Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost. Téma: čas | Detail citátu

Přeháníme úspěch jedněch známých jen proto, abychom zlehčili úspěch druhých. Téma: přátelství | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Téma: přátelství | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Téma: myšlení | Detail citátu

Když jsme se nabažili lásky, uvítáme, stihne-li nás nevěra. Zprostí nás naší vlastní věrnosti. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři. Téma: omyly | Detail citátu

Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce. Téma: rozum | Detail citátu