Nic na světě nám nepatří, jenom čas. Téma: čas | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Téma: ostatní | Detail citátu

Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít. Téma: život | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Téma: ostatní | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Téma: láska | Detail citátu

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký. Téma: muži | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Téma: osud | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Téma: čas | Detail citátu

Miluj rozum! Láska k němu tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům. Téma: rozum | Detail citátu

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Téma: omyly | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Téma: štěstí | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Téma: osud | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Téma: život | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Téma: lidé | Detail citátu

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem. Téma: přátelství | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Téma: čas | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Téma: peníze | Detail citátu

Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají. Téma: ostatní | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Téma: přátelství | Detail citátu

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý. Téma: moudrost | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Téma: přátelství | Detail citátu

I z prostého domu vychází často i velký muž. Téma: muži | Detail citátu

Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce. Téma: život | Detail citátu

Celý život je trestem. Téma: život | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Téma: ostatní | Detail citátu

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Téma: život | Detail citátu

Čas odhalí pravdu. Téma: čas | Detail citátu

Jednej tak, abys byl štasný, ne aby ses štastným jen zdál. Téma: štěstí | Detail citátu

Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch. Téma: čas | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Téma: osud | Detail citátu

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství. Téma: čas | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Téma: hloupost | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Téma: osud | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Téma: život | Detail citátu

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím. Téma: moudrost | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Téma: osud | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Téma: ostatní | Detail citátu

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Někdy i žít je statečným činem. Téma: život | Detail citátu

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Téma: život | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Téma: osud | Detail citátu

Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení. Téma: život | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Téma: osud | Detail citátu

Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se. Téma: zdraví | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Téma: lidé | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Téma: knihy | Detail citátu

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe. Téma: pravda | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Téma: čas | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Téma: štěstí | Detail citátu

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho. Téma: čas | Detail citátu

Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít. Téma: život | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Téma: ostatní | Detail citátu

Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. Téma: hloupost | Detail citátu

Žít z donucení není nutné. Téma: život | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Téma: život | Detail citátu

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. Téma: omyly | Detail citátu

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme. Téma: omyly | Detail citátu

Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou. Téma: život | Detail citátu

Dobru sluší prostota a jasnost. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic. Téma: lidé | Detail citátu

Chceš-li být milován, miluj. Téma: láska | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Téma: přátelství | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Téma: osud | Detail citátu

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají. Téma: muži | Detail citátu

Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství. Téma: peníze | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Téma: život | Detail citátu

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Téma: manželství | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Téma: čas | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Téma: osud | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Téma: život | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Téma: život | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Téma: osud | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Téma: život | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Téma: přátelství | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Téma: život | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Téma: lidé | Detail citátu

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží. Téma: peníze | Detail citátu

Žít znamená bojovat. Téma: život | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Téma: přátelství | Detail citátu

Mnoho jídel způsobuje mnoho chorob. Téma: jídlo | Detail citátu

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě. Téma: lidé | Detail citátu

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí. Téma: štěstí | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Téma: moudrost | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Téma: knihy | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Téma: život | Detail citátu

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých. Téma: štěstí | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Téma: život | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Téma: štěstí | Detail citátu