Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Téma: umění | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Téma: lidé | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Téma: osud | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Téma: alkohol | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Téma: manželství | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Téma: čas | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Téma: lidé | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Téma: štěstí | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Téma: život | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Téma: láska | Detail citátu

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst. Téma: knihy | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Téma: knihy | Detail citátu

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme. Téma: knihy | Detail citátu

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí. Téma: láska | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Téma: práce | Detail citátu

Dokonce i nemoc se stane přijatelnější, víš-li, že jsou nablízku lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost. Téma: zdraví | Detail citátu

Nerozumí-li ten člověk žertu, udělej nad ním kříž. Téma: humor | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu